DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 266
Dergi İçeriği: 9850
Mevzuat: 2342

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ağustos 2008 , 518 SAYILI DERGİ


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 78/6296 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim Turizm ve Otelcilik faaliyeti ile iştigal etmektedir. Mükellefim her ay google arama motoruna rekl ...
           Sayın 11507 No.lu Abonemiz, SORU- Mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları hakkında 60 seri no.lu Genel Tebliğde belirtildiği şekilde, iş ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Geçen yıl 22.05.2007 tarihinde babamız vefat etti. Böylelikle varisler olarak annem, ablam ve b ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Mükellef 28.04.2008 tarihli noter satışı ile almış olduğu ticari aracının işe başlamasını vergi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Bağlı vergi dairesininde bulunduğu ilçe malmüdürlüğünde emekli olan malmüdürü ayrılırken mal ...
           Sayın 43/17827 No.lu Abonemiz, SORU- Defterini tuttuğum bir taşıma (nakliye) kooperatifinin üyelerinden birisi vefat etmiştir. Vefat eden kişinin ger ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 10 ve daha fazla işçi çalıştıran mükelleflerimiz gelir vergisi stopaj % 80 ve işveren SSK. payı ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 37/6085 No.lu Abonemiz, SORU- 10.05.1964 doğumluyum. 01.01.1981 tarihinde sigortalı olarak bir işverenin yanında işe girdim. (Çıraklık sigortas ...
           Sayın 45/16429 No.lu Abonemiz, SORU- Annemin SSK.’dan emeklilik durumunu öğrenmek istiyorum. Annemin doğum tarihi 14.11.1957, İşe giriş tarihi ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın; Doğum tarihi: 1947 Tarım Bağ-Kur’u Süresi: 01.01.1987-31.10.1989 tarihleri arası (2008 pr ...
           Sayın 06/11514 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi: 01.01.1965 SSK. İşe Giriş: 01.11.1979 Toplam Gün: 1.537 Bağ-Kur Başlangıç: 20.01.1990 Toplam G ...
           Sayın Emine TOPAL, SORU- Eşim 1938 doğumlu. 2004 tarihinde vefat etmiştir. 1966 yılında eşim işe girmiş kendisine sigorta sicil numarası verilmiş fa ...
           Sayın Süleyman KARACANOĞLU, SORU- 2926 sayılı Kanunla Bağ-Kur’luyum. Bağ-Kur’a kayıt olmadan önce sakatlık maaşımı 2022 sayılı Kanuna gö ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Murat ÖZKAN- Rıdvan GÜROL- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNİN (KAT KARŞILIĞI VE YAP-SAT) VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ...
           Tahir ERDEM- ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE İKRAMİYELER - 1 ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 3 ...
           Salih ÜSTÜNOL- Şule Metin BAKIR- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ARASINDA YER ALAN İNTİFA HAKLARI İÇİN ÖDENEN BEDELLERİN AMORTİSMAN KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Cemal KILINÇ- VERGİ KANUNLARINDA DÖNEMSELLİK KAVRAMI VE TAHAKKUK ESASI ...
           İrfan ERMİN- ÖZEL KARTLAR VE YEMEK ÇEKLERİ KULLANIMIYLA VE BAZI TÜR KONTÖR SATIŞLARINA İLİŞKİN OLARAK UYGULAMAYA KONULAN BELGE DÜZENİ - 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Memiş KÜRK- TALİ SİGORTA ACENTELERİNİN SİGORTA ARACILIK İŞLEMLERİNDE KDV. MÜKELLEFİYETİ ...
           Faruk ŞAHİN- TÜRKİYE’YE GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR? ...
           Tamer BALCI- ŞİRKET ORTAKLARI VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN YAPILAN TAŞIT KİRALAMA İŞLEMLERİ - 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA TECİL UYGULAMASI – 1 (5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Dahil) ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL BEDELİNİ İDARENİN ZAMANINDA ÖDEMEMESİ ÜZERİNE YÜKLENİCİNİN FAİZ İSTEME HAKKI VARMIDIR? ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ ADALETİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Y. Ziya ERÇOKLU- TİCARET KANUNUNA GÖRE YENİ TAYİN EDİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MESULİYETİ ...
           Hamit DÜNDAR- KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 6 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Özdem SATICI TOPRAK- YAPI KOOPERATİFLERİNDE PEŞİN VEYA SABİT BEDELLE ORTAK ALINABİLİR Mİ? ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE TANINAN VERGİSEL MUAFİYETLER KONUSUNDA 5766 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN KISITLAMALAR ...
           Suat ŞİMŞEK- İMAR PARA CEZALARI - 3 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- GEÇİCİ TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           GENELGE 2008-73 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5754 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 5 ...
           Ahmet TEKİN- 506 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALI VE YAKINLARININ 5510 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASI SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMALARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNDAN ÇIKARILAN HÜKÜMLER VE SONUÇLARI ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA ÖZLÜK DOSYASI - 3 ...
           Yunus YELMEN- İŞ KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE İŞYERİ DEVRİNİN İŞVEREN AÇISINDAN HUKUKİ SONUÇLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İL İSTİHDAM KURULLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ İHTİLAFLARINDA İDARİ BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİNİN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ - 4 ...
           Erdal SANLI- HUKUK DAVALARINDA TARAF TEŞKİLİ - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
           GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 86) ...
     8.3. Sirküler