DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Eylül 2008 , 519 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- Bir matbaa işletmesi mükellefe 12 mükellefin belge basımıyla ilgili bildirim görevini elektronik ortamda geç gön ...
           Sayın 01/9201 No.lu Abonemiz, SORU- Kitap-kırtasiye ve oyuncak ticareti yapan bilanço esasına tabiÊfirmamız Mayıs/2008’de tamamen yandı. Mahkem ...
           Sayın EMS/2591 No.lu Abonemiz, SORU- 30 adet perakende ayakkabı satış yapan mağazamız var. Bu mağazalarımızda daha önceden yazar kasa fişi veriyor id ...
           Sayın 8582 No.lu Abonemiz, SORU- 2005 yılında inşaat ruhsatı alınarak inşaatına başlanan ve 2008 yılında inşaatı tamamlanan meskenin oturum ruhsatı a ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Muhasebesini tuttuğumuz bir Limited Şirketimizi 22.09.2006 tarihinde tasfiye kararı aldık. Bu ş ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1-Elimde 1963’ten kalan 5 Kuruşluk hazine bonoları var. Hazineye intikal eden bu bono bed ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Vardiya usulü çalışmalarda gece çalışması dahil Bakanlığa ve diğer yerlere bildirim yükümlülükl ...
           Sayın EMS/1644 No.lu Abonemiz, SORU- Daha önce sormuş olduğum 01.08.2008 tarihli Derginizde cevaplanan sorumda yurt dışı borçlanması yaparak 2001 yıl ...
           Sayın Abdulkadir İGÜŞ, SORU- Doğum Tarihim: 02.05.1963 SS. Kurumunun 01.10.1981-26.05.2006 tarihleri arası .............. sigorta sicil no.su ile 5. ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Murat Özkan-- Rıdvan GÜROL- KAT KARŞILIĞI YAPILAN DAİRE VE İŞYERİ SATIŞININ DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE İKRAMİYELER - 2 ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 4 ...
           Ali Hadi ORHUN- DEFTERLER ...
           İrfan ERMİN- MAL VE HİZMET ALIM VE SATIŞLARININ BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN BA VE BS FORMLARI ...
           Tahir ERDEM- KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Tamer BALCI- ŞİRKET ORTAKLARI VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN YAPILAN TAŞIT KİRALAMA İŞLEMLERİ - 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA TECİL UYGULAMASI - 2 (5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Dahil) ...
           Bülent SEZGİN- LİMİTED ŞİRKETLERİN MALVARLIĞINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN YA DA TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN AMME ALACAĞININ ÖDENMESİ BAKIMINDAN ŞİRKET ORTAKLARINA DÜŞEN ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 7 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- İMAR PARA CEZALARI - 4 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- İHALEYİ YAPAN İDARE DIŞARDAN İHALE KOMİSYONLARINA KATILANLARIN YAKINLARI İLE İLGİLİ İHALEYE KATILMA YASAK VE YAPTIRIMLARI ...
     3.4. Diğer Konular
           Sami SÜZER- TARIM, ORMAN VE EKONOMİ ...
           Mehmet Cem KURBAN- SAHTE MALİYECİLİK NEDEN PRİM YAPIYOR? ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
     4.2. Genelge
           GENELGE (2008-79) ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- 506 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA 5510 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
           Dr. Halil YILMAZ- TÜRK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI VE UNSURLARI - 1 ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5754 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 6 ...
           Yunus YELMEN- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE İŞYERİ BİLDİRGESİNE BAĞLI OLARAK GETİRİLEN İDARİ PARA CEZALARINDAKİ DÜZENLEMELER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Levent ERKUŞ- Alparslan GÜLER- İHBAR VE İHBAR İKRAMİYESİ MÜESSESESİNİN YERİ VE ÖNEMİ ...
           Doğan KESKİN- İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE YAPTIRIMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (5763 Sayılı Yasa İle 4857 Sayılı İş Kanununun 3 ve 98’inci Maddesinde Yapılan D ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA ÖZLÜK DOSYASI - 4 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- MEMUR MAAŞLARININ ÖDENDİĞİ BANKALARCA VERİLEN PROMOSYONLARIN MEMURLARA DAĞITILMASINA İMKÂN SAĞLAYAN 2007/21 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ MÜRACAAT VE ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI VE ÖZELLİKLERİ - 4 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Özgür ÖZKAN- 5786 SAYILI KANUN SONRASINDA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- VİZE İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER ...
           Erdal SANLI- DAVAYA KATILMANIN SONUÇLARI ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- MERKEZ BANKASI BÜNYESİNDE BULUNAN RİSK MERKEZİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ NEZDİNDE KURULUYOR ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ İHTİLAFLARINDA İDARİ BAŞVURU YOLUNA GİDİLMESİNİN DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ - 5 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler