DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ekim 2008 , 521-522 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Basit usuldeki mükellef belediyeye ait işyeri kira bedelini 10 yıllık kirasını peşin öderse kira bedelini yıll ...
           Sayın 61/7427 No.lu Abonemiz, SORU- 519’uncu sayınızdaki 52/17152 no.lu aboneye verdiğiniz cevabınızın son cümlesini bir gözden geçirirmisiniz? ...
           Sayın 44/17093 No.lu Abonemiz, SORU- 1-Basit usule tabi mükellefler gün sonunda perakende satış fişi mi yoksa fatura mı düzenlerler? Gün sonu hasılat ...
           Sayın 27/7130 No.lu Abonemiz, SORU- MB. Gelirler Genel Müdürlüğünün B.07.0.GEL.0.30/3032-359-21 sayılı vermiş olduğu Mukteza ile teslim öncesi fatura ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 AATUHK. ile yapılan düzenlemede 4760 sayılı ÖTV. Kanu ...
           Sayın 16/13370 No.lu Abonemiz, SORU- ......... Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak çalışmaktayım. Mesleğimde onuncu yılımı doldurdum. Yab ...
           Sayın 16/14756 No.lu Abonemiz, SORU- İnternet ortamından gönderme zorunluluğu başladıktan sonraki dönemlerde beyannamelerini vermeyen mükellefleri Ta ...
           Sayın 48/13037 No.lu Abonemiz, SORU- Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde şahıs tarafından kuaför kursu düzenleyen kişi kursiyerlere düzenlediği fatura ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 10/6405 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın aşağıda belirtilen bilgileri doğrultusunda emeklilik ve borçlanma konusunu aydınlatırsanız memnun o ...
           Sayın Yunus MEME, SORU- SS. Kurumuna 01.10.1981 tarihinde tabi olarak çalışmaya başladım. 26.05.2006 tarihinde işten ayrıldım. Bu süre zarfında 5588 ...
           Sayın 1644 No.lu EMS Abonemiz, SORU- Daha önce 01.08.2008 ve 01.09.2008 tarihli derginizde çıkan Yurt Dışı Borçlanması ile emekli olanların gelir ver ...
           Sayın 48/13037 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 2007 yılında iş müfettişi denetimi sonucu yazdığı rapora göre işyerinde bir işçinin çalışma süresinin işçi gi ...
           Sayın Cabbar TEKKAL, SORU- 15.09.1987 tarihinde SS. Kurumuna tabi olarak çalışmaya başladım ve bir süre de Bağ-Kur’lu idim. Hizmet durumum aşa ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- YENİDEN YAPILANDIRILAN SİGORTA PRİMLERİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN GİDER YAZILABİLİR Mİ? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ASKERLİK BORÇLANMASI VE PRİM ÖDEMELERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Arzu KAYA- PERSONELE AYNİ OLARAK SAĞLANAN MENFAATLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Serdar PEHLİVAN- HAZİNE ZARARININ TRANSFER FİYATLANDIRMASININ AMACIYLA ÇELİŞKİSİ VE HAZİNE ZARARININ ÖRTÜLÜ İSTİSNA ÖZELLİĞİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İrfan ERMİN- ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK VERGİ BEYANNAMELERİ (e-BEYANNAME) - 2 ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME GÖNDERİLMESİ USUL VE ESASLARINI KONU ALAN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ VE SON DEĞİŞİKLİKLER ...
           Zekeriya BORAN- MÜKELLEFLERİN BİLDİRİM ÖDEVLERİ ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 6 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TOK- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE KDV. İADESİ (TECİL-TERKİN) UYGULAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLARI - 1 ...
           Erkan GÜRBOĞA- YURT DIŞINDA VEFAT EDEN KİŞİLERE AİT MOTORLU NAKİL VASITALARININ TÜRKİYE’YE MİRAS YOLU İLE GETİRİLMESİNDE KDV VE ÖTV ARANACAK MIDIR? ...
           Hamit DÜNDAR- 3065 SAYILI YASA UYARINCA KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÖDENMESİ VE İYİNİYET KURALININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİR İNCELEME - 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE CEZALANDIRILMAK ÇİN USUL HÜKÜMLERİ CEZA MUHAKEMELERİ USUL KANUNUNDAN DEĞİŞİK ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- YAPI, İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA İZNİ - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- ŞARTLI İHALE KONUSU İŞLER VE SONUÇLARI ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- TARIM FAALİYETLERİNİN MAKİNE VE EKİPMAN DESTEKLERİ - 2 ...
           Harun Hakan BAŞ- MEVZUATTA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ DÜZENLENMESİNE GENEL BAKIŞ ...
           Ali Hadi ORHUN- BİLİRKİŞİLİK VE ERDEMİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5754 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 8 ...
           Atilla POLAT- ASKERLİK BORÇLANMASINDA YENİ DÖNEM ...
           Yunus YELMEN- YURT DIŞINA TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİN SİGORTALILIĞI VE 5510 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- TÜRK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI VE UNSURLARI - 3 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- ADLİ TATİL UYGULAMASININ SÜRELERE ETKİSİ - 2 ...
           Mahmut ERSERT- MEMURLARIN İZİN HAKKI - 1 ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İDARECE FESİH KARARI ALINMADAN DOĞRUDAN MAHKEMEYE MÜRACAAT İLE KAMU SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Erdal SANLI- KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI ...
           Faruk ŞAHİN- DİPLOMATİK PASAPORT İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler