DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Kasım 2008 , 523 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Şirketimizde hisse devri yapılırken satışın öncelik hakkının şirket ortaklarına ait olması ve s ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Belediye taşınmazlarının tahliyesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi kap ...
           Sayın 45/3388 No.lu Abonemiz, SORU- Soma Vergi Dairesi Müdürlüğünde memur olarak görev yapmaktayım. 15 Aralık 2007 tarihinde yapılan gelir uzmanlığı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Mükellefim olan bir diş hekimi için yoklama memurları tarafından serbest meslek defterini işyer ...
           Sayın 33/6122 ve 21/15256 No.lu Abonelerimiz, SORU- 1- 521-522 sayılı Derginizde, 44/17093 numaralı abonenizin toptan gıda maddeleri satıcısı şirkete ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- (Ba) formundaki diğer giderler kısmına haddi geçmeyen miktarını yazacağız ama o kısma bankadan ...
           Sayın 09/936 No.lu Abonemiz, SORU- Hangi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı şifresi ve kullanıcı kodu verilir? ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Kesin teminatları iadesiyle ilgili olarak; bunların muhasebe kayıtlarında bulundurulması ile il ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketimizin yurt dışından satın almış olduğu çimento fabrikası ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Mükellef bir adet orijinal sevk irsaliyesinden 3 adet fotokopi çekiyor ve her bir araca bir ade ...
           Sayın 35/2484 No.lu Abonemiz, SORU- (A) şahsı 21.12.2004 tarihinde bir kamyon satın aldı. Almış olduğu kamyonunu hiçbir ticari faaliyette kullanmadan ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 20/11099 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimizde çalışan işçilerden biri Kasım/2007 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası sebebiyle bu tarihten bu y ...
           Sayın 38/6713 No.lu Abonemiz, SORU- Yakınım olan bayanın sigorta bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Doğum Tarihi: 20.01.1971 SSK. İşe Giriş Ta ...
           Sayın 03/10316 No.lu Abonemiz, SORU- Yeni SGK. ile gelen % 5’lik prim indiriminin 5084 ve benzeri teşvik yasaları ile beraber kullanımı nasıl o ...
           Sayın 15/4719 No.lu Abonemiz, KONU- ...... Pazarlama Adi Komandit Şirketi YMM. raporuna istinaden nev’i değiştirerek 06.08.2008’de ..... ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Sami SÜZER- GELİR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİRKEN ...
           Necmi ASLAN- DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİ KESİNTİSİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELER VE BU ÖDEMELERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU -1 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Bülent SEZGİN- EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Ali Hadi ORHUN- AR-GE (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETİ) ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İrfan ERMİN- ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA, BELGE VE KAYIT DÜZENİ - 1 ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 7 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TOK- İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE KDV. İADESİ (TECİL-TERKİN) UYGULAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 2 ...
           Hamit DÜNDAR- 3065 SAYILI YASA UYARINCA KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÖDENMESİ VE İYİNİYET KURALININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİR İNCELEME - 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ YARGISINDA KARARLARIN UYGULANMASI - 1 ...
           Tezcan ATAY- VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKULLERLE ÖDENMESİ UYGULAMASI - 1 ...
           Erdal SANLI- DÖNER SERMAYELERİN HACZİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLERE VE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- YAPI, İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA İZNİ - 3 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- TEMİZLİK İHALELERİNDE BENZER İŞ TANIMININ SINIRLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Atilla POLAT- YAPIMIN FEN VE SANAT KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPILMAMASI HİLELİ MALZEME KULLANILMASI HALİNDE KAMU İHALELERİNE KATILMA YASAĞI VERİLMESİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA YENİ DÜZENLEME ...
           Atilla POLAT- 5510 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA 4/a (ESKİ SSK) SİGORTALILARININ PRİM MATRAHLARININ TESPİTİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ...
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI KANUNDA İŞVERENLERİN İŞYERİ BİLDİRGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Ahmet TEKİN- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KARMAŞASI ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- TÜRK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI VE UNSURLARI - 4 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BAYRAM ÖNCESİ VE SONRASI İZİN VE TELAFİ ÇALIŞMA ...
           Hüseyin ACAR- HAMİLELİK, DOĞUM İZNİ İLE EMZİREN KADIN İŞÇİLERİN HAKLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Ergun ÖZDEMİR- 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20’NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108’İNCİ MADDESİNE DAYANILARAK UYGULANAN İDARİ PARA C ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ DANIŞMA KURULU ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Mahmut ERSERT- MEMURLARIN İZİN HAKKI - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- TASARIM DESTEĞİ ...
           Faruk ŞAHİN- HUSUSİ DAMGALI PASAPORT İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER ...
           Harun Hakan BAŞ- DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI PROSEDÜRÜNE BAKIŞ ...
           Cemal KILINÇ- MUHASEBE UYGULAMASINDA DÖNEMSELLİK KAVRAMI VE TAHAKKUK ESASI ...
           Uğur KARADOĞAN- 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE İLGİLİ BİRKAÇ DEĞERLENDİRME(*) ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler