DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Kasım 2008 , 524 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Vergi dairesinde 15 yıl şeflik görevinde bulunduktan sonra 15.12.2007 tarihinde yapılan gelir u ...
           Sayın 25/13517 ve 22/17857 No.lu Abonelerimiz, SORU- 1- 521-522 sayılı Derginizde 44/17093 no.lu abonenizin 3’üncü sorusuna vermiş olduğunuz ce ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Size sormak istediğim avukat mükellefim var, serbest meslek makbuzlarından birinin üst nüshası ...
           Sayın 06/7848 No.lu Abonemiz, SORU- (X) Limited Şirketi 1993 yılında kurulmuş ve aynı sene (A) Konut Yapı Kooperatifinin inşaat işini almıştır. 1999 ...
           Sayın 07/15961 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Serbest piyasa koşullarının olumsuzluğundan ve işletmemizin bu olumsuzlukları karşılayacak yeterli sermaye ya ...
           Sayın 34/5628 No.lu Abonemiz, SORU- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresine bağlı vergi dairelerinde görev yapan şef kadrolu personel, aynı dairelerde görev ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- SSK. İşe Başlama Tarihim : 01.12.1989 SSK. Ayrılma Tarihim : 17.10.2002 Toplam Günüm : 5741 ...
           Sayın 65/11340 No.lu Abonemiz, SORU- Kendime ait emeklilikle ilgili olarak aşağıya çıkardığım hizmetlerimle ilgili olarak hangi tarihte emekli olacağ ...
           Sayın 06/5266 No.lu Abonemiz, SORU- SSK. hakkında bir konuda bilgi almak istiyorum. SSK.’nda 5 puanlık bir indirim var fakat Kanun maddesini ve ...
           Sayın 01/6048 No.lu Abonemiz, SORU- 20.02.2001 tarihinde sadece sigorta numarası almak için giriş yapan ve 5 gün prim ödeyen 1984 doğumlu kızımı iste ...
           Sayın 07/18122 No.lu Abonemiz, SORU- 06.05.1957 doğumlu, 01.04.1998 tarihinde çiftçi Bağ-Kur’u girişi yapılmıştır. 21 ay askerlik borçlanması v ...
           Sayın 74/12121 No.lu Abonemiz, SORU- İşçi ücretleri ayın kaçında bankaya yatırılmak zorundadır. Çalıştırılan işçi sayısı önemli mi?Bir işçi çalıştıra ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- STOPAJ ...
           Ahmet TOK- VERGİ KANUNLARIMIZDA ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VE 5766 SAYILI KANUN SONRASI DURUM - 1 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELER VE BU ÖDEMELERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU -2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Bülent SEZGİN- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KOOPERATİFLERE TANINAN MUAFİYET ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İrfan ERMİN- ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER TUTMA, BELGE VE KAYIT DÜZENİ - 2 ...
           Turan DURSUN- ACİZ HALİNİN TESPİTİ VE İDARENİN YAKLAŞIMI ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 8 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Erkan GÜRBOĞA- KDV İADE ALACAKLARININ PRİM BORÇLARINA MAHSUBU ...
           Hamit DÜNDAR- 3065 SAYILI YASA UYARINCA KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÖDENMESİ VE İYİNİYET KURALININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ BİR İNCELEME - 3 ...
           Hakkı YILDIRIM- İHRACAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN ÖDENEN KOMİSYONLAR DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV.’NİN İADESİ VE TEVKİFAT UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ YARGISINDA KARARLARIN UYGULANMASI - 2 ...
           Tezcan ATAY- VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKULLERLE ÖDENMESİ UYGULAMASI - 2 ...
           Erdal SANLI- İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI KURULU EKONOMİK KRİZLERDE ARACI KURUMLARIN ETKİLENMEMESİ İÇİN YENİ PLANLAR GELİŞTİRİYOR ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- SERMAYE PİYASASI, SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE TÜRK MÜTEŞEBBİSLERİNİN GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKEN İŞLER İLE KARMAŞIK ORGANİZASYONLARI GERÇEKLEŞTİRMEK ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- YAPI, İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA İZNİ - 4 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KİK KARARLARI IŞIĞINDA ŞARTNAME DÜZENLENMESİNDE UYGULAMAYA YANSIYAN SORUNLAR – 1 ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- TARİHİNDEN İTİBAREN İŞVEREN HİSSESİNE İSABET EDEN PRİMLERİN BEŞ PUANLIK KISMI HAZİNECE KARŞILANACAK ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNDA 5754 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 9 ...
           Yunus YELMEN- PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI AŞAN ÖDEMELER VE KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR İLE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ...
           Yunus YELMEN- PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI AŞAN ÖDEMELER VE KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR İLE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- TÜRK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI VE UNSURLARI - 5 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA ...
           Doğan KESKİN- İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA HAKLI FESİH SEBEPLERİNİN KONUMU ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- MEMURLARIN İZİN HAKKI - 3 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av.Atilla İNAN- GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ YETKİSİ İDARİ MERCİLERE TANINABİLİR Mİ? ...
           Faruk ŞAHİN- HİZMET DAMGALI PASAPORT İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER ...
           Harun Hakan BAŞ- 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KONUSUNA BAKIŞ ...
           Vecdi KARANFİL- TEBLİGATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler