DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Aralık 2008 , 525-526 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 15/10137 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim 3’er aylık kiradan dolayı Muhtasar Beyannamelerini veriyordu. 1 ay önce Maliye Denetim eleman ...
           Sayın 26/2472 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda geç verilmesinden dolayı 213 sayılı VUK.’nun 352’nci ve mük ...
           Sayın 42/15870 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Kasım 2008 tarih ve 523 sayılı Derginizde, bir aboneniz diş hekiminin işyerinde serbest meslek defteri bulundu ...
           Sayın, 27/12726 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellef (A) için aşağıda detayları verilen düzeltme beyannamesi verilmiştir. Hesap İsmi Mayıs K ...
           Sayın 38/5896 No.lu Abonemiz, SORU- 4 No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Ge ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 31/1451 No.lu Abonemiz, SORU- Arkadaşım 10.01.1971 doğumludur. İlk defa 26.07.1989 tarihinden 15.09.1989 tarihine kadar sigortalı olarak bir ka ...
           Sayın 68/1493 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim Bağ-Kur için gereken 9000 iş gününü doldurmuş ve emeklilik dilekçesini 03.10.2008’de vermiş ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Babam 01.01.1986 tarihinden itibaren Tarım Bağ-Kur’lusu olarak prim ödemekte. Şu ana k ...
           Sayın 34/2915 No.lu Abonemiz, SORU- 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesine göre doğum yapan kadınların 2 çocuğa kadar borçlanıp Devlete ödemesi ...
           Sayın 57/10544 No.lu Abonemiz, SORU- Zorunlu Bağ-Kur hizmetim devam etmekteyken mükellefiyetime 31.12. 2007 tarihinde son verip 01.01.2008 tarihind ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- İŞYERİ VE KONUT KİRALARI İLE İŞÇİ ÜCRETLERİNİN BANKADAN YATIRILMASI KONUSUYLA İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME ...
           Ali Hadi ORHUN- GETİRİSİ ZİRAİ KAZANÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR ÜRÜN OLAN BİR KURBANLIK KOÇ’UN SERÜVENİ ...
           Ahmet TOK- VERGİ KANUNLARIMIZDA ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VE 5766 SAYILI KANUN SONRASI DURUM - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Nuri ÇEVİK- BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN VE SONUCUNDA ÖRTÜLÜ BİR VERGİ AFFI ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 9 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- AKARYAKIT POMPALARININ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLANMASI VE UYGULAMA - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASI - 3 ...
           Mehmet YALÇINKAYA- VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN MİRASÇILARIN SORUMLULUKLARI ...
           Levent ERKUŞ- ŞİKAYET YOLUYLA MALİYE BAKANLIĞINA MÜRACAAT - ÜST MAKAMLARA BAŞVURU YOLU VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ...
           Erdal SANLI- İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ - 2 ...
           Güven KARAKOÇ- TÜRK VERGİ KANUNLARINDAKİ DEĞERLEME HÜKÜMLERİNDEN EMSAL BEDEL UYGULAMASI, DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE MECLİSİNİN HUZUR VE İZİN HAKLARI ...
           Suat ŞİMŞEK- YAPI, İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA İZNİ - 5 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KİK KARARLARI IŞIĞINDA ŞARTNAME DÜZENLENMESİNDE UYGULAMAYA YANSIYAN SORUNLAR - 2 ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARINDA KIRKBEŞ GÜNLÜK SÜRENİN NİTELİĞİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ Seri No: 2008/1 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNDA 5754 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN EK HÜKÜMLER - 10 ...
           Bekir Hançer- SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNA GÖRE DAHA AZ PRİM ÖDEME HAKKI TANINANLAR İLE BU KİŞİLERİN TESCİL İŞLEMLERİ VE PRİMLERİNİN HESAPLANMASI ...
           Beyazıt ABLAY- 5510 SAYILI KANUNDA PRİM MATRAHININ TESPİTİ ...
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- TÜRK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI VE UNSURLARI - 6 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ASIL-ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ YÖNETMELİKLE DÜZENLENDİ (İlişkide Usul) ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERİNİ BİLDİRME ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- MEMURLARIN İZİN HAKKI - 4 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Vecdi KARANFİL- TEBLİGATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE - 2 ...
           Muhsin Atcı- KANUNİ TEMSİLCİ KAVRAMINA KANUNİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA BİR BAKIŞ ...
           Faruk ŞAHİN- UMUMA MAHSUS PASAPORT İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER ...
           Harun Hakan BAŞ- 1164 SAYILI ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMA PROSEDÜRÜ HAKKINDA BİR İNCELEME ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler