DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ocak 2009 , 527 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 33/11291 No.lu Abonemiz, SORU- Kat karşılığı özel inşaat yapan limited şirketin hem ortağı hemde müdürü inşaat devam ederken arsa sahibi hariç ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Kamu İhale Kurumu damga vergisinden muaf mıdır? ...
           Sayın 60/7455 No.lu Abonemiz, SORU- Eczacılık işi ile iştigal etmekte olan mükellefimin stoklarda yer alan miadı dolmuş hasar görmüş ve sağlık grup b ...
           Sayın, 52/13806 No.lu Abonemiz, SORU- 362 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde Ba-Bs Formlarının verilmesi ile ilgili ceza hükümlerinde; “4.16- Bil ...
           Sayın, 16/12306 No.lu Abonemiz, SORU- Mermer makinaları imalatı ve yedek parçaları imalatı ile uğraşan X Ltd. Şti.’nde; a) Çalışan işçilerin b ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Bir şirketin ortağı şirket kasasına sürekli para koyuyor. Çünkü gelir gidere yetmiyor. Bu mi ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalesini yaptığı il’imizde bulunan Öğretmen Lisesi Kantinini 4 ...
           Sayın 07/12510 No.lu Abonemiz, SORU- İşletmeme kayıtlı 2005 model Renault Kango Marka (camlı-koltuklu) hususi kamyonetimi Kasım ayı içerisinde sattım ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 02/14122 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Doğum Tarihi : 10.06.1953 Cinsiyet : Bayan SSK. Giriş Tarihi : 15.07.1991 Çıkış Tarihi : 04.12.1992 SSK. ...
           Sayın 01/15684 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi : 01.02.1945 (Bay) Almanya’ya gidişi : 08.02.1973 Almanya’dan dönüşü : 18.07.1977 ve ...
           Sayın 16/10912 No.lu Abonemiz, SORU- Bir arkadaşımın SSK. işe başlama tarihi: 01.07.1985 olup, 3709 günü mevcuttur. Doğum tarihi ise, 01.12.1953̵ ...
           Sayın 06/1673 No.lu Abonemiz, SORU- Son günlerde meslektaşlar arasında bir belgenin verilip verilmemesi konusunda fikir ayrılıkları oluşmaktadır. 1-9 ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Medeni YAKUT- YGV-KDV-ÖTV-MTV AÇISINDAN SAKATLIK İNDİRİMİ MÜESSESESİ ...
           Ali Hadi ORHUN- MENKUL SERMAYE, İRADI VE BEYANI ...
           Ahmet TOK- VERGİ KANUNLARIMIZDA ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VE 5766 SAYILI KANUN SONRASI DURUM - 3 ...
           Erkan GÜRBOĞA- ÇALIŞANLARA BAYRAM VE YILBAŞINDA VERİLEN HEDİYELERİN GELİR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Tamer BALCI- TİCARİ KAZANÇ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA EŞ VE ÇOCUKLARA ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİSEL DURUMU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- KISACA DÖNEM SONUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE BAKIŞ VE ŞÜPHELİ ALACAKLARA KARŞILIK AYRILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ...
           Salim ŞEN- BİR ÖLÇÜ OLARAK RANDIMAN HESAPLANMASI İÇİN VERİLER VE RE’SEN VERGİ TARHI ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDA SÜRE UZATAN HALLER - 10 ...
           Abdülmenaf YAKUT- VERGİYE KARŞI DİRENCİN EN ÖNEMLİ NEDENİ ÖMÜR BOYU VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK... ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Necmi ASLAN- İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMLERİ VE TECİL-TERKİN UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İrfan ERMİN- AKARYAKIT POMPALARININ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLANMASI VE UYGULAMA – 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ YARGISINDA KARARLARIN UYGULANMASI - 4 ...
           Adem BAYDERE- TASFİYE EDİLEREK TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERMİŞ ŞİRKETLERDE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİBAT İŞLEMLERİ ...
           Bülent SEZGİN- 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNLA İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- YAPI, İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA İZNİ - 6 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİK İLE TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN BAZI HİZMET ALIMLARI DOĞRUDAN TEMİN USULÜ KAPSAMINA ALINDI ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARI VERİLEBİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN HESAPLANMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ Seri No: 2008/1 ...
           KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ Seri No: 2008/2 ...
           KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ Seri No: 2008/3 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNLA UYGULANAN BORÇLANMA HÜKÜMLERİ ...
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI İLE EKSİK GÜN VE İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Sadettin DOĞANYİĞİT- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM BORÇLARININ YÜKLENİCİ HAKEDİŞLERİNDEN KESİLMESİ ...
           Atilla POLAT- İŞVERENLERİN SGK BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU VE KESİN TEMİNATLARININ İADESİ UYGULAMASI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİNE DAYALI OLARAK FESHİ - 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ YÖNETMELİKLE DÜZENLENDİ (İlişkide Muvazaa) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE MUVAZAA ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Vecdi KARANFİL- TEBLİGATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE - 3 ...
           Mesut UÇAK- PASAPORT KANUNUNDA DÜZENLENEN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ VE İPTAL KARARI IŞIĞI ALTINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER - ...
           Erdal SANLI- KIYI KENAR ÇİZGİSİ İLE İLGİLİ SORUNLAR ...
           Faruk ŞAHİN- YABANCILARA MAHSUS PASAPORTLAR İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler