DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Şubat 2009 , 528 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 53/11201 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere, 01.11.2008 tarihi itibariyle işyeri ve konut kiralarının banka veya posta idaresi aracılığı ile ...
           Sayın 48/15233 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Aralık 2008 sayılı Derginizde 26/2472 no.lu abonenin sorusuna mükerrer 355’inci maddesi gereğince beyan ...
           Sayın 07/5741 No.lu Abonemiz, SORU- Trafikte adıma kayıtlı bulunan ........ plaka no.lu DMC Marka 1970 model ticari kamyonumu 23.08.1989 tarih ve 728 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Teşvik Kanununun devam edip etmediği konusunda net bir açıklama bulamadık. Bu konu hakkında bil ...
           Sayın 07/13972 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest meslekle uğraşıyorum zaman zaman okullarda okuyan çocuklarımız nedeniyle ilköğretim ve orta öğretim kuru ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 5’inci fıkra ...
           Sayın 44/16437 No.lu Abonemiz, KONU- Kantinler hakkında biraz bilgiye ihtiyacım var, bahsettiğim işyeri polis kantini ve çalışanların tümü emniyet me ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Emeklilik süresi dolmuş veteriner sağlık teknisyeni olan bir yakınım sınavla ziraat mühendisliğ ...
           Sayın EMS 2931 No.lu Abonemiz, SORU- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 42/d bendinde yabancı plakalı taşıtlar Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta ar ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- Yap-Sat işi yapan bir mükellef işletmesine ait bir gayrimenkulün tapu idaresinde işlemle satışını yapmıştır. Fat ...
           Sayın 08/498 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Hizmet alımı ihalelerinde, Aralık 2008’de ihale ilanı yapılan ve Ocak 2009 tarihinde ihalesi yapılan kamu ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 5 yılı aşkın olan zararların bilançoda gözükmemesi için nasıl bir kayıt yapılması gerekmektedir ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Kenan ÖZGÜR, SORU- Bir mükellefimiz Maliye Bakanlığı’ndan emekli olup, av malzemesi bayiliği işi ile iştigal etmektedir. Kendisi sürekli ...
           Sayın 16951 No.lu Abonemiz, KONU- Muhasebeciyim, 1967 doğumluyum. SSK. ilk tescilim 15.06.1984 zorunlu sigortalı çalışmam ve 30.09.2008 tarihine kada ...
           Sayın 57/8859 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği gibi 5084 sayılı Yasayla ve daha sonra yapılan düzenlemelerle 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işvere ...
           Sayın 51/915 No.lu Abonemiz, SORU- 11. Basamaktan İsteğe Bağlı Bağ-Kur’lu bayan, % 90 raporlu özürlü çocuğu bulunmakta. Galiba erken emeklilik ...
           Sayın 07/18122 No.lu Abonemiz, SORU- ..... isimli bayanın 1976 yılından SSK. girişi bulunmakta, 1978, 979, 1981 yıllarında ara ara toplam 154 iş günü ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 5084 sayılı Yasa halen devam ediyor mu? Yoksa 31.12.2008 tarihinde sona ermişse sadece yatırım ...
           Sayın 31/1451 No.lu Abonemiz, SORU- Birlikte görev yaptığım bir arkadaşımla (BAYAN) ilgili olarak; 10.01.1971 doğumludur. İlk defa 26.07.1989 tarihi ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN ...
           Ali Hadi ORHUN- GÜCÜK’TEN BEKLENTİLER ...
           Ahmet TOK- VERGİ KANUNLARIMIZDA ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VE 5766 SAYILI KANUN SONRASI DURUM - 4 ...
           Vural GÜNAL- VARLIK FİNANSMANI FONLARI VE VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER - 1 ...
           Mehmet YAŞİN- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE (VİV.) İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZALARININ UYGULANMASINDA YAŞANAN BAZI TEREDDÜTLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İrfan ERMİN- KONUT VE İŞYERİ KİRALARININ ÖDEME VE TAHSİLİNDE YENİ DÜZENLEME ...
           Levent ERKUŞ- TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA KOMİSYONLARI VE UZLAŞMADA BİRLİĞİN SAĞLANMASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Erkan GÜRBOĞA- TAKVİM YILINDA İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYAN KATMA DEĞER VERGİLERİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Hasan GÜNER- İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN HAZİNE TAŞINMAZLARININ 4706 SAYILI KANUNA GÖRE HAK LEHTARLARINA SATIŞI ...
           Ünal DEMİRCİ- VERGİ YARGISINDA KARARLARIN UYGULANMASI - 5 ...
           Ayhan YAMAN- Akın Rıfat AYDOĞDU- İTHAL EDİLEN PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEFLERİN VERGİ DAVASINDA “DİNLENME TALEP HAKKI” ...
           Güven KARAKOÇ- 30 SORUDA 5811 SAYILI MİLLİ VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- YAPI, İNŞAAT RUHSATI VE KULLANMA İZNİ - 7 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL ALIM İHALELERİNDE TEKNİK ŞARTNAMELER ...
           Av.Atilla İNAN- TİP ŞARTNAMELERDE KULLANILAN “GÖREVLİ MAHKEME” İFADESİ ...
           Harun Hakan BAŞ- 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNDA ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER PROSEDÜRÜNE BA ...
     3.4. Diğer Konular
           Sami SÜZER- KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN NELER YAPILMALI? ...
           Tahir ERDEM- YENİDEN TÜRK LİRASI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI YASA VE ATİPİK ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARI ...
           Yunus YELMEN- YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASINDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR ...
           Bekir Hançer- MADEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI VE BUNLARA SAĞLANAN HAKLAR ...
           Mustafa ERDEN- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK HAKKINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER VE BİLİNMESİ GEREKENLER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİNE DAYALI OLARAK FESHİ - 2 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- AYNI BATINDA ÇOKLU DOĞUM YAPAN KADIN İŞÇİNİN DOĞUM VE ÖLÜM İZİN HAKKI ...
           Doğan KESKİN- 5510 SAYILI YASA VE ATİPİK ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU PERSONELİNE YAPILAN ÖDEMELER KONUSUNDA 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Hamit DÜNDAR- TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI/GRUP KREDİLERİNDEN DOĞA ...
           Uğur KARADOĞAN- DAYANAĞI VERGİ OLAN YURT DIŞI ÇIKIŞ TAHDİDİ İŞLEMLERİNİN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNDE KİM GÖREVLİ? ...
           Mesut UÇAK- PASAPORT KANUNUNDA DÜZENLENEN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ VE İPTAL KARARI IŞIĞI ALTINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER ...
           Hakkı YILDIRIM- VERGİ İNCELEMELERİNE KARŞI SİGORTA YAPTIRMA İMKÂNI TANINDI (!) ...
           Erdal SANLI- VEKİLİN DAVADA İSTİFASI ...
           Memiş KÜRK- SİGORTA SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER ...
           Faruk ŞAHİN- PASAPORT YERİNE GEÇEN BELGELER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler