DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ağustos 2004 , 422 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Damga Vergisi Sirküleri/2'ye göre geçici ve sürekli görev yolluk bildirimleri kamu hizmeti ifas ...
           Sayın 19/2241 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim 2001 yılında borsada hisse senedi alım satım yaparak 7.500.000.000.- Türk Lirası kâr etmiştir. An ...
           Sayın 27/16048 No.lu Abonemiz, SORU- 1.8.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tahsilat ve ödemelerin tevsikine i ...
           Sayın 33/5883 No.lu Abonemiz, SORU- Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip bir vergi mükellefinin plasiyer olarak ticari faaliyetini sürdürmesi durumunda g ...
           Sayın 01/15781 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere, GVK.'nun 89/2'nci maddesinde, bu maddede sayılan kurumlara bir takvim yılı içinde yapılacak bağ ...
           Sayın 18/1870 No.lu Abonemiz, SORU- Halen imalatçı firma olarak faaliyet göstermekte olup ihracatçı firmalara ihraç kaydı ile teslim edilmek üzere sa ...
           Sayın 46/6896 No.lu Abonemiz, SORU- 5084 sayılı Yasanın 5'inci maddesine istinaden mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan arsayı yatırım yapmak amacıyl ...
           Sayın 42/12530 No.lu Abonemiz, SORU- 6762 sayılı TTK.'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması; 8.6.1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yet ...
           Sayın 78/9875 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefe vergi ceza ihbarnamesi ile kesilen vergi cezası 13.5.2004 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef 25.5.20 ...
           Sayın 01/9432 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim, yurt içi nakliyecilik faaliyeti ile iştigal edip, bu işi yurt içindeki kamyonlara yaptırmaktadır. Zam ...
           Sayın 27/8259 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim, 10.5.1985 tarihinde vergi dairesine kayıt olarak ticari faaliyetine başlamış ve 1.10.1985 tarihinde ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- GVK. 51'inci maddesinin 12'nci bendinde elektrikle çalışan eşyaların alım satımı ile uğraşan mükellefler gerçek u ...
           Sayın 33/16815 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Nisan 2004 tarihli 414 sayılı Derginizin 23'üncü sayfasında 48/2262 no.lu Abonenizin Devlet Memurluğu konusuy ...
           Sayın 20/981 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bir yakınım SSK.'ya tabi olarak özel sektörde 8 yıl 3 ay (bu süre içerisinde sigortası ödenmiş) çalıştıktan son ...
           Sayın 26/1526 No.lu Abonemiz, SORU- Defterlerine baktığım kurumların 31.12.2003 tarihi itibariyle enflasyon düzeltme işlemlerini gerçekleştirip 2003 ...
           Sayın 06/6803 No.lu Abonemiz, SORU- İcra Davalarında olmak üzere, talepte bulunan müvekkilimizle icra davasında anlaşarak ücret üzerinden serbest mes ...
           Sayın 64/2631 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefim otel işletmeciliği için Turizm Bakanlığı'ndan Turizm Yatırım Belgesi almış olup yatırım tutarı 2 t ...
           Sayın 07/9058 No.lu Abonemiz, SORU- Özel bina inşaatlarında 2000 yılından itibaren yapılan inşaatların tamamında denetim zorunluluğu getirilmiştir. İ ...
           Sayın 29/16251 No.lu Abonemiz, SORU- 1- İşletme hesabına göre defter tutan mükellef demirbaş satışında demirbaş satış kârı veya zararı dönem gelirine ...
           Sayın 50/10125 No.lu Abonemiz, SORU- 1999 yılında 83.000.000.000.-TL. hazine bonosu geliri elde etmiş olan o tarihte 6 aydan fazla yurt dışında ikame ...
           Sayın 63/7685 No.lu Abonemiz, SORU- 5084 sayılı Yasaya göre aylık ücret bordrosunu düzenlediğimizde yevmiye kaydı ile gerçeği yansıtmamaktadır. İşçid ...
           Sayın 66/15902 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest muhasebeci olarak çalışmaktayım. Defterlerini tuttuğum bir SS. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi var. Bu k ...
           Sayın 42/823 No.lu Abonemiz, SORU- Yapılan sınav sonucunda 4.1.1990 tarihinde .......... sicil numarasında ........ Defterdarlığında memur olarak gör ...
           Sayın 4/15810 No.lu Abonemiz, SORU- Kendim 18 yıllık Devlet memuruyum. Yüksek okul (lisans) mezunu olup, ...... Defterdarlığı Gelir Müdürlüğünde geli ...
           Sayın 27/6599 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Kayıtlarımda bulunan; - 523 iştirakler yeniden değerleme artışları, - 525 kayda alınan emtia karşılığı, Yuk ...
           Sayın 48/9245 No.lu Abonemiz, SORU- Okul Aile Birliği üyesiyim. Son çıkan Dernekler Yasasına göre okul koruma dernekleri fesih veya tüzük ve isim değ ...
           Sayın 09/10105 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Sağlık bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün; sevk zinciriyle ilgili 22.8.2001 tarih ve 4431 sayılı ...
           Sayın 61/1041, 46/14546 No.lu Abonelerimiz ve Sayın Veysel Demir, SORU- 3 4.1.1996 tarihinde Maliye Meslek Lisesi mezunu olarak göreve başladım. 15. ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 34/1140 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi: 3.2.1956 SSK. Giriş Tarihi: 2.12.1974 SSK. Hizmet Süresi: 266 gün Yurt Dışı Hizmeti: 3 yıl (1095 ...
           Sayın 37/9731 No.lu Abonemiz, SORU- Cinsiyeti: Erkek Doğum Tarihi: 4.4.1960 SSK. Giriş Tarihi: 25.9.1979 SSK. Gün Sayısı: 6190 SSK. Ayrılışı: 4.1 ...
           Sayın Ayşin UÇAR, SORU- Bir mükellefimizin sigorta bilgileri aşağıdaki gibidir: Doğum Tarihi: 9.7.1959 Emekli Sandığı: 5.11.1984-8.5.2000 Bağ-Kur: ...
           Sayın 43/3614 No.lu Abonemiz, SORU- İsteğe bağlı sigorta yatırmakta iken; akciğer yetmezliğinden dolayı malulen emekli olan babam S. Y. vefat ettikte ...
           Sayın 27/3645 No.lu Abonemiz, SORU- Şirketimizin bir çalışanının babası vefat etti. Bu kişi herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna prim yatırmamış. ...
           Sayın 10/14407 No.lu Abonemiz, SORU- Bilgilerini aşağıya çıkardığım babamın emeklilik işlemleriyle ilgili olarak bir sorum olacak. 13.4.1953 doğumlu. ...
           Sayın Salih KUTAN, SORU- Oğlum T. K. Nakliyecilik yapmasından dolayı vergi mükellefiydi. Yakalandığı kan kanserinden dolayı öldü. Nakliyeci olmasınd ...
           Sayın 07/518 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi: 1.1.1951 Bağ-Kur Giriş: 20.4.1982 devam ediyor. Hizmet: 22 yıl 2 ay 12 gün. Ne zaman emekli olur? ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okurumuz, SORU- 1- Bir yakınım 1988 yılından 1997 yılının sonuna kadar 10 yıl tarım faaliyetinde bulunmuş olup, ...
           Sayın 16/9868 No.lu Abonemiz, KONU- Bir yakınımla ilgili bilgiler aşağıdadır. Vergi dairesine kayıt tarihi : 10.5.1994 Vergi dairesi terk tarihi : ...
           Sayın 16/15065 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Temmuz 2004 tarih ve 419 sayılı Derginizin 39'uncu sayfasında sayın Vijdan Nalbantoğlu'na vermiş olduğunuz cev ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- YATIRIM VE İSTİHDAM TEŞVİĞİNDE SON DURUM - 2 ...
           Levent GENÇYÜREK- KİRALANAN ARSA VE ARAZİLER ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİNALARDA YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI ...
           Mehmet Tahir UFUK- YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI - 1 ...
           M. Emin AKYOL- GELİR VERGİSİ STOPAJI, MAHSUBU, İADESİ VE NİHAİ VERGİLEMEYE DÖNÜŞTÜĞÜ HALLER - 3 ...
           Türkben PEDÜK- DAHA AZ VERGİ ÖDEMENİN BİR YOLU OF SHORE İŞLEMLERİ - 2 ...
           Cem TEKİN- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN YAPILACAK SPONSORLUK HARCAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Levent BAŞAK- TÜRKİYE’DE DAR MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİLENDİRİLECEK OLAN YABANCI KURUMLARIN HUKUKİ NİTELİKLERİ- 2 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ali Hadi ORHUN- FATURA ...
           Ramazan IRMAK- VERGİ İNCELEMELERİNDE BİLGİ TOPLAMANIN ÖNEMİ VE BİLGİ VERMEMENİN CEZASI ...
           Serkan KALAYCI- VERGİ HATALARINDA DÜZELTME ...
           Salim KARADENİZ- BAZI MÜKELLEFLER İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI - 2 ...
           Yafes PEHLİVAN- İKİNCİ SINIF TÜCCARLARDA İŞİN BIRAKILARAK YENİ İŞE BAŞLANILMASI HALİNDE DEFTER TUTMA HADLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Murat ÖZKAN- KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ SORUMLULUĞU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Salih ÜSTÜNOL- 6183 SAYILI AATUHK. KAPSAMINA GİREN BORCU BULUNAN MÜKELLEFLERİN BU BORÇLARINA KARŞILIK OLARAK TAŞINMAZLARININ MALİYE BAKANLIĞINCA SATIN ALINMASI İLE İ ...
           Nuh IRMAK- SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Osman ERKAN- DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALE ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE VERGİ POLİTİKASININ GELİŞİMİ - 1 ...
           Mustafa ÇOLAK- ÖZEL KANUNLARINDA GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNE İLİŞKİN İSTİSNA/MUAFİYET HÜKMÜ BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN TEVKİFAT YAPILMAMASI GÖ ...
           İrfan ERMİN- DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI - 1 ...
           Fethi AYGÜN- LİMİTED ŞİRKET ORTAK VE MÜDÜRLERİNİN AMME ALACAKLARINDAN SORUMLULUK DURUMLARI ...
           - VERGİLENDİRMEDE EN AZ HATA VE MALİ İDARENİN İMAJI - 3 ...
           Ercan ALPTÜRK- VERGİDE KARA DELİKLER: TAPU TASHİH HARÇLARI VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI ...
           Adnan UYAR- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLERİNİN AÇIKLAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TİCARİ İLİŞKİDE FATURAYLA İLGİLİ KARİNE ...
           A. Selim SARIKAYA- BÖLÜNME İLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI VE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARTILAN TEBLİĞ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Ahmet ARSLAN- MAL ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ SORUNU ...
     3.4. Diğer Konular
           Y. Ziya ERÇOKLU- İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNİN SON DEĞİŞİK ŞEKLİ YAYINLANDI ...
           - İNTİFA SENETLERİNİN MENKUL KIYMET NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5198 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GENELGESİ ...
           Ali DEMİR- PRİMLERİN ÖDENMESİNDE KİŞİLERİN SORUMLULUĞU ...
           Ergun ÖZDEMİR- STAJYER ÖĞRENCİLER İLE ÇIRAKLARIN SİGORTALILIĞI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİNİN SÜREYE BAĞLI HAKLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           H. Bayram ÇOLAK- İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNE GÜNÜ BİRLİK GÖREVLENDİRMELERİ NEDENİYLE YAPILAN YEVMİYE ÖDEMELERİNİN SINIRLAMAYA TABİ TUTULUP TUTULMAYACAĞI ...
           Süleyman H. AYDIN- YÜKSEK YÖNETİCİ ATAMALARININ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Erkan GÜRBOĞA- Sezen HOŞTAŞ- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE SORUMLULUKLARI GEREĞİ HANGİ AŞAMADA VE NASIL MÜRACAAT EDİLİR? ...
           M. Nadir ARICA- MESLEK MENSUPLARI HAKKINDA YAPILAN DİSİPLİN SORUŞTURMA SONUCU DÜZENLENECEK RAPORLAR - 2 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Harun Hakan BAŞ- AVUKATLARIN HUKUKİ OLARAK YAPTIKLARI YARDIM VE SÖZLEŞMELERDEKİ BAZI HAK VE SORUMLULUKLARI ...
           Dr. Halil YILMAZ- TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTACININ TEMERRÜDÜ -2 ...
           Yusuf SOLMAZ BALO- BİLGİ EDİNME HAKKI VE KULLANIMI - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ DAVA SÜRELERİ - 1 ...
           Hidayet MAT- EN SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE HAZİNE ARAZİLERİNİN AĞAÇLANDIRMA AMACIYLA GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE KİRAYA VERİLMESİ ...
           Tezcan ATAY- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- MEMUR SENDİKALARINI DÜZENLEYEN 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Mahmut ERSERT- İDARİ YARGI YERLERİNDE DAVA AÇMA SÜRELERİ - 6 ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU, YARGI MENSUPLARI VE BİLİRKİŞİLER ...
           Erdal SANLI- TAPU KAYITLARINA KONAN HACİZLERİN GEÇERLİLİĞİ - 2 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KAMUNUN BORÇLANMASI - 3 ...
           Serdar GÜMÜŞAY- KARAPARA VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler