DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2009 , 529 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 527 sayılı Derginizin 35’inci sayfasında ismini açıklamayan abonenize vermiş olduğunuz ok ...
           Sayın 58/18048 No.lu Abonemiz, SORU- Gerçek gelir vergisi bir mükellefimiz Ankara’da bir ofis almış olup, bunu işletmenin aktifine kayıt etmek ...
           Sayın 16/13370 No.lu Abonemiz, SORU- Son dönemlerde bazı kimseler evlerinin üstüne baz istasyonu kurdurup bunun karşılığında yıllık yüksek miktarda p ...
           Sayın 20/1644 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi Barışı Kanunundan yararlanarak defter kayıtlarımızda olmayan 300.000 TL. tutarında arsalarımızı bildirim ya ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Sigara dağıtıcısı bir firma bizden 2008 yılı satışları karşılığı ortaya çıkan ciro primi adı al ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İdare, kesin teminat almadan yapım işi sözleşmesi imzalıyor. Geçici teminat iade edilmemiş. a) ...
           Sayın 42/17526 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Süt nakliyeciliği yapan mükelleflere gerçek usulde mükellefiyet tesis edilirken KDV. beyannamelerini üçer ayl ...
           Sayın 43/11383 No.lu Abonemiz, SORU- Yedek subay olarak askerlik görevimi yapmakta iken yüzde 45 sakatlanarak 1988 yılında malul gazi maaşı almaya ba ...
           Sayın 3973 No.lu Abonemiz, SORU- % 5’lik Hazine indiriminin yevmiye kaydı ile ilgili çok çeşitli görüşler var. 602, 136, 679 no.lu hesaplara at ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- İkinciÊsınıf esnaflarda sigorta primlerinin döneminde ödenmemesi durumunda gider kaydı yapıl ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Adım ..... Ben 2002-2008 yılları arasında özel sektörde SSK.’lı olarak 1294 gün çalıştım ...
           Sayın 18/6618 No.lu Abonemiz, SORU- Kabahatler Kanununa göre düzenlenen idari para cezalarında kesinleşme tarihinden itibaren 10.000 TL.’ye kad ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, Yıllar önce ilk abonelik işleminde, yaptığım araştırmalar sonucunda, başka yayınlar arasından sadece ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/13057 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum tarihi : 10.03.1966 Cinsiyeti : Erkek Kurumu : Bağ-Kur Mecburi Sigortalılık : 02.06.1998-31.08.2000 (2 ...
           Sayın 28/5866 No.lu Abonemiz, SORU- Kurumlarda 657 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel çalışmakta ve bunların ücretleri sözleşmelerinde belirtilme ...
           Sayın 52/13806 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum tarihi : 06.06.1973 Askerlik Borçlanması : 18 ay (Askerlik borçlanması yapıldı ve ödendi, askerlik mem ...
           Sayın 33/1371 No.lu Abonemiz, SORU- Emekli Sandığı emeklisi ve 01.11.2008 tarihinden itibaren AŞ. Yönetim Kurulu üyesi olan mükellefimin SGK. karşısı ...
           Sayın Halil İbrahim CAN, KONU- Ben 19.01.1976 doğumlu 01.12.1993 tarihinde SSK. olarak çalışmaya başlayan 2003 yılından beri özürlü statüsünde % 40 r ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- ..... Çelik Bağ-Kur’lu hesap eksteresi ekte. Şimdiye kadar sigortalı çalıştığı gün de dök ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- GELİR VERGİSİ BEYANINDA TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER ...
           Cemal KILINÇ- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA SAFİ İRAT-GAYRİSAFİ HASILAT KAVRAMLARI VE SAFİ İRADIN TESPİTİ ...
           Mesut UÇAK- BİREYSEL EMEKLİLİK VE ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN PRİM VE KATKI PAYLARININ İŞVEREN VE HİZMET ERBABI AÇISINDAN SAĞLADIĞI VERGİSEL TEŞVİKLER ...
           İrfan ERMİN- 2008 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA TİCARİ KÂR-MALİ KÂR ...
           Erkan GÜRBOĞA- ZEYTİN YAĞINDA HAK YAĞ BEDELİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Nuri ÇEVİK- TÜCCARLARIN VERGİ KANUNLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI VE SINIFLANDIRILAN TÜCCARLARIN TUTMASI GEREKEN DEFTERLER VE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE KULLANACA ...
           Abdülmenaf YAKUT- VERGİ UYGULAMALARINDAKİ GERÇEK DIŞI BELGE (SMİYB) DÜZENLENMESİ VE KULLANILMASI ÖZELİNDE, VERGİ KAYIP KAÇAĞIYLA VE KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           N. İlgihan ATİLA- SERBEST BÖLGELERİN KATMA DEĞER VERGİSİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Altar Ömer ARPACI- BAZI HİZMET ALIMLARI VE İŞGÜCÜ TEMİNİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI VE ORTAYA ÇIKAN BİR SORUN ...
           Bülent SEZGİN- TÜRKİYE’DE İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLARIN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK SATIN ALDIKLARI MAL VE HİZMETLER N ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEFLERİN BAŞVURU HAKKI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- VARLIK FİNANSMANI FONLARI VE VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER - 2 ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI/GRUP KREDİLERİNDEN DOĞAN ...
           Özdem SATICI TOPRAK- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDEN AYRILAN ORTAKLARA YAPILACAK GERİ ÖDEME ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Celal DEMİR- BELEDİYE GELİRLERİNİN HACZİ MÜMKÜN MÜ? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU İHALE KANUNUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 1 ŞUBAT 2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YENİ DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA KAMU İHALELERİ NASIL İLAN EDİLECEK? ...
     3.4. Diğer Konular
           Av.Atilla İNAN- İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLER ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2009/1 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNUN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ HÜKÜMLERİ - 1 ...
           Yunus YELMEN- YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASININ SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISINA ETKİSİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNİN VE ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTUL ...
           Naci ŞAHİN- 5510 SAYILI KANUNDA (4/a)KAPSAMINDA (SSK.’LI) SİGORTALILARA ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ali Hadi ORHUN- MART’IN DOĞAL VE KAMUSAL GÖZLEMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLEN BAĞ-KUR DESTEKLEME PRİMİ AÇIKLAMASI İLE MART BEYANIND ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞ GÜVENCESİ UYGULAMASI VE KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN SÜRELERDE FARKLILAŞMA ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE EVLENEN KADIN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİNİN PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİNE DAYALI OLARAK FESHİ - 3 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ YARGIDA TEMYİZ AŞAMASI VE TEMYİZEN VERİLECEK KARAR ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEMLER İLE DANIŞTAY’DA ÇEKİNME VE RET PROSEDÜRÜNE BAKIŞ ...
           Ünal DEMİRCİ- İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 1 ...
           Erdal SANLI- VEKİLİN DAVADA İSTİFASI - 2 ...
           Faruk ŞAHİN- PASAPORT VERİLMESİ YASAK OLAN HALLER İLE SEYAHATLERİN SINIRLANDIRILMASI VEYA YASAKLANMASI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler