DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Temmuz 2004 , 420 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın, Murat Berberoğlu, SORU- Ben SSK ‘lı olarak özel bir şirkette (A.Ş.’de) yaklaşık 4 yıldır çalışmaktayım. Aynı zamanda da 2003 yılı ...
           Sayın 62/5736 No.lu Abonemiz, SORU- GVK.'nun 42'nci maddesi kapsamında yapılan yıllara sari inşaat ve onarım işleri nedeniyle hak sahipleri adına yap ...
           Sayın 46/8798 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Mükellef (x) kalkınmada öncelikli yörede perakende konfeksiyon işine başlamış ve 60 gün içerisinde ödeme kayde ...
           Sayın 64/16085 No.lu Abonemiz, SORU- 5084 sayılı Yasa ile getirilen Teşvik Yasası ile mükelleflerin 2003/2 döneminin son ayında mevcut işçilerinden s ...
           Sayın 60/7455 No.lu Abonemiz, SORU- ............. de faaliyeti devam etmekte olan bir kooperatifimize ait Ağustos 2003 ayında 5 sigortalı işçi çalışm ...
           Sayın 34/13754 No.lu Abonemiz, SORU- X. Ltd. Şti. 7.11.2003 tarihinde 40.000.000.000.-TL. sermaye ile kurulmuştur. Sermayenin 26.000.000.000.-TL.'sı ...
           Sayın 02/11235 No.lu Abonemiz, SORU- Bir konut yapı kooperatifinin muhasebesini tutmaktayız. Kooperatifin 3 yıldan beri yapılan olağan genel kurul to ...
           Sayın 64/10673 No.lu Abonemiz, SORU- X limited şirketimizin şubesi olan besicilik (canlı hayvan yetiştirme) büyük başhayvancılıkta süt toplama üretim ...
           Sayın 06/2736 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim son 2 yıl içerisinde büyük mali sıkıntılar içine girmiş ve son birkaç ay içerisinde 2 şubesini kapatı ...
           Sayın 09/3210 No.lu Abonemiz, SORU- 2000 yılında 350.000.000.000.-TL.'ye satın aldığımız 2 katlı bir binanın emlak vergisi beyannamesini 2000 yılında ...
           Sayın 10/15907 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 91 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile tevkifat yapma zorunluluğu getirilen kuruluşlar, yine aynı teb ...
           Sayın 09/9009 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 2002 yılında bahse konu limited şirket 6.172.789.891.-TL.'sı dönem zararı olarak kapatmıştır. 2- 2003 yılında ...
           Sayın 20/7814 No.lu Abonemiz, SORU- VUK.'nun 20'nci maddesi: Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden ver ...
           Sayın 07/6540 No.lu Abonemiz, SORU- 1 Mayıs 2004 tarih 415 sayılı Dergide yayımlanan 07/5642 no.lu abonenize ait soru ve cevaba ek olarak; bu ve buna ...
           Sayın 70/11147 No.lu Abonemiz, SORU- Derginizin 417'nci sayısındaki Mali Konular bölümündeki yazınızı okudum. Biz ......... Motorlu Taşıyıcılar Koope ...
           Sayın 21/7235 No.lu Abonemiz, SORU- ........... A.Ş.nin Merkez acentesi bulunmaktayız. 01.12.2003 - 31.05.2004 tarihi itibariyle ....... A.Ş. adına ...
           Sayın 06/16391 No.lu Abonemiz, SORU- Yurtdışından üretime yönelik makine getirdiğimiz zaman teşvik belgesi olmaksızın 4842 sayılı kanuna göre KDV. is ...
           Sayın 43/9042 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebesi ile ilgilendiğim bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi bir mükellefim Kasım/2000 tarihinde paz ...
           Sayın 5027/548 No.lu Abonemiz, SORU- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda çekiciler (TIR) istiap haddine göre vergilendirilmektedir. Ancak ç ...
           Sayın 40/8802 No.lu Abonemiz, SORU- Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu görevde yükselme sınavına katılan personele geçici görev yolluğu (harcırah) öde ...
           Sayın 27/431 No.lu Abonemiz, SORU- Yıllara sari inşaat işi yapmakta olan mükellefim 4811 sayılı VBK. hükümleri doğrultusunda Gelir Vergisi ve Katma D ...
           Sayın 13/1235 No.lu Abonemiz, SORU- Halı saha işletmeciliğinde bulunan bir mükellefim bulunmaktadır. Mevsim şartlarından dolayı KDV. Beyannamesini 5 ...
           Sayın 81/11411 No.lu Abonemiz, SORU- Firmamız; İhracat ve ihraç kayıtlı satış yapabilmek için, üretim tesisi olan, hammadde, mamül ve tedarik ürünü ü ...
           Sayın 07/5713 No.lu Abonemiz, KONU- A ve B şahısları tarafından 6.3.2000 tarihinde bir limited şirket kurulmuştur. A şahsı şirketin kanuni temsilcisi ...
           Sayın 48/13037 No.lu Abonemiz, SORU- Üst birliğe kayıtlı olmayan konut yapı kooperatifi mevcut arsa üzerine konut yapmaktan vazgeçip arsayı parselley ...
           Sayın 01/8350 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Hal sınırları içinde faaliyet gösteren komisyoncular düzenledikleri faturada vergi mükellefi olanlara % 1 KDV. ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 2003 takvim yılı Kurumlar Vergisi beyanımı gecikmeli olarak (Haziran ayında)beyan ettim. Süres ...
           Sayın 01/1416 No.lu Abonemiz, SORU- Bir inşaat firması olarak almış olduğumuz resmi taahhüt işinden dolayı ihale makamına hakediş bedeli kadar fatura ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 57/8859 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim olan bir bayanın eşi Türkiye'ye kesin dönmüş gibi yurtdışı hizmetlerini borçlanarak SSK.'dan emekli ma ...
           Sayın 06/5149 No.lu Abonemiz, SORU- Yüklenici firma olarak idare ile sözleşme yaptığımızda işçi çalıştırmaya başladığımızda sigortadan işyeri sicil n ...
           Sayın 34/14520 No.lu Abonemiz, SORU- Yabancı ülke vatandaşı olan ve Türkiye'de ikamet etmeyen limited şirketlerdeki gerçek kişi ortakların Bağ-Kur si ...
           Sayın 64/13287 No.lu Abonemiz, SORU- İnşaatın başlama tarihi 6.7.1999 Yapı ruhsatına göre Mesken 2 232 M2 Otopark 1 46 M2 Bodrum 1 56 m2.'dir. ...
           Sayın 33/9473 No.lu Abonemiz, SORU- Cinsiyeti : Erkek Doğum Tarihi : 25.1.1954 SSK. Giriş Tarihi : 1.3.1973 SSK. Gün Sayısı : 1804 SSK. Terk Tari ...
           Sayın 55/10884 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 1989 yılında yurda kesin dönüş yapmış sigortalının 5.3.1986-19.11. 1989 dönemi LİBYA'daki geçen sürelerini bo ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Altar Ömer ARPACI- VERGİSEL AÇIDAN GIDA BANKACILIĞI ...
           Mustafa ÇOLAK- VAKIF VE DERNEKLERLE KOOPERATİFLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASINDA TEVKİFAT UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Hamit DÜNDAR- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE, FATURANIN KAPSAMI VE ŞEKLİ ...
           Ramazan IRMAK- DEĞERLEMEDEN KAYNAKLANAN VERGİ ZİYAI'NDAN BEYANNAMEYİ İMZALAYAN MESLEK MENSUBU SORUMLU TUTULABİLİR Mİ? ...
           Ahmet FESLİ- TEMİNATA VE İNCELEMEYE BAĞLI İADE İŞLEMLERİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Uğur KARADOĞAN- YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Yusuf Ziya SARI- AKARYAKIT İSTASYONLARINDAKİ POMPALAR ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA BAĞLANMADAN SATIŞ YAPILAMAYACAK ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Dr. Derya YAYMAN- ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİ YÖNETİMİ ...
           Levent GENÇYÜREK- ÇALINAN VE TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ UYGULAMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Dr. Halil YILMAZ- SENEDİN TA'LİL EDİLMESİ - 2 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- GENEL İDARİ USUL KANUN TASARISINDA UYUŞMAZLIĞIN UZLAŞTIRICI VEYA UZLAŞTIRMA KURULU TARAFINDAN İNCELENMESİ PROSEDÜRÜ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA GENELGESİ - 3 ...
           Ali DEMİR- SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Ergun ÖZDEMİR- KAYDEN HİZMET TESPİTLERİ ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE KISA ÇALIŞMA VE UYGULANMASININ USUL VE ESASLARI ...
           Cumhur Sinan ÖZDEMİR- 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE İHBAR TAZMİNATI-İHBAR TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ YARGI KARARLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞVERENLERİN, ÇALIŞANLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN EĞİTME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...
           Hüseyin ACAR- TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Musa Kazım ÜNVER- MEMUR SORUŞTURMASI - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler
           VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /6 ...
           VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /5 ...
           MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ/1 ...
           GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/25 ...