DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Şubat 2000 , 314 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 06/1621 No. lu Abonemiz, KONU - Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan “... cami ...
           Sayın 52/1831 No.lu Abonemiz, SORU - Bilindiği üzere tarım ilaçları ve gübreler üzerinde sübvansiyon uygulanmakta ve her işletmeye gelişi güzel bir ...
           Sayın İlhan Göksel POLAT, SORU - Derginizin 310’uncu sayısında Ali DEMİR ve Hüseyin YILDIZ’ın sorusuna verdiğiniz cevap bana kalırsa yan ...
           Sayın 63/698 No.lu Abonemiz, SORU - Aylar önce mektupla sorduğum sorulara cevap alamayınca (Dergilerde yer vermeyince) durumun aciliyetinden dolayı ...
           İsminin Açıklanmasını İstemeyen Sayın Abonemiz, SORU 1- Gelir vergisi mükellefi olup ticari minibüs çalıştıran bir mükellef kendi ticari minibüsünü ...
           Sayın Hüseyin KAYA, SORU - Ben İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. 07.05.1987 yılında vergi dairesinde göreve başladım. Ben ve benim dur ...
           Sayın 9/2999 No.lu Abonemiz, KONU - Mükellef (A) adına kayıtlı aracını 05.07.1999 tarihinde Noter Satış Senedi ile Bay (B)’ye satmıştır. Alıcı ...
           Sayın 48/462 No.lu Abonemiz, SORU - Deprem Vergisi “EGTK” konusunda yorumlama yanlışlığına düşmemek için sizlerin görüş ve önerilerinde ...
           Sayın 9/440 No. lu Abonemiz, SORU - Ek Gelir beyannamesi verdik. Ek gelirden dolayı vergi ödedik. Bunun gidere yazılmayacağı kanunen kabul edilmeye ...
           Sayın 34/786 No. lu Abonemiz, SORU- Muhasebesini tuttuğum bir İDAŞ Bayii İDAŞ tabelasını reklamcıya yaptırıyor. Reklamcıdan adına aldığı fatura karş ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Sebahattin DURU, SORU - 10.11.1963 Doğumluyum. İlk sigortaya başlangıç tarihim 01.07.1981’dir. 01.01.1986 tarihinden itibaren sigortalı ...
           Sayın Adem KISA, SORU - 04.03.1976 tarihinde Cevizli Orman İşletmesi Müdürlüğünde sigortalı işçi olarak işe girdim. O günden bu yana sigortalı işçi ...
           Sayın 7/77 No.lı Abonemiz, SORU - 1) 25.05.1952 doğumlu şahsın Bağ-Kur’ a giriş tarihi 22.03.1977 olup, çıkış tarihi 23.3.1995’tir. Bağ- ...
           Sayın Sadık DÜZGÜN, SORU - Ekte gönderdiğim sigorta bilgileri göz önüne alınarak sigortalı hangi tarihte emekli olacaktır. Askerlik yılı 1972 olup ...
           Sayın İsmail KARAKOCA, SORU - Yakınım T.C. Emekli Sandığına tabi bir kamu kurumunda memur olarak görevli iken 1999 yılı Kasım ayında 22 yıllık (Aske ...
           İsminin Açıklanmasını İstemeyen Sayın Abonemiz, SORU - Bir kişi kurucusu olduğu Anonim veya Limited şirket ortağı Bağ-Kur’lu değil de kendisin ...
           Sayın Şahabettin AKBEN, SORU - Mükellefim 20.02.1962 doğumlu olup, ilk sigortalılık başlangıç tarihi 01.05.1986’dır. 1986 ve 1987 yılları içer ...
           İsminin Açıklanmasını İstemeyen Sayın Abonemiz, SORU - Şu anda deprem bölgesi olan Bolu’da ikamet etmekteyiz. Eşim SSK’da isteğe bağlı s ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Birsen KÜTÜKÇÜ- KAMU KESİMİNDE 15 ARALIK - 14 OCAK DÖNEMİNE AİT ÇALIŞILDIKTAN SONRA ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDEKİ BİR SORUN ...
           İslam ÇANKAYA- MENKUL KIYMET BEYANI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Mehmet Tahir UFUK- FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI ...
           - HİSSE SENETLERİNİN ALIM SATIM KAZANÇLARININ BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Hüseyin KARAKUM- 4503 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 28’İNCİ MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Yunus ŞENGÖZ- TÜRK VERGİ HUKUKUNDA MAHSUP -2 ...
           Üzeyir EYİMAYA- MALİYET BEDELİ ARTIRIMI ...
           Uğur KARADOĞAN- SEVK İRSALİYELERİNDE FİİLİ SEVK TARİHİNİN YAZILMAMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR ...
           Ali Hadi ORHUN- BELGE ...
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP ...
           Tuncay ÇETİN- MENKUL KIYMETLERDE DEĞERLEME ...
           Süveyda GÜLERYÜZ- ALACAKLAR VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ ...
           Ömer KAYA- ENVANTER ÇIKARMAK ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Hasan AYKIN- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 30/C MADDESİNDE 4503 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Ömer DUMAN- TEMEL GIDA MADDELERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Mehmet BULUT- BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARININ VERGİ İNCELEME YETKİSİ ...
           Osman SARAÇ- DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMEMESİNDE KARŞILAŞILAN BİR SORUN VE BİR ÖNERİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- GÜMRÜK VERGİLERİNE İTİRAZ VE DAVA YOLLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER VE İLAVELER YAPAN 4487 SAYILI KANUN KURULA YENİ GÖREVLER VERİYOR ...
           Vural GÜNAL- SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA 4487 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Erdal SANLI- KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL KARARLARI VE İPTALİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Av.Atilla İNAN- BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARESİNDE İHALE KOMİSYONLARININ TOPLANTI YETER SAYISI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Ömer USTABULUT- OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİYLE ALAKALI BİR MUKTEZA VE YORUM ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ HAKKINDA YENİ UYGULAMA ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BİR YARGI KARARI, “ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE SÖZLEŞMENİN FESHİNDE TAZMİNAT” ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hüseyin ACAR- ÇALIŞMA HAYATINDA FAYDALI BİLGİLER ...
           İbrahim UĞUR- ÇALIŞMA MEVZUATINDA İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- MEMUR SUÇLARININ SORUŞTURMASINDAMEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKATTEN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Zuhal Bereket BAŞ- TÜZEL KİŞİLER VE BUNLARIN DAVA EHLİYETİ ...
           Abdullah KÜTÜKÇÜ- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI VE SONRASINDA YAPILAN DÜZENLEME ...
           Harun Hakan BAŞ- HACİZ TALEBİ, HACZİN YAPILIŞI, HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- FAALİYET RAPORU HAKKINDA TARTIŞMA YAPILMADAN VE SOMUT NEDENLERE DAYANDIRILMADAN VERİLEN YETERSİZLİK KARARI BELEDİYE BAŞKANININ DÜŞÜRÜLMESİNİ GERE ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler