DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Mart 2000 , 315 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 24/658 No.lu Abonemiz, SORU- 311 sayılı derginizde Muhsin ALTUN imzalı yazıda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gelirlerinin tesbitinde ...
           Sayın 63/312 No.lu Abonemiz, SORU- 1995 yılında 2 yıllık M.Y.O. Muhasebe programından mezun oldum. 01.01.1996 tarihinde Sulama Birliğinde muhasebe mü ...
           Sayın 27/1239 No.lu Abonemiz, SORU- Biz resmi kurum ve kuruluşlara ihale kanalıyla (Genelde TEDAŞ ve İLLER BANKASI) çalışmaktayız. Yaptığımız işlerin ...
           Sayın Şaban ÖZMEN, SORU- 15.5.1992 tarihinde memur olarak atandım. Şimdi Çifteler Kaymakamlığında şoför olarak çalışmaktayım. 7/2’den maaş alma ...
           Sayın Ali Nail YULUK, SORU- Bir turizm bölgesinde restorant ve bar işletmeciliğini yapar iken bu işletmemi 20.05.1999 tarihinde kapattım. Bu tarih it ...
           Sayın 58/684 No.lu Abonemiz, SORU 1- Lokanta işletmesinde iki ortak olarak faaliyetlerini yürütürken ortaklardan biri 31.12.1999 tarih itibariyle ort ...
           Sayın 9/761 No.lu Abonemiz, KONU- 01 Ocak 2000’den itibaren muhasebe işlerini yürütmekte olduğum aynı adreste bilanço usulü defter tutan bir şa ...
           Sayın 48/684 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim olan Deniz Taş. Kooperatifinin defterini tutmaktayım. Kooperatifin üye sayısı yaklaşık 150 kişi. Ben bu ...
           Sayın İsminin Yayınlanmamasını İsteyen Abonemiz, SORU- Ben Maliye Bakanlığı Teşkilatında Milli Emlak şefi olarak görev yapmaktayım. Lise mezunu ve 26 ...
           Sayın Orhan YILMAZ, SORU- 1 adet meskeni olup 120 m2’yi geçmeyen mükelleflerden ek emlak vergisi alınmayacağı, 26.11.1999 tarihli Resmi Gazete& ...
           Sayın 144 No.lu Abonemiz, SORU- Ganyan Bayiliğinde Biriken KDV’leri ne yapmamız gerekiyor. Biz vergi dairesine sorduk, maliyete atın dediler. S ...
           Sayın 43/605 No.lu Abonemiz. KONU- (1998 yılında) bir şahıs ilimiz merkezinde ...... gübre bayi olarak Gelir Vergisi mükellefidir. Yine Gelir Vergisi ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Hüseyin ENGİN, SORU- Ben, 01.05.1954 doğumluyum. İlk kez 01.05.1980 tarihinde sigortalı olarak işe başladım. Halen sigortalı olarak (Hiç eksiği ...
           Sayın Resul YILGINCA, SORU- Ben, 20.04.1982 yılından itibaren berberlik işi ile iştigal etmekteyim ve bu tarihten Bağ-Kur’lu olarak prim ödemek ...
           Sayın Yasemin EROĞLU, SORU- Babam 1955 doğumlu ve erkek berberi olarak çalışmakta 1985 yılında Bağ-Kur’a kayıtlı ve halen devam etmekte. Babam ...
           Sayın Hasan ORHAN, KONU- Doğum Tarihi: 02.03.1941 Tarım Bağ-Kur No.su: 7840 489 262 Esnaf Bağ-Kur No.su: 0839 916 276 Tarım Bağ-Kur Başlangıcı: 0 ...
           Sayın Abonemiz, SORU- M.E.B. ile kıdem tazminatının hesaplanması sırasında askerlik süresinin işçilikte/memurlukta değerlendirilmesi konusunda mahkem ...
           6/1864 No.lu Sayın Abonemiz, SORU- 15.12.1952 doğumluyum. İlk işe S.S.K.’na tabi işyerinde 15.01.1979 tarihidir. 15.12.1979 tarihine kadar bu i ...
           Sayın Ahmet ÖZEN, SORU- 01.01.2000 tarihinde iki yılı aşkın süredir devam etmekte olduğum Devlet memurluğu görevinden ayrıldım. Toplam 30 ay civarınd ...
           Sayın Demir YILDIRIM, SORU- Ben sigortalı işçi olarak çalıştım. İşyerleri bizden Tasarrufu Teşvik primi kestiler. Çalıştığım yerler şirket idi. Tasa ...
           Sayın Cahit GÜVENDİ, SORU- 1- Şirket ortağı olan kişi Bağ-Kur’dan emekli oldu. Bu kişiden sadece vergi ve damga vergisi mi kesilecek? Sosyal G ...
           Sayın 27/109 No.lu Abonemiz, SORU- Ben, 12.08.1961 doğumluyum, ilk defa 01.10.1975 tarihinde S.S.K.’lı oldum. 1986 yılında Serbest Muhasebeci o ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Yunus ŞENGÖZ- KURUMLARCA KÂRIN SERMAYEYE EKLENMESİ NEDENİYLE ORTAKLARCA ELDE EDİLEN KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Mehmet Tahir UFUK- MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           İrfan ERMİN- 1999 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Metin KAYRAK- NİHAİ VERGİLEME VE MAHSUP EDİLEBİLME AÇISINDAN TİCARİ KAZANÇLARDA VERGİ TEVKİFATI (G.V.K. MD. 94/3,10,12) ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İslam ÇANKAYA- ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI ...
           Tuncay ÇETİN- 67 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Üzeyir EYİMAYA- YENİDEN DEĞERLEME-1 ...
           Mehmet BULUT- GİDER KISITLAMASINDA GELİR-GİDER NETLEŞTİRMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           Ali Hadi ORHUN- HATALAR VE DÜZELTMELER ...
           Kazım KARACA- VERGİ UYGULAMALARINDA ORTAYA ÇIKAN YORUM FARKLARI ...
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP – 3 ...
           Hasan AYKIN- REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ SORUNU ...
           Ömer KAYA- VERGİ UYGULAMASINDA DEFTER TUTMANIN AMACI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ayşe ÖZTUNA- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ...
           Ömer DUMAN- BEDELSİZ İHRACAT VE K.D.V. İSTİSNASI UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           İlyas ARLI- YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA GÖRE ECRİMİSİL ALINMAYACAK HAZİNE TAŞINMAZ MALLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           İbrahim ELMASTAŞI- HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Vural GÜNAL- SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA 4487 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-3 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BORSA YATIRIMCILARIN GÖZDESİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Zuhal Bereket BAŞ- YAPI KOOPERATİFLERİNDE KURULUŞ, ORTAKLIĞA KABUL, ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMADA HUKUKİ DURUMA BAKIŞ ...
           Erdal SANLI- KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL KARARLARI VE İPTALİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR – 4 ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           - BEDELSİZ HİSSE SENETLERİNDE DEĞERLEME SORUNU ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Ayhan YAMAN- DİĞER ÜLKE MERKEZ BANKALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI ...
           Sami SÜZER- EKONOMİ ÜZERİNE ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- S.S.K. İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDEKİ GİRİŞ TARİHİ HATALARI HAKKINDA ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ali DEMİR- YURT DIŞINDA TEDAVİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMINDA YENİ DÜZENLEMELER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           İbrahim UĞUR- İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE EVRENSEL İŞ GÜVENLİĞİ NORMLARI İLE ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ KAZASI İNCELEMELERİNİN ULUSLARARASI NORMLARA UYGUNLUĞU ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- MEMUR SUÇLARININ SORUŞTURMASINDA 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI ...
           Harun Hakan BAŞ- DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN TESPİTİ, TAKİBİ VE AMİRLERİN SORUMLULUKLARI KONUSUNA BAKIŞ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BİRİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGESİ OLAN BİR İLDE GEREKLİ İNCELEME YAPILMADAN SATIN ALINAN LOJMANIN YIKILMASINDA İDARENİN HİZMET KUSURU ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU GÖREVLİLERİNE HAYIR KURUMLARINCA YARDIM YAPILABİLMESİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- GÜMRÜK VERGİLERİNE İTİRAZ VE DAVA YOLLARI – 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler