DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2009 , 530 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 48/11735 No.lu abonemiz, SORU- Benim şahsıma ait gayrimenkul binalarımın kira gelirleri ile ilgili bilgi almak istiyorum. 25.12.2007 tarihinde ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- 2008 yılında yasalaşan istihdam paketi ile KİK.’e eklenen 22/i bendi uyarınca İş-Kur hizm ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonelerimiz, SORU- 1- Dernek denetiminde görev (Mali konularda gelir gider) alan Kaymakamlık eli ile görevlend ...
           Sayın 26/11507 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Örneğin, mükellef 2005 yılından itibaren mükellef olup, 2005-2006 ve 2007 yıllarına ait vergi levhalarını tas ...
           Sayın 16/12853 No.lu Abonemiz, SORU- Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin belirlenmesinde f ...
           Sayın 31/12833 No.lu Abonemiz, KONU- 2004’te yapılan enflasyon düzeltme hesaplarının bakiyesi Düzeltilmiş geçmiş yıllar kâr/zarar hesabına akta ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ..... işyerinde çalışan işçinin Şubat ayı içerisinde istirahatli veya ücretsiz izinli olması du ...
           Sayın Münevver EKİCİ, SORU- 5510 sayılı Yasa ile zorunlu staja tabi tutulan üniversite öğrencileri hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası u ...
           Sayın 35/9164 No.lu Abonemiz, SORU- 19.06.1963 doğumlu bayan şirket ortaklığından dolayı 01.03.2003 tarihinden itibaren Bağ-Kur’lu olmuş ve hal ...
           Sayın Fadime KORKMAZ - Ayşe KAYGISIZ, SORU- 1- 24.01.1965 doğumluyum. 16.01.1989 tarihinde ilk defa SSK.’lı olarak işe başladım. Bu güne kadar ...
           Sayın 70/9710 No.lu Abonemiz, SORU- 03.11.1964 doğumlu bayan, Şubat/1986 SSK. girişli, Mayıs/1992 yılına kadar fiili olarak 1725 gün prim ödemesi var ...
           Sayın Turhan ALİOSMANOĞLU, SORU- 16.12.1970 doğumlu Bay kişi. 01.05.1996 esnaflıktan dolayı Bağ-Kur başlayıp İsteğe Bağlı Bağ-Kur sigortalısı olarak ...
           Sayın 40/17228 No.lu Abonemiz, KONU- Bir yakınım var. 1978 doğumlu. 2001 yılında % 1 hisseli şirket ortağı oldu. Halen devam ediyor. Yaklaşık 2004 yı ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- 01.01.1956 doğumlu olan biri 12.12.1984 yılında hayvan taciri olarak Bağ-Kur’lu oluyor. 7 ...
           Sayın 52/13806 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 27.05.1971 doğumluyum. Askerlik yok. İlk SSK.’lı olarak işe girdiğim tarih :01.12.1992 İşten ayrılışı ...
           Sayın 63/8220 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın eşi bayan Ayşe ......... 01.01.1969 doğumlu olup sigorta hizmet bilgileri aşağıdaki gibidir. SSK. ...
           Sayın 01/8221 No.lu Abonemiz, KONU- İdari para cezası ile ilgili, gelen İPC.’de durum şu şekilde gelişiyor, Konu ihaleli bir iş, 2006 yılında a ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- KOOPERATİFLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI KARŞILIĞINDA YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNDE STOPAJ KALDIRILDI MI? ...
           N. İlgihan ATİLA- SERBEST BÖLGELERDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MEVZUATININ 5810 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Vural GÜNAL- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ...
           Altar Ömer ARPACI- HİZMET ERBABINA YEMEK VERİLMESİNİN VERGİSEL BOYUTUNDA 2009 YILI UYGULAMASI ...
           Mesut UÇAK- ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE GİDER KARMAŞASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- 2008 HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Abdülmenaf YAKUT- VERGİ UYGULAMALARINDAKİ GERÇEK DIŞI BELGE (SMİYB) DÜZENLENMESİ VE KULLANILMASI ÖZELİNDE, VERGİ KAYIP KAÇAĞIYLA VE KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE ETK ...
           Celal DEMİR- POİNT OF SALE (NAMI DEĞER POS CİHAZI) ...
           Nuri ÇEVİK- TÜCCARLARIN VERGİ KANUNLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI VE SINIFLANDIRILAN TÜCCARLARIN TUTMASI GEREKEN DEFTERLER VE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE KULLANACAKL ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TOK- YAPIM İŞLERİNDE KDV. TEVKİFATI USUL VE ESASLARI - 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Tahir ERDEM- YURT DIŞI İŞTİRAKLERDEN VE TİCARİ FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KAZANÇLARA YÖNELİK VARLIK BARIŞI KANUNU İLE GETİRİLEN İSTİSNA ...
           M. Nadir ARICA- VERGİ İHTİLAFLARININ YARGI MERCİLERİNDE ÇÖZÜMÜ SIRASINDAKİ MÜKELLEF HAKLARI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           - KARŞILIKLAR ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI BAŞKANLIĞINA YENİ ATAMA ...
           Suna ERDEN- SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN ANONİM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI/GRUP KREDİLERİNDEN DOĞ ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Prof. Dr. Salim ŞEN- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ UYGULANMAS ...
           Suat ŞİMŞEK- RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILARIN YIKTIRILMASI - 1 ...
     3.4. Diğer Konular
           Merdan ÇALIŞKAN- ŞİRKET İLİŞKİLERİNİN MALİ TABLOLARDA GÖSTERİLMESİNİ DÜZENLEYEN TMS’LER ...
           Abdullah KÜTÜKÇÜ- YOLCU SERVİS HİZMETİ ÜCRETİ (ALAN VERGİSİ) ÜZERİNE AÇIKLAMALAR ...
           Ali Hadi ORHUN- NİCE NİSAN BİR!...LER YAŞADIĞIMIZ HESAP DÖNEMLERİ VE BAZI UYGULAMALARA ÖZGÜ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİM ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNUN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ HÜKÜMLERİ - 2 ...
           Yunus YELMEN- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLMEMESİ VEYA MÜCBİR SEBEPLE GÖNDERİLEMEMESİ İLE SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİMLERE UYGULANACAK G ...
           Naci ŞAHİN- 5510 SAYILI KANUN SONRASI TARIM İŞÇİLERİNİN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN HÜKÜMLER ...
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ KAZASI AÇISINDAN ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİNİN ÖNEMİ - 1 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE GELİNEN SON NOKTA ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Av.Atilla İNAN- SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KAMU İHALELERİNDE FİYAT FARKLARI - 1 ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU KONUTLARINDA OTURAN MEMURLARDAN 2009 YILINDA ALINACAK AYLIK KİRA BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 2 ...
           Erdal SANLI- DANIŞIK (MUVAZAA) İLE İLGİLİ SORUNLAR - 1 ...
           Barış BİRBİR- EPDK CEZALARI VE TAHSİLAT SORUNLARI ...
           Erhan YAŞARAN- YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK BARTER SİSTEMİ VE MUHASEBESİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler