DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 256
Dergi İçeriği: 9701
Mevzuat: 2146

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Mart 2000 , 316 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Yayınlanmamasını İsteyen Abonemiz, SORU- Havuz balıkçılığı yapmakta olup bundan dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyim. 7 mily ...
           Sayın Ali ÇAKIR, SORU- Ben İktisadi ve İdari Bilimler Fak. mezunuyum. 12.10.1998 yılında Vergi Dairesinde çalışmaya başladım. Maliye Kursu sınavına g ...
           Sayın Necati ÇAĞIRGAN SORU- Müşavirliğini yaptığım kuyumcu firmasının 1999 yılında almış olduğu altın kredisinin faizi, üçer aylık dönemlerde tahakku ...
           Sayın 7/624 No.lu Abonemiz, SORU- Devlet hastanesinde teknik hizmetler sınıfında görev yapan bir kişiye vekaleten döner sermaye saymanlığı görevi ver ...
           Sayın Mümin YILDIRIM SORU- Benim oğlum 9 Eylül Eğitim Fakültesi İngiliz dili (İngilizce öğretmeni olarak 1997/1998 mezunu olup, halen ingilizce öğret ...
           Sayın 26/547 No.lu Abonemiz, SORU- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 56’ncı maddesinin a) bendinde “Re’sen veya isteği üzerine emekliy ...
           Sayın 54/263 No.lu Abonemiz, SORU- Serbest meslek faaliyetinden dolayı (dişçi muayenehanesi) mükellef 2000 yılında kullanacağı Serbest Meslek Kazanç ...
           Sayın Ziya ŞENTÜRK, SORU- Gayrimenkul satışlarında vergilendirme ile ilgili sorumu somut olarak örneklendirir misiniz? 1998 yılı arttırılmış beyan ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsmet ERDOĞAN, SORU- ........ Orman İşletme Müdürlüğü işyerinde ilk defa 21.07.1981 tarihinde sigortalı olarak işe başladım. Halen ........ Orm ...
           Sayın 34/716 No.lu Abonemiz, SORU- Şirket ortağımızın emeklilik durumuyla ilgili olarak bize görüş bildirir ve yardımcı olursanız seviniriz. Şirket ...
           Sayın 48/684 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda verdiğim bilgiler dikkate alınarak mükellefim hangi tarihte emekli olacaktır. Diyerek, 01.05.1986 tarihi ...
           Sayın 33/147 No.lu Abonemiz, SORU- Eşim 05.05.1951 doğumlu olup 26.06.1985 tarihinden beri ev kadını olarak isteğe bağlı Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Kuru ...
           Sayın Ayşe KAPLAN, SORU- 01.01.1945 doğumlu bayanım, 04.11.1985 tarihinde Bağ-Kur’a giriş yaptım. 01.04.1993-30.04.1993 zorunlu sigorta, 01.10. ...
           Sayın Murat ALKUL, SORU- 1994 yılında sigortalı olarak işe başladım. Ancak, 1995 yılında askere gittim. 1996 yılında askerden geldim. Bu süre içerisi ...
           Sayın Adnan DURHAN, SORU- Müşterimiz .............., 14.11.1977 yılında (Bağ-Kur) sigortalısı olmuştur. ............. müşterimiz 50 yaşındadır. Sigor ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           A. Ercan YILDIRIM- HİSSE SENEDİ TEMETTÜ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Melek SARGIN- 1999 YILINDA ELDE EDİLEN DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU FAİZ GELİRLERİNİN BEYANI ...
           D. Erkan ATEŞLİ- DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE ELDE ETTİKLERİ MENKUL KIYMET SATIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ - I ...
           Hafize ŞAHİNER- ÜCRETLİLERDE ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE CEZALAR, SORUMLULUKLAR VE HAKLAR ...
           İslam ÇANKAYA- MART 2000 HANGİ GELİRLERİ BEYAN EDECEĞİZ? ...
           Ali Hadi ORHUN- YURTDIŞINDA İKAMET ETMEKTE İKEN TAKVİM YILI İÇİNDE KESİN DÖNÜŞ YAPANLARIN VERGİ SORUNU ...
           İrfan ERMİN- MENKUL KIYMETLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Necati UĞUR- KURUMLARIN YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANAN KAZANÇLARININ STOPAJ SORUNU ...
           - MÜCBİR SEBEPLERE BAĞLI YATIRIM GECİKMELERİNDE VEYA ERTELEMELERİNDE İNDİRİM UYGULAMASI SORUNU ...
           Süveyda GÜLERYÜZ- GELİRİN BEYANINDA TAKVİM YILI ESASI VE VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI KONULAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Mehmet Tahir UFUK- GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN SERMAYEYE İLAVESİNE İLİŞKİN İSTİSNA - 1 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Üzeyir EYİMAYA- YENİDEN DEĞERLEME - 2 ...
           Tezcan ATAY- VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP - 4 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Yunus ŞENGÖZ- İNŞAAT İÇİN YAPILAN ANCAK GERÇEK BELGE İLE BELGELENDİRİLEMEYEN GİDERLERİN VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİLMESİ ...
           Ömer DUMAN- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR - 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet ÖZDEMİR- GÜMRÜK VERGİLERİNE İTİRAZ VE DAVA YOLLARI-3 ...
           Ayşe ÖZTUNA- İHRACATTA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ...
           Mehmet BULUT- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN HER BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN Mİ YOKSA TEK AMACA YÖNELİK BİR HİZMET İÇİN Mİ UYGULANACAĞI ...
           Av.Atilla İNAN- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ YAPILMAYAN HALLERDE BİNA SAHİPLERİNİN DURUMU ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA 4487 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 4 ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- BELEDİYENİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN ÖZEL DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNE İNCELETTİRİLMESİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Osman SARAÇ- ÖZEL FİNANS KURUMLARINA AİT TEMİNAT MEKTUPLARI VE BİR ÖNERİ ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA İç Genelge (Sıra No: 2000/1) ...
           UYGULAMA İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2000/2 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARI HAKKINDAKİ TESPİTLERİMİZ ...
           Ali DEMİR- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK VE HİZMET ÇAKIŞMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- ÖZÜRLÜ VE ESKİHÜKÜMLÜ İSTİHDAMINDA YENİ DÜZENLEMELER-2 ...
           İbrahim UĞUR- İŞ HUKUKU'NA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ ...
           Hüseyin ACAR- İŞE BAŞLAYACAKLARIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER -İŞE DEVAMSIZLIK- İŞ SAATLERİNİN İLANI-İŞİN DURDURULMASI- İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN CEZALAR-10 VEYA D ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA SORUŞTURMA İZNİ VERMEYE YETKİLİ MERCİLER ...
           Zuhal Bereket BAŞ- SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK KAMU GÖREVLİLERİNİN SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULAMAYA BAKIŞ ...
           Harun Hakan BAŞ- DEVLET GÖREVLİLERİ HAKKINDA YAPILAN ARŞİV ARAŞTIRMASI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI USUL VE ESASLARINA BAKIŞ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Muhsin Atcı- KAMU İNŞAATLARINDA “ALL RİSK” SİGORTA UYGULAMASI ...
           İlyas ARLI- İHYA YOLUYLA TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BANKALARDAKİ TASARRUF MEVDUATI GÜVENCESİ NE ZAMAN KALKAR ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler