DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2009 , 531 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/5721 No.lu abonemiz, SORU- 1- Gerçek usuldeki vergi mükellefinin, işyeri babasına ait olup, kira ödemesi yapılmamakta. İşyerinin 2009 emlak ...
           Sayın 47/7602 No.lu Abonemiz, SORU- Şehir Plancısı Olarak Vergi Dairesinde kayıtlı bulunan mükellef yaptığı işler dolayısıyla fatura mı yoksa serbest ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Mükellefim olan market toptancı hallerinden sebze ve meyveyi KDV.’si % 0’lık veya % ...
           Sayın 53/10709 No.lu Abonemiz, SORU- 01.02.2009 tarihi itibariyle özel hastanelerde tedavi olan aktif sigortalılardan alınan 10 TL’lık katkı pa ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Bir Kurumlar Vergisi mükellefim, (A) firmasına ticari mal satacak. (A) firması almış olduğu ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Nisan 2009 Derginizde kooperatiflere yapılan kira ödemelerine ilişkin GVK.’nun 94̵ ...
           Sayın EMS 1227 No.lu Abonemiz, SORU- Bir ithalatçı firmam var, peşin ithalat yapmaktadır. Örneğin firma mal bedelini transfer ediyor ve mal da 20-30 ...
           Sayın 16/8026 No.lu Abonemiz, 2007’de kurulan Kurumlar Vergisine tabi bir iş ortaklığı var. İş 25.12.2008 tarihinde bitti. Nisan ayında SSK. i ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 6183 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinin uygulamasına ilişkin yararlanabileceğimiz Tebliğ, ...
           Sayın 60/8582 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere 6183 sayılı AATUHK.’nun 53’üncü maddesi köylerde gecikme zammı uygulamasına ilişkin d ...
           Sayın 16/14756 No.lu Abonemiz, KONU- Yol denetimlerinde tutulan tutanaklardan birisinde mükellefim müşterisine (tek müşteri) 2 takım yatak odası ve 1 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefimizin yaptığı işler aşağıda belirtilmiştir. 1- Vete ...
           Sayın 14/8813 No.lu Abonemiz, KONU- .... Defterdarlığı Gelir Müdürlüğünde memur olarak çalışanlarına Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği Kadrosunun v ...
           Sayın 06/6213 No.lu Abonemiz, SORU- Bilanço Esasına göre defter tutan şahıs işletmelerinin mali tablolarının hazırlanması sırasında tereddüt etmiş ol ...
           Sayın 16/7026 ve 2589 EMS No.lu Abonemiz, SORU- Amortisman ayrılma konusunda yıllardan beri yaptığım fakat her yapışımda da tereddüte düştüğüm bir ko ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun İncelemeye Tabi Olanlar başlıklı 137’nci maddesi şöyledir ...
           Sayın 20/13362 No.lu Abonemiz, SORU- 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10344 Karar sayılı Yan Ödeme Kararnamesin ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın H. İbrahim CAN, SORU- 529 sayılı Derginizde sormuş olduğum soruma verdiğiniz cevaptan dolayı teşekkür ederim. Yalnız III’üncü derece sak ...
           Sayın 18179 No.lu Abonemiz, SORU- Bir müşterimin sigortalılık bilgileri aşağıdaki şekildedir; SSK. ilk giriş : 15.10.1985 Doğum tarihi : 05.11.1960 ...
           Sayın 80/18250 No.lu Abonemiz, SORU- Yakın arkadaşımın birinin yaştan emeklilik için ...... Sosyal Güvenlik Kurumuna 06.01.2009 tarihinde başvurduk. ...
           Sayın 23/159 No.lu Abonemiz, SORU- Kardeşim 03.08.1966 doğumlu olup 01.12.1983 tarihinde ilk defa SSK.’lı olarak toplam 910 gün çalıştıktan son ...
           Sayın 01/6048 No.lu Abonemiz, KONU- I- 10.02.1954 doğumluyum. Bağ-Kur emeklisi olup, vefat eden kocamdan dolayı maaş almaktayım. 16.10.1989 tarihind ...
           Sayın 41/4293 No.lu Abonemiz, Maliye ve Sigorta Yorumları Derginizin 530’uncu sayısında sayfa 34’de İsminin Açıklanmasını İstemeyen bir a ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Barış EVREN- BAĞ-KUR PRİMLERİ KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN GİDER YAZILABİLİR Mİ? ...
           İrfan ERMİN- YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI ...
           Altar Ömer ARPACI- İŞTİRAK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKULLERİN SATIŞININ BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ AÇISINDAN VERGİSEL BOYUTU ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- VERGİ İHTİLAFLARINI ÖNLEMEDE MÜKELLEFİN DÜZELTME TALEP HAKKI (Genel Olarak) ...
           Abdülmenaf YAKUT- VERGİ UYGULAMALARINDAKİ GERÇEK DIŞI BELGE (SMİYB) DÜZENLENMESİ VE KULLANILMASI ÖZELİNDE, VERGİ KAYIP- KAÇAĞIYLA VE KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE ...
           Fırat ALTAN- ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERİLMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMELERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR ...
           Tezcan ATAY- Mustafa KULAK- VERGİ LEVHALARININ TASDİKİ ...
           Nuri ÇEVİK- TÜCCARLARIN VERGİ KANUNLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI VE SINIFLANDIRILAN TÜCCARLARIN TUTMASI GEREKEN DEFTERLER VE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE KULLANACAK ...
           Ali Hadi ORHUN- LEVHALAR VE İLAN VE REKLAM VERGİSİNDEKİ YERİ İLE GURUR BELGESİ OLABİLECEK LEVHALAR YANİ VERGİ LEVHASI ...
           Şener ALTINIŞIK- 2009 YILINDA DÜZENLENMİŞ OLAN VADELİ ÇEKLERE REESKONT UYGULANABİLİR Mİ? ...
           Mehmet BOZKURT- VERGİ DAVALARINDA SAVUNMAYI KİM VERECEK; VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MI? VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜ? ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Bülent SEZGİN- ALACAKLARIN KREDİ KARTI İLE TAHSİL EDİLMESİ DURUMUNDA BUNLARIN KDV BEYANNAMESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ SORUNU ...
           Cengiz SAZAK- KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDA İSTİSNADAN VAZGEÇME ...
           Memiş KÜRK- İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN MALLARIN SÜRESİNDE İHRAÇ EDİLEMEMESİ HALİNDE EK SÜRE TALEBİ ...
           Erkan GÜRBOĞA- MAHSUBEN İADE TALEBİNDE ÖZEL ESASLARIN UYGULANMASI ...
           Ahmet TOK- YAPIM İŞLERİNDE KDV. TEVKİFATI USUL VE ESASLARI - 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- 1979 MODEL VEYA DAHA ESKİ MODEL MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI ...
           N. İlgihan ATİLA- MALUL VE ENGELLİLERİN KULLANILMAMIŞ ARAÇ ALIMINDA 5766 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI ...
           Zekeriya UYANIK- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNA GÖRE MİRASÇILARIN VERGİ DAİRESİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI/GRUP KREDİLERİNDEN DOĞ ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILARIN YIKTIRILMASI - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALE KANUNU KAPSAMI DIŞINDA KAMU YAPIM İŞLERİNE FİYAT FARKI KARARNAMESİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ÇERÇEVE ANLAŞMALAR İLE GİRİŞİLEBİLECEK YAPIM İHALELERİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA 5812 SAYILI KANUN İLE EKLENEN YENİ TANIMLAR ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNUN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN UYGULAMA GENELGESİ HÜKÜMLERİ - 3 ...
           Atilla POLAT- KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARINDA YAPILAN SON YASAL DEĞİŞİKLİKLER ...
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ KAZASI AÇISINDAN ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİNİN ÖNEMİ - 2 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAKİ YENİ DÜZENLEMELER VE KIDEM TAZMİNATI ...
           Mahmut ERSERT- İZİN HAKKI KAPSAMINDA HASTALIK İZNİ - 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ OLARAK ÇALIŞANLARA ANAYASA MAHKEMESİNDEN DESTEK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Vural GÜNAL- YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- 4077 SAYILI KANUNA GÖRE KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 3 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler