DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2009 , 532 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 20/7481 No.lu Abonemiz, SORU- 2008 işyeri kira geliri 17.015,00 liradır. 19.800,00’ü aşmamasına rağmen Maliye’ye elden beyanname ve ...
           Sayın 39/14663 No.lu Abonemiz, SORU- Hurdacılık işi yapan mükellefimizin bazı fabrikalardan almış olduğu hurda için % 18 KDV. tevkifatı yaptıklarını ...
           Sayın 33/3219 No.lu Abonemiz, SORU- Yeni KDV. indiriminde mobilya alım satımında düşmüş olan KDV.’nin mobilya imalat atölyeleri içinde geçerli ...
           Sayın 06/11534 No.lu Abonemiz, KONU- İller dahilinde kadastro çalışması yapılmaktadır. Bazı orman içindeki köylerde yapılan çalışmalarda arazilerin b ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İki ortaklı limited şirketi mükellefim olan şirketten üç ay önce mevcut iki ortak hisselerini b ...
           Sayın 53/11201 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği üzere, bankaların yaptıkları tahsilatlara ilişkin göndermek zorunda oldukları belgelerin; Pazartesi gü ...
           Sayın 07/10353 No.lu Abonemiz, SORU- 2005 yılında 50.000,00 TL.’ye alınmış olan arsayı inşaat müteahhiti 2009 yılında inşaata başladı arsa değe ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İşverenim; 15 işçi çalıştırmaktayım. 5615 sayılı Yasadan yararlanmaktayım. Çalıştırdığım işçile ...
           Sayın 05/6368 No.lu Abonemiz, SORU- Ali Bey, Kayıtlı sermayesi 500 TL. olan ve şu anda hiç bir varlığı olmayan (Gayrifaal) ABC Ltd. Şti.’nin % ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 07/10353 No.lu Abonemiz, SORU- 15.04.1982 tarihinde sigortalı oldum. Toplam sigortalı günüm 5849 gün. Doğum tarihim 11.02.1964, 04.10.2000 tari ...
           Sayın Adnan ÇEKER, SORU- Doğum Tarihi : 05.09.1962 İşe Başlama:12.03.1984 Terk Tarihi:21.03.2009 Terk tarihi ile 25 yıllık hizmetimi d ...
           Sayın 44/12903 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın durumu aşağıda belirtildiği gibidir. 01.01.1960 doğumlu bayanın SSK. başlangıç tarihi 03.11.1980 ...
           Sayın 06/13057 No.lu Abonemiz, SORU- Bir yakınımın bilgileri aşağıdadır; Doğum tarihi :1964 SSK. Başlangıç tarihi: 06.09.1983 SSK. toplamı:8083 (N ...
           Sayın 16/10912 No.lu Abonemiz, SORU- Bir müşterimin emeklilik durumu hakkında bilgi almak istiyorum. Doğum tarihi : 12.04.1965 Cinsiyeti: Erkek SS ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Tahir ERDEM- SERBEST BÖLGELERDE ÜCRET İSTİSNASI ...
           Ali Hadi ORHUN- YATIRIM İNDİRİMİNE VE İSTİHDAM ENVANTERİNE DUYULAN İHTİYAÇ ...
           Ahmet TEKİN- GIDA BANKACILIĞI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- KURUMLARDA TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ İLE KURUCU SENETLERİ, İNTİFA SENETLERİ VE RÜÇHAN HAKLARI SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI - 1 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEFLERİN VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLACAKLARI VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM TALEP HAKLARI ...
           Turan DURSUN- VERGİ DAİRESİNCE YAPILAN RE’SEN İŞİ TERK İŞLEMİ ...
           Tezcan ATAY- REESKONT UYGULAMASININ YENİ ORANLARI (Vergisel İşlemlerde 09.04.2009 Tarihinden İtibaren Reeskont Oranı % 27’den %20’ye Düşmüştür.) ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- TEKERRÜR-MÜKERRİR (VUK.nun 339’uncu Maddesinin Yorumu) ...
           Bülent SEZGİN- MÜKELLEFLER ARASI MAL İADELERİNDE BELGE DÜZENİ ...
           Abdülmenaf YAKUT- VERGİ UYGULAMALARINDAKİ GERÇEK DIŞI BELGE (SMİYB) DÜZENLENMESİ VE KULLANILMASI ÖZELİNDE, VERGİ KAYIP- KAÇAĞIYLA VE KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE ET ...
           Mehmet BOZKURT- VERGİ DAVALARINDA HÜKMEDİLEBİLECEK VEKALET ÜCRETİNİN ÜST SINIRI İLE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN MÜKERRER 378’İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENECEK VE ...
           .- BA-BS FORMLARINDA GELİNEN SON DURUM VE BİR ÖNERİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Barış EVREN- İNDİRİLEBİLİR KATMA DEĞER VERGİSİ SATILAN MAL MALİYETİNE AKTARILABİLİR Mİ? ...
           Levent ERKUŞ- İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ ...
           N. İlgihan ATİLA- KDV ORANLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ayhan YAMAN- Öznur GÜR- TAPU CİNS TASHİHİ HARCI VE UYGULAMADAN YANSIYAN SORUNLAR ...
           Ahmet ÇETİN- 5838 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2’NCİ MADDESİ HÜKMÜNE İSTİNADEN BAZI ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMA İŞLEMLERİ VE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLAR HAKKINDA YAPILACA ...
           Mesut UÇAK- A.Ş. İLE LİMİTED ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARI KARŞISINDA ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA 2499 SAYILI YASAYA AYKIRI YAPILAN İŞLEMLERİN CEZALANDIRILMASI ÖZEL USULE TABİDİR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Hamit DÜNDAR- TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI/GRUP KREDİLERİNDEN DOĞAN K ...
           Merdan ÇALIŞKAN- KOOPERATİF GENEL KURULLARINDA TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILARIN YIKTIRILMASI - 3 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALE HUKUKUNDA TEBLİGAT ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SİGORTALILIĞIN TESCİLİ, SONA ERMESİ VE ÖDENECEK PRİMLER İLE PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ ...
           Mustafa ERDEN- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SİGORTALILIĞIN TESCİLİ, SONA ERMESİ VE ÖDENECEK PRİMLER İLE PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ ...
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ KAZASI AÇISINDAN ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİNİN ÖNEMİ - 3 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4/b KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR İLE SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- YENİ İŞ GÜVENCESİ HANGİ KOŞULLARDA UYGULANABİLİR ...
           Mahmut ERSERT- İZİN HAKKI KAPSAMINDA HASTALIK İZNİ - 2 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI SORUŞTURMA VE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 4 ...
           Vural GÜNAL- YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ - 2 ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN VE TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÇERÇEVESİNDE TÜRK MÜTEŞEBBİSLERİNE SUNULAN İMK ...
           Faruk ŞAHİN- TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) VE TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2007-2013) NEYİ HEDEFLEMEKTEDİR? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 2009 YILINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANANLARDAN ALINACAK ÜCRETLER 2009/9 SAYILI MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE ...
           A. Aykut TENGERLİ- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞE İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE ETKİLERİ ...
           Mahir AKYOL- KAT İRTİFAK TAPUSUYLA GAYRİMENKUL ALANLAR VEYA ALACAK OLANLARA ÖNEMLİ HATIRLATMA ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler