DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2009 , 533 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 27/1193 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi daireleri gayri faal olan şirketleri resen terk işlemini yapmakta. Bizim sıkıntımız resen terkten önceki dö ...
           Sayın 16/12853 No.lu Abonemiz, SORU- Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektrik, doğalgaz ve su bedellerinin belirtilen vade sonundan sonra ödemelerde ilg ...
           Sayın 47/16872 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri araç satışları için, motorlu taşıtların satış ve devrine ait belgeyi ve ...
           Sayın 16/15065 No.lu Abonemiz, SORU- Minibüsle servis taşımacılığı yapan 2’nci sınıf işletme defterine tabi olan mükellefim ticari faaliyetine ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Maliye defterimizi inceledi inceleme sonucu işyerine ait elektrik faturalarının adımıza ait ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- .... Plakalı taşıtım komisyoncu tarafından resmi olmayan bir sözleşme ile satılmıştır. Satış be ...
           Sayın 41/4293 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim olan bir eczacının stokları içinde 10.000 TL. miadı dolmuş ve atılacak ilaç bulunmaktadır. Bu atılacak ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İhraç ettiğimiz mallar için sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu var mı? Irak’a ihraç et ...
           Sayın 04/7427 No.lu Abonemiz, SORU- 531 sayılı Derginizde 60/8582 no.lu abonenizin sorusuna verilen cevabı Gelir İdaresi Başkanlığının .... Valiliğin ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- Elektrik ödemelerinde elektrik fatura bildirimi gelmekte olup, fatura bildirimine göremi gider yazacağız? Yoksa ö ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, KONU- Burs verilme şekli; MADDE 16- (1) Okul öncesi eğitim, ilköğretim veya ortaöğretimdeki öğrencil ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Gümrük tarife cetvelinin 8434.20 sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar bölümündeki makina ve ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Kooperatifimiz tasfiye halinde olup faaliyetine devam etmektedir. Olay; 1987 yılında, dönemin ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Nisan/2009 tarih ve 530 sayılı Dergimizin 34’üncü sayfasında isminin açıklanmasını istemeyen abonemizin, öteden beri çalışan ve Şubat ayında ist ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Doğuştan gözlerim % 50 görmemektedir. Halen 2022 sayılı Kanuna göre maaş almaktayım. Sakat olar ...
           Sayın 16/18236 No.lu Abonemiz, SORU- Bağ-Kur ve SSK.’lı olarak çalışmış olan kişinin dökümleri ektedir. Ne zaman emekli olacağı hakkında bilgi ...
           Sayın 55/5445 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefimin; Doğum tarihi : 01.01.1963 Bağ-Kur başlangıç tarihi : 01.01.1986 Askerlik borçlanması yaptığımızd ...
           Sayın 07/658 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi :03.01.1960 SSK. Hizmeti :15.07.1988 - 54 gün İsteğe Bağlı Bağ-Kur:18.10.1996 - 3 yıl, 8 ay, 12 gün ...
           Sayın 33/327 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi :28.01.1964 SSK. İşe Giriş :01.11.1981 Hizmet Süresi :1590 gün Bağ-Kur Giriş :01.08.1990 Hizmet S ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Setenay UÇAR- SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN ÜCRETLİLERDE VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASI ...
           Zekeriya UYANIK- KNOW-HOW ÖDEMELERİ DOLAYISIYLA YABANCI FİRMALARIN ELDE ETTİĞİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Ahmet TOK- DAİREMİ SATTIM, KÂRLI OLDU, VERGİ ÖDEMEM GEREKİYOR MU? ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- KURUMLARDA TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ İLE KURUCU SENETLERİ, İNTİFA SENETLERİ VE RÜÇHAN HAKLARI SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI - 2 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Bülent SEZGİN- KULLANILMAMIŞ FATURALARIN ZAYİ OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ TEMSİL HAKLARI ...
           Kamil GÜLAYDIN- VERGİ HUKUKUNDA REESKONT ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- BAZI MALLARIN TESLİMİNDE DÜŞÜK ORANLI KDV. UYGULAMASI YÖNÜNDE BİR YORUM ...
           Selahattin GÜRE- HEKİMLER İÇİN BAŞLAYAN POS’LU GÜNLERE DAİR UYGULAMA ESASLARI ...
           Erkan GÜRBOĞA- HİZMET İHRACATI İSTİSNASININ BEYAN DÖNEMİNDE YAŞANAN SIKINTILAR ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Mesut UÇAK- A.Ş. İLE LİMİTED ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARI KARŞISINDA ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İHALE USULLERİNİ DÜZENLEYEN MADDELERİNDE 5812 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMUSAL MAL ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİT SÜRECİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ali Hadi ORHUN- OKUMA ÖZÜRLÜSÜ OLMAYALIM ÇÜNKÜ O YAŞAM KAPISININ ALTIN ANAHTARIDIR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Atilla POLAT- 5510 SAYILI KANUNUN (4/a) MADDESİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İÇİN PRİM GÜN SAYILARININ KURUMA BİLDİRİLME ESASLARI ...
           Yunus YELMEN- 4/a VE 4/b SİGORTALILARININ YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa Şakir BAŞARAN- ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ ...
           Tahir ERDEM- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN HÜKÜMLER ...
           Kenan KOÇAK- YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ VE İŞ KAZASI İLE MESLEK HASTALIĞINDAN SAĞLANAN SİGORTA YARDIMLARINA ETKİSİ ...
           Cengiz BÜYÜKBİRER- HİZMET AKDİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLAR KONUSUNDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Mahmut ERSERT- İZİN HAKKI KAPSAMINDA HASTALIK İZNİ - 3 ...
           Doğan KESKİN- İŞ GÜVENCESİNDE USULLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE DENETİM YETKİSİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYIT/KAYITSIZLIK PROBLEMİ ÜZERİNE - 1 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- ÜLKEMİZDE TURİZM YATIRIMI YAPMAK NEDEN DAHA ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR? ...
           Salih ÜSTÜNOL- MALİ TATİL UYGULAMASI ...
           Hamit DÜNDAR- ÇEKDE MUHATAB BANKANIN SORUMLULUĞU - 1 ...
           Y. Ziya ERÇOKLU- BORSA TERCİH EDİLECEK YATIRIM ARACI OLABİLECEK Mİ? ...
           Sami SÜZER- BANKALARA ADRES TEYİDİ YA DA BANKACILIK BÜROKRASİSİ ...
           Vural GÜNAL- “MÜŞTERİNİN TANINMASI”NA İLİŞKİN MASAK (= Mali Suçları Araştırma Kurulu) GENEL TEBLİĞİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 5 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler