DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2009 , 534 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/15961 No.lu Abonemiz, SORU- Bilanço esasına tabi cep telefonu ve 2’nci el cep telefonu alım-satımı ile iştigal eden mükellefimiz Suzik ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Düğün, açılış organizasyonları yapan bir firmamızın, haftanın değişik günlerinde sahne alan ses ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Derginizin 18.06.2009 tarih ve 2009/12 sayılı ekinde yeralan 2009/ 15081 sayılı Bakanlar Kurulu ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Zeytinyağı fabrikası işletmelerinde çiftçilerden satın alınan yağlık zeytinlerin işlenmesind ...
           Sayın 35/568 No.lu Abonemiz, SORU- Sebze meyve komisyoncuları tamamen üretici veya tüccarlara ait malların satışını yaptıklarından ve alış vesikası b ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 06/11514 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi: 10.11.1967 İşe Başlama Tarihi: 01.04.1985 Toplam Gün Sayısı: 6.367 1- Ne zaman emekli olabiliri ...
           Sayın 46/7466 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Mükellefimiz olan X şirketi devlete bağlı hastanenin otomasyon ihalesini 01.01.2009 tarihinde almış olup önced ...
           Sayın EMS-2784 No.lu Abonemiz, SORU- Emekli bir iş müfettişi ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların almış oldukları rapor tam teşekküllü bir hastane ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 1- Aşağıda bilgileri bulunan arkadaşımız 600 gün askerlik borçlanması yapmıştır. Ne zaman emekl ...
           Sayın 06/13057 No.lu Abonemiz, SORU- 1- T.C. Kimlik No : ........ Doğum Tarihi : 11.04.1966 SSK. SSK. İlk Başlangıç/Bitiş Tarihi : 01.06.1982-30.0 ...
           Sayın 34/17649 No.lu Abonemiz, SORU- 1- SSK. No : ........ Bağ-Kur No : ........ Doğum Tarihi : 12.09.1953 İşe Başlama SSK. : 01.01.1977 GÜNLE ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Levent ERKUŞ- GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5904 SAYILI)’UN GETİRDİKLERİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Ayhan ONAN- YURT DIŞINDAKİ KURUMLARA YAPILAN ROYALTY ÖDEMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ VE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Barış EVREN- YANLIŞ DÖNEM İÇİN VERİLEN PİŞMANLIK TALEPLİ BEYANNAMELER ...
           Celal DEMİR- İCRA DAİRELERİNCE AVUKATLARA YAPILAN VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN SORUMLULUK KALKTI MI? ...
           Mesut UÇAK- VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEPLER YOLUYLA MÜKELLEFLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR - 1 ...
           İrfan ERMİN- VERGİ MAHREMİYETİ VE VERGİ BORÇLARININ İLANI ...
           Ali Hadi ORHUN- UZLAŞMANIN UZLAŞMAZLIĞI ...
           Bülent Muharrem YILDIZ- UYGULANAN (C)EZA MI? (Özel Usulsüzlük Cezalarına Farklı Bakmak) ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Abdülmenaf YAKUT- KATMA DEĞER VERGİSİNDE “MÜKELLEFİYET” OLGUSU ÜZERİNE TEORİK BİR DEĞERLENDİRME ...
           Altar Ömer ARPACI- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 81’İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞLETMELERİN DEVRİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ERTELEMESİ ...
           Erkan GÜRBOĞA- TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUĞUNA İLİŞKİN OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA (KDV) YAPILAN DÜZENLEMELER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ BİLGİ ALMA HAKKI ...
           Fadime YURTÇU- YARGI HARÇLARI VE MAHKEME GİDERLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ ...
           Mehmet BOZKURT- ÖTV AFFINDA DİKKATE ALINMAYANLAR; ARAÇ SATIN ALANIN MALİ GÜCÜ ARAÇ SATAN BAYİDEN FAZLA MI? ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Soner ALTAŞ- TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ ...
           Hüseyin KARAKUM- İlhami ÖZTÜRK- TFRS 3 ÇERÇEVESİNDE İŞLETME BİRLEŞMELERİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Ahmet TEKİN- KOOPERATİFLERİN KURULUŞU, MUHASEBE KAYITLARI, AÇILIŞ BİLANÇOSU VE ÜYELİĞE KABUL ...
           Cemal KILINÇ- KOOPERATİFLERDE ORTAK İÇİ-ORTAK DIŞI İŞLEMLER VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- GEÇİCİ SÜRE İLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPANLARIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ÖNGÖRÜLEN EK GÖSTERGE RAKAMINDAN YARARLANDIRILMASI İSTEMİYLE İLGİLİ MEVZUAT ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞLERİNDE GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNU DÜZENLEYEN MADDELERİNDE 5812 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA TOPTAN ÖDEME ...
           Yunus YELMEN- FARKLI SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDA GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE 5510 SAYILI KANUNDA HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA UYGULAMALARI ...
           Doğan KESKİN- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAK İŞÇİLERDE ARANACAK KOŞULLAR, MESLEKİ EĞİTİMİN BELGELENMESİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYIT/KAYITSIZLIK PROBLEMİ ÜZERİNE - 2 ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM YATIRIMCILARI NE TÜR BİR YATIRIM YAPABİLİRLER? ...
           A. Aykut TENGERLİ- PLAJ ALANLARINDA SEYYAR ÜNİTELERLE YAPILAN İŞGALLERDE UYGULANACAK ECRİMİSİL BEDELLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KRİTERLER ...
           Hamit DÜNDAR- ÇEKDE MUHATAB BANKANIN SORUMLULUĞU - 2 ...
           Sami SÜZER- SİGARA İÇME YASAĞI VE BAZI MUHTEMEL SIKINTILIR ...
           Ünal DEMİRCİ- İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ - 6 ...
           Vural GÜNAL- SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNDE UYUM PROGRAMI ...
           Salim ŞEN- INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER - IBAN ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler