DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Nisan 2000 , 318 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 55/631 No.lu Abonemiz, KONU- Sınırlı Sorumlu Taşımacılık Kooperatifinin (üst birliğe kayıt olmadan) defterini tutmaktayım. ...
           Sayın 6/728 No.lu Abonemiz, KONU- 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi -aynı zamanda SMMM unvanı almış- M.E.B.’nda Kadrolu Muhasebe Grubu Öğ ...
           Sayın Done İnşaat Tesisat San. Tic. Ltd. Şti. SORU 1- 5 yıl önce yapılmış olan ve bu zamana kadar yenilenmemiş olan kira kontratında dükkan sahibine ...
           Sayın Mehmet KÖSEOĞLU, SORU- G.V.K.’nun Beyanname verilmeyecek halleri belirleyen 86’ncı maddesinde vergisi ödenmiş bulunan işyeri kirala ...
           Sayın 7/587 No.lu Abonemiz, SORU- Dönem sonu işlemlerinde 370 no.lu hesapta kurumlar vergisi ve fonu karşılıklarını sehven fazla yazmış bulunmaktay ...
           Sayın Süleyman AKAY, SORU- Ben Adana’da kahvecilik işi ile işe başladım. Daha sonra minibüs işletmeciliğini ek olarak yapmağa başladım. Kahveci ...
           Sayın Ali ÇELİK SORU- Yapmakta olduğum lokantacılık işyerimde çalışan 9 işçinin tam gün üzerinden (30 gün) sigortasını yatırmaktayım. Bu günkü koşull ...
           Sayın 6/353 No.lu Abonemiz, SORU 1- Şirketimizin 500 milyar sermayesi bulunmakta olan bir anonim şirkettir. Ortaklarımızdan % 1 hisseye sahip ortak, ...
           Sayın 42/184 No.lu Abonemiz, KONU- Muhasebesinden sorumlu olduğum A Petrolcülük Ltd. Şirketi 1999 yılı içerisinde bir finansal kiralama kuruluşundan ...
           Sayın 22/613 No.lu Abonemiz, SORU- 1998 yılında 10 milyar bedel karşılığı iktisap edilen konut için, 1998 yılı genel beyan döneminin Mart ayında veri ...
           Sayın 34/919 No.lu Abonemiz, SORU- 1989 yılından bu yana İstanbul’da bir vergi dairesinde görev yapmaktayım. 32 yaşındayım. Anadolu Üniversites ...
           Sayın 6/804 No.lu Abonemiz, SORU- PETROL ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.’nin muhasebesini tutmaktayız. Şirket, almış olduğu Motorin ve Benzinlerden şirketi ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Mustafa BECEREN, SORU- Derginizin 33/256 No.lu abonesiyim. Resmi taahhüt işleri bulunan temizlik işleri yapan bir şirketin % 45 ortağı ve yetki ...
           Sayın Ahmet ARIKAN, SORU- Bağ-Kur ile ilgili bilgiler ve Sigorta ile ilgili hizmetlerimin fotokopisi dilekçemin ekindedir, Diyerek; Ne zaman ...
           Sayın Mehmet BAŞPINAR, SORU- 01.04.1957 doğumluyum. İlk kez 01.11.1979 tarihinde sigortalı olarak işe başladım. Halen sigortalı olarak çalışmaktayı ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İslam ÇANKAYA- DÖNEM KÂRININ VERGİLENDİRİLMESİ, DAĞITIMI, MUHASEBESİ-2 ...
           Tuncay ÇETİN- KONUT OLARAK KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULÜN İKTİSAP BEDELİNİN % 5’İNİN GAYRİSAFİ HASILATTAN İNDİRİLMESİ ...
           - GELİRLERDE ENFLASYONUN ETKİSİNİ GİDERME VE MUHTELİF GELİR UNSURLARINDA DAHA EŞİT VERGİLEMEYE DOĞRU-1 ...
           Süveyda GÜLERYÜZ- GELİR VERGİSİNİN ÖDENMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Mehmet ÇİFTÇİ- KURUM KAZANÇLARINDAN YAPILACAK GELİR VERGİSİ TEVKİFATI ...
           İrfan ERMİN- KURUM KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Üzeyir EYİMAYA- YENİLEME FONU UYGULAMA ESASLARI ...
           Mehmet Tahir UFUK- VERGİ HUKUKUNDA KIYMETİ DÜŞEN MALLARIN DEĞERLEMESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Tezcan ATAY- YENİ GÜMRÜK KANUNU PARALELİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ MEVZUATINDA İTHALAT İSTİSNASI-2 ...
           Ömer DUMAN- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR-3 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Abdurrahman ŞİMŞEKSOY- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA 4487 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-6 ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           İlyas ARLI- BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANDA BULUNAN VE 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2/B MADDESİNE İSTİNADEN ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERDEK ...
           Ali Hadi ORHUN- EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK (NAM-I DİĞER ÇÖP) VERGİLERİ VE ÖDEMELERİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALELERİNDE 2000 MALİ YILINDA UYGULANACAK PARASAL SINIRLAR VE VİZE İŞLEMLERİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Y. Ziya ERÇOKLU- EKONOMİDEKİ İSTİKRAR, SİYASİ İSTİKRAR VE BÜROKRASİDEKİ İSTİKRAR İLE SAĞLANIR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 4447 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA ASKERLİK BORÇLANMASI ...
           Ali DEMİR- HİZMET TESBİTLERİ - İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ...
           Ergun ÖZDEMİR- BAYAN SİGORTALILAR ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- FESİHTE PEŞİN ÖDEME VE İHBAR TAZMİNATI ARASINDAKİ FARK ...
           İbrahim UĞUR- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNİN 1475 VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR-2 ...
           Hüseyin ACAR- ÇALIŞMA HAYATINDA FAYDALI BİLGİLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- GÖREVDEN UZAKLAĞTIRMA ...
           Osman SARAÇ- 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNA DAİR ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Hasan AYKIN- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN KAMU GÖREVİ VE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMLARI AÇISINDAN İRDELENMESİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av.Atilla İNAN- TAHKİM YARGILAMA YÖNTEMLERİ ...
           Ömer KAYA- SONRADAN ORTAYA ÇIKAN GELİR VE KÂRLAR NEDENİYLE ÖNCEKİ DÖNEM MALİ TABLOLARI DÜZELTİLEBİLİR Mİ?-2 ...
           Erdal SANLI- KEFALET-1 ...
           Ahmet ÖZDEMİR- KANUNİ FAİZDE YENİ DÜZENLEMELER ...
           Zuhal Bereket BAŞ- SANAYİ MALLARI İLE VERİLMESİ ZORUNLU OLAN GARANTİ BELGESİ VE TANITMA-KULLANMA KILAVUZLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA GENEL BİR BAKIŞ ...
           Yunus ŞENGÖZ- VADELİ MEVDUAT FAİZLERİNDE ELDE ETME VE BEYAN ...
           Harun Hakan BAŞ- KİRA DAVALARI, KİRACININ HAK VE GÖREVLERİ, KİRA SÖZLEŞMESİ KONULARINA GENEL BAKIŞ ...
           Uğur KARADOĞAN- ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SEBEPLERİNDEN OLAN “BORCUM YOKTUR”UN KAPSAMI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler