DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 266
Dergi İçeriği: 9850
Mevzuat: 2342

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Mayıs 2000 , 319 SAYILI DERGİ


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 45/557 No.lu Abonemiz, SORU- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınan bir yazıda 18.05.1999 tarihinde .... Dershaneleri ve Kırtasiye Tic. Sa ...
           Sayın 6/1928 No.lu Abonemiz, SORU- 15 Kasım 1999 ve 308 sayılı derginizde Sn. Yunus Şengöz tarafından kaleme alınan (sh:103 son paragraf) “Ku ...
           Sayın Erdoğan YILDIRIM, SORU- Kooperatifimiz evlerimizi teslim etmiş olup, henüz faaliyetine son vermemiştir. Kooperatifin 2001 yılı içinde tasf ...
           Sayın 23/347 No.lu Abonemiz, ...
           Sayın 06/890 No.lu Abonemiz, KONU- 01.08.1998 tarihinden önce kurulmuş olan konut yapı kooperatifimiz kooperatifler üst birliğine kayıtlı olmayıp k ...
           Sayın Veli YILDIRIM KONU- Ben bugüne kadar Yapı Kooperatifleri muhasebesi uygulamasını görmedim. Muhasebe konusunda beni aşağıdaki hususlarda bilgi ...
           Sayın 60/1003 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi Dairesinde şef olarak görev yapmaktayım. 30.06.1996 tarihinde Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ...
           Sayın 6/385 No.lu Abonemiz, SORU- Tutmakla yükümlü bulunduğum Ltd. Şti.’nin ortaklarının ödemiş bulundukları Bağ-Kur primlerini hangi hesapta ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Hikmet SARAÇ, SORU- Mükellef 01.07.1998 tarihinde çay ocağı işletmeye başlamıştır. Sosyal Güvenlik yönünden Bağ-Kur’lu olması gerekirke ...
           Sayın Ahmet DARICI, SORU- A) Bağ-Kur sigortası giriş tarihi: 15.09.1982 ...
           Sayın Yasin DESTELİ, SORU- Bir arkadaşım 1951 doğumlu olup, Sigorta, Bağ-Kur, isteğe bağlı sigortalılık ve askerlik borçlanma günleri aşağıda beli ...
           Sayın Ahmet TUNCER, SORU- Dayım, 16.02.1934 doğumlu olup, 01.11.1989 tarihinde Tarım Bağ-Kur’lusu olarak kayıtlı ve bugüne kadar üyeliği deva ...
           Sayın Y. Enes ULAŞ, SORU- Aşağıdaki dökümü yapılan iş günü ve tarihine göre ne zaman emekli olacağım konusuna açıklık getirir misiniz? Diyerek, ...
           Sayın Fıstık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yetkilisi, SORU- 4447 sayılı Yasa uyarınca, aşağıda bilgilerini verdiğim şirket ortaklarımızın mevcut duruml ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Süveyda GÜLERYÜZ- FİNANSAL KİRALAMADA YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI NASIL OLMAKTADIR ...
           Av.Atilla İNAN- YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞİ YAPAN MÜTEAHHİDİN ÖLÜMÜ HALİNDE VERGİLEME İŞLEMLERİ ...
           Ahmet ÖZDEMİR- GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER ...
           Mehmet Tahir UFUK- HİSSE SENETLERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ-1 ...
           Tezcan ATAY- GEÇİCİ VERGİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Tuncay ÇETİN- DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU KARARINDAN SONRA FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASINDA FİNANSAL GELİRLERİN DURUMU ...
           M. İrfan AKŞEHİR- SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BİNEK OTOMOBİLLERİNİN AMORTİSMANLARI VE GİDERLERİYLE, MÜTEFERRİK GİDERLERDE YAPILAN DÜZENLEME ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ömer KAYA- BAĞIŞ VE YARDIMLAR GELİR TABLOSU HESAPLARINDA MI YOKSA MALİYET HESAPLARINDA MI İZLENMELİ? ...
           Ahmet ATİK- KAYITLARDA ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) VE UYGULAMASI -1 ...
           Hüseyin KARAKUM- VERGİLENDİRMEDE İHBAR İKRAMİYESİ ...
           Üzeyir EYİMAYA- MALİ KÂRIN TESBİTİ-1 ...
           Ayhan YAMAN- TABİİ AFETLER SEBEBİYLE VERGİ TERKİNİ (Türk Vergi Mevzuatı İçerisindeki Yeri ve Uygulama Sorunları) ...
           İslam ÇANKAYA- KURUMLARDA GELİR VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Ali Hadi ORHUN- DEFTERLER VE TÜCCARLAR ...
           Hasan AYKIN- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA DÖNEM SORUNU ...
           Yakup TOKAT- GELİRLERDE ENFLASYONUN ETKİSİNİ GİDERME VE MUHTELİF GELİR UNSURLARINDA DAHA EŞİT VERGİLEMEYE DOĞRU-2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Kemal OKTAR- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Yunus ŞENGÖZ- KATMA DEĞER VERGİSİNDEKİ MÜTESELSİL SORUMLULUK MÜESSESESİNİN UYGULAMASI ...
           Ömer USTABULUT- 150 M2’YE KADAR KONUT TESLİMLERİNDE K.D.V. İADESİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Osman SARAÇ- AMME ALACAĞININ KORUNMASINDA BİR ÖNERİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Y. Ziya ERÇOKLU- HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA PAY DAĞITILMASI VE YEDEK AKÇELERİN AYRILMASI VE TEMETTÜ AVANSI VERİLMESİ ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           İrfan ERMİN- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- İLGİLİ GAYRİMENKULU HİZMETİN SUNULDUĞU TARİHTEN SONRA SATIN ALAN MAL SAHİBİNDEN YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI ALINABİLİR Mİ? ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular
           Erdal SANLI- KEFALET-2 ...
           Abdullah KÜTÜKÇÜ- KİRA BEDELLERİNİN SINIRLAMASI VE HAZİNE MALLARINA AİT KİRALARIN ÖZEL DURUMU ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- S.S.K. GECİKME ZAMMI VE YILLAR İTİBARİYLE UYGULAMASI ...
           Ali DEMİR- 10’UNCU MADDE ÜZERİNE ...
           Ergun ÖZDEMİR- VAKIF VE KOOPERATİFLERİN 506 SAYILI KANUNUN 83’ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE İHALE MAKAMI SAYILIP SAYILMAYACAĞI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- İHBAR SÜRESİ İÇİNDE DOĞAN HAKLARDAN YARARLANMA, PEŞİN ÖDEME VE HUKUK GENEL KURUL KARARI ...
           Hüseyin ACAR- BİREYSEL İŞ HUKUKUNA GÖRE İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR-1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA – 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Zuhal Bereket BAŞ- İDARİ YARGIDA YÖNETSEL İŞLEMLERİN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ ...
           Muhsin ALTUN- MESKENLERDE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI UYGULAMASI ...
           Harun Hakan BAŞ- 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER ...
           Vural GÜNAL- 4389 VE 4481 SAYILI BANKALAR KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler