DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2009 , 535 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 65/13550 No.lu Abonemiz, SORU- Kendi otobüsleri bulunan, kiralık otobüsleri bulunan ayrıca merkez şehir dışındaki şehirlerde komisyoncuları bul ...
           Sayın 01/210 No.lu (EMS.) Abonemiz, SORU- 1- Müşterim yurt dışından (B) cetvelinde yazılı yağı ithal etmekte ve karışımlar ekleyerek Madeni yağ üreti ...
           Sayın 70/15852 No.lu Abonemiz, SORU- VUK. Mük. Mad. 355 yazılı ceza hadlerinin 5904 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olması VUK. 388 sıra no.lu Tebliği ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Belediyelerce yapılan yol, su ve kanalizasyonlar için katılım payı adı altında o sokakta veya c ...
           Sayın 07/641 No.lu Abonemiz, KONU- 2’nci sınıf mükellefimin işe başlama tarihi 20.03.2009’dur. Mükellefiyetinin başlamasından önce 21.08. ...
           Sayın 31/12833 No.lu Abonemiz, SORU- Mükellefim olmak isteyen biri, hem Türkiye, hem de İngiltere vatandaşıdır. Genellikle (6 aydan fazla süre) İngil ...
           Sayın 20/4198 No.lu Abonemiz, SORU- Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan bir kişinin anonim şirket veyahut limited şirkete kurucu ortak olma ...
           Sayın 9448 No.lu Abonemiz, KONU- Kurumlar vergisinden muaf olan; SS. Toplu İşyeri Yapı Kooperatifimiz, mükellefiyeti belediyeye ait arsa üzerinden in ...
           Sayın 60/1108 No.lu Abonemiz, SORU- Otobüs sahibi ile yazıhaneci arasındaki ilişki; uygulama şu şekilde; ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 31/15724 No.lu Abonemiz, SORU- Adı-Soyadı : ..... YAVUZ Doğum Tarihi : 01.07.1962 İşe Giriş Tarihi : 01.04.1985 İşe girişten önce 600 gün as ...
           Sayın 06/13057 No.lu Abonemiz, SORU- Cinsiyeti : Bayan Doğum Tarihi : 01.05.1962 SSK. İlk SSK. No. ile SSK. İlk Başlangıç/Bitiş Tarihi : 01.08.1 ...
           Sayın 06/16115 No.lu Abonemiz, SORU- Doğum Tarihi : 05.02.1966 SSK. Başlangıcı : 01.01.1989 SSK. Ayrılışı : 30.05.1992 Prim gün sayısı : 1083 Doğ ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Salih ÜSTÜNOL- 5904 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARIMIZDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Şener ALTINIŞIK- VERGİLENDİRMEDE SAHTE BELGE GERÇEĞİ ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI -1 ...
           Altar Ömer ARPACI- ALINAN ÇEKLERDE REESKONT ...
           Tahir ERDEM- BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI DURUMUNDA YENİ CEZA HÜKÜMLERİ ...
           Zekeriya UYANIK- VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN, ÜYELERİNE KONUT TESLİMLERİ AŞAMASINDA UYGULANAN KDV.’NDE YENİ DÖNEM BAŞLADI ...
           Bülent SEZGİN- BELGESİZ MAL BULUNDURAN VEYA BELGESİZ HİZMET SATIN ALAN MÜKELLEFLERİN KDV KANUNU KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU ...
           Mustafa Şakir BAŞARAN- ARAÇ KİRALAMA HİZMETİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Barış EVREN- VAKIFLARIN DAMGA VERGİSİ SORUMLULUĞU VARMIDIR? ...
           Hüseyin KARAKUM- İlhami ÖZTÜRK- EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİNİ BELİRLEYEN MEDENİ KANUN HÜKMÜ ...
           Suat ŞİMŞEK- EMLAK VERGİSİ MUAFİYET VE İSTİSNALARI- 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- BÜTÇELER ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- İHALE HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN NOTERCE TASDİKİ ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN KAMU İHALE KURUMUNU DÜZENLEYEN 53’ÜNCÜ MADDESİNDE 5812 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLK VE TEKRAR SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN e-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENELGE ...
           Mustafa ERDEN- TOPLULUK SİGORTASINA TABİ OLAN SİGORTALILARIN YENİ DÜZENLEME SONRASINDAKİ DURUMLARI ...
           Yunus YELMEN- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SİGORTALILIK SÜRESİ PRİM ÖDEME GÜN SAYISI VE YAŞ UNSURUNUN ÖNEMİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- KRİZ NEDENİYLE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK ÜCRETİN AZALTILMASI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYIT/KAYITSIZLIK PROBLEMİ ÜZERİNE - 3 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- BİLDİRİM KEYFİYETİ VE BÜROKRASİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE HASTALIK İZNİNE ESAS ALINACAK SAĞLIK RAPORLARI - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM TESİSLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ NELERDİR? ...
           Harun Hakan BAŞ- MADEN HUKUKU KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
           Hamit DÜNDAR- ÇEKDE MUHATAP BANKANIN SORUMLULUĞU - 3 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ- 1 ...
           Salim ŞEN- SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SWIFT) VE BANK IDENTIFIER CODES (BIC) İLE TÜRKİYE’DE BANKALAR VE ÖZET TARİHSEL ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler