DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Haziran 2000 , 321 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Yayınlanmamasını İsteyen Abonemiz, ...
           Sayın 61/107 No.lu Abonemiz, KONU- Kasaplık faaliyeti yapmakta olan bir mükellefim kurumlar vergisine tabi bir işletmedir. Kesilmiş hayvanların etl ...
           Sayın Ercan KAHRAMAN, SORU- Ben 1992-Kış döneminde Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Yüksek Okulu mezunuyum. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fa ...
           Sayın İsminin Yayınlanmamasını İsteyen Abonemiz, SORU- Birinci sınıf defter tutan firma A şahsı üzerine iken 1997 yılında mahkeme kararı sonucu akt ...
           Sayın 63/2026 No.lu Abonemiz, SORU- Tek vergi numarasının kullanıldığı alanlar nelerdir? Hangi araçların devrinde aranır. ...
           Sayın Şahin GÖÇER, KONU- Defterini tutmakta olduğum 2.000.000.000.TL sermayeli 2 ortaklı Limited Şirket ay içinde 2 adet peşin (toplam değeri 40.00 ...
           Sayın 6/728 No.lu Abonemiz, KONU- 3568 sayılı Kanunun ve ilgili yönetmelik maddelerinin M.E.B’nda kadrolu öğretmenlik yaparken SMMM mesleğini ...
           Sayın Done İnşaat, SORU 1- Ben 3568 sayılı Yasaya tabi meslek mensubuyum. Muhasebe konularında en az benim kadar deneyimli ve bilgisi olan fakat 35 ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Hasan ŞAHAN, KONU- Aşağıdaki konularda bizi bilgilendirir misiniz? ...
           Sayın 27/114 No.lu Abonemiz, SORU- Ben askerden geldikten sonra 02.07.1979 tarihinde ilk defa sigortalı olarak bir işyerinde çalışmaya başladım. Do ...
           Sayın 65/129 No.lu Abonemiz, SORU- 1- a) Sosyal Sigortalar Kurumu müfettişlerince yapılan inceleme neticesinde tahakkuk ettirilen ek prim ve tesbit ...
           Sayın Fahrettin ŞİMŞEK, SORU- İsteğe bağlı sigortalının; ...
           Sayın İsminin Yayınlanmamasını İsteyen Abonemiz, SORU- 1974 yılının 2’nci ayında sigortaya girdim. 20.03.1982 yılında ayrıldım. Toplam gün sa ...
           Sayın Hasan AKSOY, SORU- 4447 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 1999 yılı içinde Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne 19 yıl 6 ay 25 günlük yurtdışı ...
           Sayın Heybet KARABIYIK, SORU- 1- 4325 sayılı Kanuna istinaden işçi çalıştıran bir işyeri için ücret tahakkuk maddesi nasıl kurulur? Bir örnekle açı ...
           Sayın Doğan DÖNERAY, SORU- Memuriyete girmeden önce YSE Müdürlüğü’nde geçici mevsimlik işçi olarak (10842090 sicil no) 06.05.1977-31.12.1977 ...
           Sayın Zerrin YAĞCI, SORU- Bir inşaat firmasında çalışmaktayım aşağıdaki sorularımı cevaplandırırmısınız? ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
           UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2000/5 ...
           UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2000/6 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- S.S.K. ALACAKLARININ TAHSİLİ ...
           Ali DEMİR- YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN ÇALIŞMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Ergun ÖZDEMİR- İDARİ PARA CEZALARINDA MADDİ HATA VE MÜCBİR SEBEPLER ...
           Abidin L. DEMİR- İŞSİZLİK SİGORTASININ TARİHİ GELİŞİMİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- NAKİL VEYA TAYİNLERDE SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİ VE BİR YARGI KARARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           İbrahim UĞUR- ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNLERİNİN ÜRETİM KALİTESİNE ETKİLERİ ...
           Hüseyin ACAR- BİREYSEL İŞ HUKUKUNA GÖRE İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR - 3 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler