DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Haziran 2000 , 322 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İlhami ALACA, SORU- 1999 yılında depremde yıkılan binalar 1999 yılında net değerden zarar kaydedilmiş. ...
           Sayın 786 No.lu Abonemiz, SORU- 4 ortaklı bir şirketin sermaye payları aşağıdaki gibidir. ...
           Sayın 9/291 No.lu Abonemiz, KONU- Bilindiği gibi fırıncılarda ekmek satışlarının %1 K.D.V. oranına tabi olması sebebiyle devamlı olarak mükellef al ...
           Sayın 55/2400 No.lu Abonemiz, KONU- Bir yakınımın vergi uygulamasıyla ilgili sorunu hakkında tereddüte düştüğümden konuyla ilgili olarak bilginize ...
           Sayın 07/395 No.lu Abonemiz, SORU- X Anonim Şirketinin 31/12/1999 bilanço bilgileri aşağıdadır. ...
           Sayın 7/393 No.lu Abonemiz, KONU- 17 Nisan 2000 tarihinde Cafe-Bar işletmeciliği faaliyetine başlayan mükellef “A” 16 Mayıs 2000 tarihi ...
           Sayın İsminin Yayınlanmamasını İsteyen Abonemiz, SORU- 11.04.2000 tarihinde faksını geçmiş olduğum beyanname ile bedelsiz ithalat yaptık. Yalnız ve ...
           Sayın 6/353 No.lu Abonemiz, SORU - Cep telefonlarındaki özel iletişim vergisi ve beyannamelerdeki özel işlem vergilerini gider yazabilirmiyiz, ...
           Sayın Hasan IRMAK, SORU- 15.2.1998 tarihinde bir kamyon aldım. Alış bedeli 250.000.000 TL’dır. 22.05.2000 tarihinde 2.250.000.000 TL’ye ...
           Sayın 34/667 No.lu Abonemiz, KONU- Yeminli Tercüman olan bir şahıs internet aracılığı ile yurt dışındaki şahıs ve tüzel kişiliklere yine internet ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın İsminin Yayınlanmamasını İsteyen Abonemiz, SORU- 05.04.1958 doğumluyum. 15.10.1975 ile 30.04.1976 tarihleri arasında ilkokul öğretmenliği yap ...
           Sayın Tahrir MELÜL, SORU- 1952 doğumluyum. 01.02.1978 tarihinde ilk sigortalıyım. 1977’de askerliğimi bitirdim. 600 gün borçlanma yaptım. 546 ...
           Sayın Yahya ERSÖZ, SORU- 01.11.1958 doğumluyum. 16.04.1980 tarihinden itibaren Maliye’de memur olarak görev yapmaktayım. Halen devam etmektey ...
           Sayın 16/380 No.lu Abonemiz, SORU- 15.08.1950 doğumlu bayanın Bağ-Kur ve S.S.K.’na prim ödemelerini gösteren tarih ve gün sayıları aşağıdadır ...
           Sayın Ali Nadir YAVAŞAL, SORU- 1998/10’uncu ayına ait aylık sigorta bildirgesini vermediğimizden dolayı idari para cezası ile karşı karşıyayı ...
           Sayın Mustafa ERSİN, ...
           Sayın 16/316 No.lu Abonemiz, SORU- 2 blok ve 20 daireden oluşan konut yapı kooperatifinde 1992 tarihinde tasfiye tarihi olan 1998 tarihine kada ...
           Sayın Mehmet DEMİRER, SORU- 1- Ben şu anda isteğe bağlı sigortalılığımı devam ettiriyorum. İleride Serbest Muhasebecilik bürosu açmayı düşünüyorum. ...
           Sayın M. Ergun GÜÇDEMİR, SORU- 1475 sayılı İş Kanununa tabi sözleşmeli olarak resmi sektörde S.S.K.’ lı çalışmakta olan bir şahıs, ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI ...
           Ali DEMİR- 4447 SAYILI KANUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İŞSİZLİK SİGORTASI ...
           Ergun ÖZDEMİR- İHALE KONUSU İŞLER İLE ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA KURUM SİGORTA MÜFETTİŞLERİNİN KAYIT-BELGE İNCELEMELERİ - 1 ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           İbrahim UĞUR- İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- YENİ İŞVERENİN İŞÇİ HAKLARI AÇISINDAN SORUMLULUĞU - 1 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar Karar Sayısı: 2000/329 ...
     8.2. Tebliğler
           Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 211 ...
     8.3. Sirküler