DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Temmuz 2000 , 323 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/30 No.lu Abonemiz, SORU- Nakliyecilik faaliyetinde bulunan bir mükellefim, Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman kesim, sürütme, nakliye ...
           Sayın 52/1233 No.lu Abonemiz, KONU- 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8/14-a maddesi uyarınca malul ve özürlüler tarafından ithal edilecek kara nakil va ...
           Sayın 55/631 No.lu Abonemiz, KONU- Lokantacılık faaliyeti yapmakta olan adi ortaklıklı mükellefim (gelir vergisi mükellefi) 01.06.2000 tarihinde Ru ...
           Sayın Süleyman VURAL, KONU- Kurumlar Vergisi Kanunu ile kooperatiflere getirilen muafiyetler 93’ üncü madde ile düzenlenmiştir. Maddede sayıl ...
           Sayın Erhan SOHBET, KONU- Mükellefim bulunan, kurumlar vergisine tabi bir kooperatifin defterini tutmaktayım. Kooperatif 1.3.1999 tarihinde tasf ...
           Sayın 20/625 No.lu Abonemiz, KONU- Kooperatifler yönünden KDV. uygulaması hakkında 49, 66, 69 no.lu Tebliğler çıkmış, Ancak bu Tebliğlerde; ...
           Sayın 32/365 No.lu Abonemiz, SORU 1- Lokanta, pide salonu, cafe gibi faaliyeti olan mükelleflerin bilanço veya işletme defterinden hangisini tutaca ...
           Sayın 42/457 No.lu Abonemiz, SORU- Bir AŞ. bir küçük sanayi sitesi işyeri yapı koop. bir hisse oranında ortaktır. Şirketin ödediği aidatlar bilanço ...
           Sayın Hasan BAĞCI, KONU- Ben yeni geliştirilmiş kimyevi olmayan bir gübre bayiliği aldım. Batman’da merkez işyerimi açtım. Maliye kaydımı yap ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Saliha TAHMAZ, SORU- 30.7.1967 doğumluyum. 1.10.1985 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. 1.3.1999 ila 30.11.1999 tarihleri arasınd ...
           Sayın Ahmet KARA, SORU- Limited şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur’lu olan bir şahıs Bağ-Kur kaydı devam ederken başka bir şirkette bordrolu ...
           Sayın Gülnaz DALCALI, SORU- Emekli Sandığına tabi bir memurun 20 yılı (Erkekse 25 yılı) dolduğunda, emekli ikramiyesini alıp, maaşsız olarak ayrılm ...
           Sayın 34/786 No.lu Abonemiz, SORU 1- Aile şirketi olan A. Şirketinin ortakları Bay X ve eşidir. Kuruluş tarihi 1998 yılıdır. 1998 yılından beri Bay ...
           Sayın Sermet ELVERENLİ, SORU- Doğum tarihi 16.3.1953 olan bir kişi; ...
           Sayın Fatma EFE, SORU- 5.11.1951 doğumluyum. 1982 yılında zorunlu sigortalı olarak hizmete başladım ve yine 21.1.1991 tarihinde (3 yıl 3 ay 9 gün) ...
           Sayın 80/381 No.lu Abonemiz, SORU- Aşağıda verdiğim bilgilerle ne zaman emekli olacağımı belirtir misiniz? ...
           Sayın Erkan SOHBET, SORU- Bir mükellefimin S.S.K. ve Bağ-Kur hizmetleri aşağıya çıkarılmış olup ne zaman emekli olacağını bildirir misiniz? ...
           Sayın Muammer KARACA, SORU- Afyon İli Çay İlçesi’nde Anonim Şirket bünyesinde özel eğitim-öğretim hizmetlerinde özel dershane faaliyeti yürüt ...
           Sayın Handan KOÇAK, SORU- 6.8.1962 doğumluyum, sigortalı işe ilk girdiğim 1982 yılıdır. Toplam S.S.K. gün sayısı 570 gündür. ...
           Sayın 58/326 No.lu Abonemiz, SORU- 1.6.2000 tarihinde 3 adet emekli bayan işçi işyerimizde çalışmaya başlamış bulunmaktadır. ...
           Sayın Mustafa AYDIN, SORU- Ben 24. Basamaktan Bağ-Kur’dan emekli olmak için Şubat 2000 ayında talepte bulundum. 1.2.1999-28.2.2000 tarihleri ...
           Sayın İsminin Yayınlanmamasını İsteyen Abonemiz, SORU- 1983 yılının Haziran ayında meslek lisesinden mezun oldum. Aynı yılın Ağustos ayının sonlar ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
     4.2. Genelge
           VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ ...
           VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ ...
           VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ ...
           UYGULAMA İÇ GENELGESİ ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler