DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Nisan 2004 , 414 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94'ÜNCÜ MADDESİNİN 7, 8, 9 VE 14 NUMARALI BENTLERİNE GÖRE VERGİ TEVKİFATI UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Tezcan ATAY- KDV. TEVKİFAT UYGULAMASINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER - 2 ...
           Çağlan Ahmet GENÇER- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TEVKİFAT UYGULAMASINDA SON DURUM ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           A. Selim SARIKAYA- GENEL OLARAK LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SSK. MEVZUATINDA DEVİR, İNTİKAL VE ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA MALİYET TESPİTİ ...
           Ali DEMİR- BİLDİRGENİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ (e-bildirge Uygulaması) ...
           Ergun ÖZDEMİR- 3568 SAYILI YASA İLE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA YAPILACAK İŞYERİ KAYIT-BELGE İNCELEMELERİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Vakkas DEMİR- BAĞ-KUR KANUNUNA 4956 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ- 4857 SAYILI KANUNA GÖRE ALT İŞVEREN (TAŞERON) ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YENİ İŞ ARAMA İZNİ ...
           Sadret ÇAĞLAR- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hüseyin ACAR- İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI -2 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Murat ÖZKAN- MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANA BİLMELERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER - 1 ...
           M. Nadir ARICA- MESLEK MENSUPLARI İLE İLGİLİ DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ İCRASI - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler