DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Nisan 2004 , 413 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ali DEMİR- TOPLULUK SİGORTASININ YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERİNE UYGULANMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
           Vakkas DEMİR- BAĞ-KUR'DA SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI VE 5073 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERLE UYGULAMADA SON HALİ ...
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINCA DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI ŞARTLARI ...
           Ergun ÖZDEMİR- İSTİHDAMA YÖNELİK 5084 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN AVANTAJLAR ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- YENİ İŞ KANUNUNDA İŞÇİNİN İŞ GÖRME BORCUNU ASKIYA ALMA HAKKI ...
           Hüseyin ACAR- İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI -1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Cumhur Sinan ÖZDEMİR- TÜRKİYE’DE YAPI DENETİM SİSTEMİ “19”İL’DE ZORUNLU OLARAK UYGULANIYOR (Konya İli Kapsam Dışı) ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler