DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Ocak 2006 , 455-456 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı bir İlde gelir memuru olarak ...... yıldan beri çalışmaktayım. ...
           Sayın 26/16974 No.lu Abonemiz, SORU- Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 6245 sayılı Harcırah Kanununa 4969 sayılı Kanun ile 2003 yılında eklenen kendi y ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Defter ve belgelerin incelenmesi sonucu inceleme raporları hazırlanıp vergi dairelerine gönderil ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- 5 ortak 100 bin YTL. sermayeli eşit payla bir Ltd. Şti. kurdu. Ortaklardan biri müdür olarak şir ...
           Sayın 63/8220 No.lu Abonemiz, SORU- 492 Harçlar Kanununda belirtilen yeniden veya mevcut binalara ek olarak yapılan bina ve eklentilerinin 2 no.lu h ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okuyucumuz, SORU- 25.12.1988 tarihinde SSK. Müdürlüğünde memur olarak işe başladım ve özel sebeplerden dolayı ...
           Sayın 55/4632 No.lu Abonemiz, SORU- 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve yalnız ortaklarıyla iş birliği yapan, KVK. 7/16 maddesinde be ...
           Sayın 55/17308 No.lu Abonemiz, SORU- ..........’da öğretmen olan bir yakınım, Marmara Üniversitesinde alanıyla ilgili girdiği yüksek lisans sına ...
           Sayın 06/4314 No.lu Abonemiz, SORU- 19.7.1983 tarihinde işe başladım. Özel sektörde olan yaklaşık 6 aylık hizmetimi birleştirdim. Buna göre sosyal gü ...
           Sayın 31/9648 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Bay C 15.2.2005 tarihinde vefat etmiştir. Mirasçıları olarak anne ve baba 1/2 hisseye sahiptir. (Mirasçılar 15 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Maliye Bakanlığında memur olarak görev yapmaktayım. Eş durumu nedeniyle istediğim naklen atama ...
           Sayın 64/14569 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Harcırah Kanununda yapılan değişiklikler malumunuz. Tayinlerde harcırah ödenmesi ile ilgili Maliye Bakanlığın ...
           Sayın 52/17152 No.lu Abonemiz, SORU- Dairemiz mükellefi A şahsı bir konut yapı kooperatifine taahhütte bulunarak dış cephe boya işlerini yapmıştır ve ...
           Sayın 17599 No.lu Abonemiz, SORU- A İlindeki Maliye Teşkilatında görev yapmaktayım. B İlindeki hastaneye sevkli olarak gittim. Hastanede bana reçete ...
           Sayın 01/1126 No.lu Abonemiz, SORU- Tanıdığım memur arkadaşın bir sorunu var. Baba memur, oğul 30 yaşında ama malul olduğundan babanın sağlık yardımı ...
           Sayın 38/11311 No.lu Abonemiz, SORU- Mart 2005 tarihinde kurulan bir iş yeri Yapı Koop. mükellefimiz var. Bu kooperatif üyelerinden topladığı aidatla ...
           Sayın 01/17097 No.lu Abonemiz, SORU- Noterler 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118’inci maddesine göre tahsil ettikleri KDV. üzerinden % 3 noter ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Nuh GÖRMEZ, SORU- İşyerimde 5 işçi çalıştırmaktayım. İşçilerimin sigortasını yaptım. Muhtasar Beyannamelerini de verdim. 5 işçiye ek olarak da ...
           Sayın 06/13417 No.lu Abonemiz, SORU- Bir arkadaşımın sigortalı olarak çalışmaları şöyledir: Sigortalı 1966 doğumlu ve erkektir. SSK. Sicil No: 1563 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir yakınım SSK. Tarım Sigortası üzerinden yaşlılık aylığı almaktadır. Bu yakınım 18 yaşını dol ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Bir akrabam Bağ-Kur’dan emekli iken 2004 yılında vefat etmiştir. Kendisinin 18 yaşından k ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Lokman FİDAN- Şevket ÖZ- DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLERİN VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYININ TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ AÇISINDAN ANALİZİ VE VERGİDE ADALET KAVRAMI AÇISINDAN DEĞERLE ...
           Ayhan YAMAN- ÜCRETLİLERDE 2005 YILI VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI ...
           İrfan ERMİN- YILLIK BEYANDA GELİRDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ...
           Ayhan YAMAN- ÜCRETLİLERDE 2005 YILI VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI ...
           Erdal SANLI- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME SORUNU - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Prof. Dr. Salim ŞEN- VERGİ USUL KANUNUNDA MUHASEBE DEFTERLERİNE İLİŞKİN MECBURİYETLER VE MUHASEBEDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER ...
           Tezcan ATAY- UZLAŞMA KOMİSYONLARININ UZLAŞABİLECEKLERİ YENİ MİKTARLAR ...
           Murat ÖZGÜR- SAHTE FATURA TANIMI VE FATURANIN SAHTELİĞİNİN İSPATI - 1 ...
           İslam ÇANKAYA- SON DEĞİŞİKLİKLER VE ÖZELLİKLİ İŞLEMLERDE MUHASEBE UYGULAMASI- 8 ...
           Abdülmenaf YAKUT- İNCELEME RAPORLARI ÜZERİNDE TEREDDÜT HASIL OLMASI DURUMUNDA VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER ...
           Ali Hadi ORHUN- KEFALET AKDİ VE BİR KEFALET ÖYKÜSÜ ...
           Mehmet Cem KURBAN- BELGE BASIMINA YETKİLİ MATBAA İŞLETMELERİNE GETİRİLEN MECBURİYET ...
           Salim ŞEN- VERGİ USUL KANUNUNDA MUHASEBE DEFTERLERİNE İLİŞKİN MECBURİYETLER VE MUHASEBEDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER ...
           Tezcan ATAY- UZLAŞMA KOMİSYONLARININ UZLAŞABİLECEKLERİ YENİ MİKTARLAR ...
           M. Meftun CANBEK- YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA MATRAH VE SORUNLAR - 1 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Haluk ESENER- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ - 4 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 7 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASINDA MESLEK BİRLİKLERİ ...
           Suna ERDEN- SERMAYE PİYASASI KANUNU TASARISI TASLAĞININ GETİRDİKLERİ ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Aysun KOÇAK- BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALANMASI VE SATIŞI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- STRATEJİK PLANLAMA VE BELEDİYELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLAR - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Edat Yücel SEYHAN- İDARİ YARGIDA VE İHALE İŞLEMLERİNE KARŞI YAPILACAK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARINDA EHLİYET KOŞULU - 2 ...
           Hidayet MAT- HİSSELİ TAŞINMAZ MALLARDA HAZİNE HİSSESİNİN HİSSEDARINA İHALESİZ DOĞRUDAN SATIŞI ...
     3.4. Diğer Konular
           Ahmet ÖZDEMİR- İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI - 1 ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...
           DANIŞTAY KARARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SSK.’NDA e-BORCU YOKTUR UYGULAMASINA GEÇİLDİĞİ HAKKINDA GENELGE ...
           Ergun ÖZDEMİR- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU KAPSAMINDA PRİM BELGELERİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ ...
           Aydın GEDİKLİ- VUK. VE 506 SAYILI SSK. KANUNUNDA DÜZENLENEN BİR KISIM ÖDEVLER VE YAPTIRIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Sinan UZEL- YEŞİL KARTLI HASTALARA ASKERİ HASTANELER DE AÇILDI ...
           Beyazıt ABLAY- 506 SAYILI YASADA DÜZENLENEN İTİBARİ HİZMET SÜRESİ VE YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA KOŞULLARINA (EMEKLİLİĞE) ETKİSİ ...
           Hüseyin ACAR- TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA FERDİ FESİHLERİN KONUMU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- KAMU GÖREVLİLERİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA - 3 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN YURT İÇİ SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMEMESİYLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR - 1 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN YURT İÇİ SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMEMESİYLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR - 1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Fatih DARDAĞAN- SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ KAPSAMINDA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ SORUMLULUKLARI VE TÜM MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN DİSİPLİN CEZALARI ...
           Mustafa İNAL- 3568 SAYILI KANUNA (SMMM) TABİ MESLEK MENSUPLARI ZİMMET SUÇUNU İŞLEYEBİLİRLER Mİ? ...
           Mustafa İNAL- 3568 SAYILI KANUNA (SMMM) TABİ MESLEK MENSUPLARI ZİMMET SUÇUNU İŞLEYEBİLİRLER Mİ? ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM TESİSLERİNE YÖNELİK OLUŞTURULAN DEĞERLENDİRME KURULU ...
           - ORMAN KÖYLÜSÜNÜN KORUNMASI BAĞLAMINDA 6831 SAYILI ORMAN KANUNU 2/B,ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKAR(AMA)MA ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ YARGIDA SAVUNMA VERİLMESİ VE DOSYALARIN TEKEMMÜLÜ PROSEDÜRÜNE BAKIŞ ...
           - KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ - 1 ...
           Ünal DEMİRCİ- TARAFLARIN VEKİLLERİ - 2 (DAVAYA VEKALET) ...
           Türkben PEDÜK- TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE BANKACILIĞI “Türkiye’de Kurulu Bankaların Serbest Bölgelerde Şube Açması” ...
           Av.Atilla İNAN- BİLİRKİŞİLERİN BİLİRKİŞİSİ-UZMAN MÜTALAASI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler