DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2009 , 536 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bülent SEZGİN- TİCARET ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİNE BAĞLANMAMIŞ ORTAKLIK HAKLARI İLE ADİ ŞİRKETLERİN ORTAKLIK HAKLARININ ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERG ...
           Çağlan Ahmet GENÇER- ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRMEDE YAŞANAN SORUNLAR ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİDE YENİ UFUKLAR ...
           Hakkı YILDIRIM- KOBİ BİRLEŞMELERİNE GETİRİLEN VERGİSEL TEŞVİKLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER - 1 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Bülent Muharrem YILDIZ- İKİ YANLIŞ BİR DOĞRU EDER Mİ? (Malların İadesi Konusunda Farklı Yorum) ...
           Levent ERKUŞ- VERGİ MEVZUATIMIZDA YER ALAN TEBLİGAT DÜZENLEMELERİ VE E-TEBLİGATA GEÇİŞ HAZIRLIKLARI ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI -2 ...
           Mehmet BOZKURT- TÜM YÖNLERİYLE VERGİ DAVALARINDA SÜRELER -1 ...
           Celal DEMİR- “EMANET USULÜ” ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN DÜZENLENME ZAMANI (Kanun mu? Tebliğ mi?) ...
           Erhan YAŞARAN- BİR DEĞERLENDİRME: DEFTER VE BELGELERİN İNCELEME ELEMANINA İBRAZ EDİLMEYİP MAHKEMELERE İBRAZ EDİLMESİNİN SONUÇLARI ...
           Altar Ömer ARPACI- TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR ...
           Uğur KARADOĞAN- VERGİ YARGISI ...
           Mesut UÇAK- VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEPLER YOLUYLA MÜKELLEFLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR - 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Salim ŞEN- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Suat ŞİMŞEK- EMLAK VERGİSİ MUAFİYET VE İSTİSNALARI- 2 ...
           Zekeriya UYANIK- 6183 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLECEĞİ ALACAKLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Ahmet TEKİN- KOOPERATİFLERDE ORTAKLIĞIN DEVRİ VEYA SONA ERMESİ ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU YAPIM İŞLERİNDE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNİN KAPSAMI VE GENEL KOŞULLARI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR VE İNCELEME KONUSUNU DÜZENLEYEN MADDELERİNDE 5812 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞLERİNDE KISMİ TEKLİF UYGULAMASI ...
     3.4. Diğer Konular
           Sami SÜZER- NE YAPMALI ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Atilla POLAT- SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ BİR UYGULAMA MALUL ÇOCUK SAHİBİ KADIN SİGORTALILARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI ...
           Yunus YELMEN- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ DURUMU ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERLERİNDE UZLAŞMA UYGULAMASI HAKKINDA GENEL YAZI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- GECİKİLMİŞ İŞYERİ BİLDİRİMLERİ VE CEZAİ SORUMLULUK AÇISINDAN İŞVERENLERİN DURUMU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER ...
           Hamit TİRYAKİ- İŞYERİ VE İŞÇİ BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER ...
           Beyazıt ABLAY- EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE İLERİ SÜRÜLEN “GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE”, “HİZMETİNİZE İHTİYAÇ DUYULMAMAKTADIR” GİBİ GEREKÇELER FE ...
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENİ OLARAK İŞYERİNİN MALVARLIĞINA ZARAR VERİLMESİ - 1 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE HASTALIK İZNİNE ESAS ALINACAK SAĞLIK RAPORLARI - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- ASLİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ NELERDİR? ...
           A. Aykut TENGERLİ- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER ...
           Hamit DÜNDAR- ÇEKDE MUHATAP BANKANIN SORUMLULUĞU - 4 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ- 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler