DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2009 , 537 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bülent SEZGİN- MAAŞ ÖDEME PROTOKOLLERİ GEREĞİNCE YAPILAN “PROMOSYON” ÖDEMELERİNİN VERGİSEL BOYUTU ...
           Ali Hadi ORHUN- MUHTASAR BEYANNAME VE VERİLME ZAMANLARI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Salih ÜSTÜNOL- YURT DIŞINDAKİ YABANCI KURUMLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Salih ÜSTÜNOL- YURT DIŞINDAKİ YABANCI KURUMLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ...
           İrfan ERMİN- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER - 2 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI -3 ...
           Mehmet BOZKURT- TÜM YÖNLERİYLE VERGİ DAVALARINDA SÜRELER -2 ...
           Mesut UÇAK- İKMALEN VEYA RE’SEN TARHİYATA MARUZ KALAN MÜKELLEFLERİN VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAKLARI (UZLAŞMA, CEZALARDA İNDİRİM, DAVA AÇMA) İLE BU ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Erkan GÜRBOĞA- BANKA PROMOSYONLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Şener ALTINIŞIK- YATIRIMLARDA DEVLET DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI ...
           İmral DURAN- 66 SORUDA “VARLIK BARIŞI” ...
           A. Aykut TENGERLİ- HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNDE YENİ DÖNEM ...
           Celal DEMİR- FINDIKTA RANDIMAN FARKI VERGİ KAYBINA NEDEN OLUR MU? ...
           Suat ŞİMŞEK- EMLAK VERGİSİ MUAFİYET VE İSTİSNALARI- 3 ...
           Vural GÜNAL- YATIRIM TEŞVİKLERİ -1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Suna ERDEN- HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR AÇISINDAN SERMAYE AZALTIMI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- İHALE HUKUKUNDA ARİTMETİK HATA VE SONUÇLARI ...
           Halis KOÇAK- KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARLARI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN İDARELERCE UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR İLE TEBLİGAT KONUSUNU DÜZENLEYEN MADDELERİNDE 5812 SAYILI KANUN İLE YAPILA ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE HÜKÜMLERİ - 1 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- PRİMLERİN ÖDENMESİ İLE VERGİ ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE ÖDENMESİNİN USUL VE ESASLARI ...
           Ahmet TEKİN- İŞVERENLERE UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDE SON DURUM ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞ İLİŞKİSİNDE VE ÖZEL OLARAK BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİNDE AYIRIMCILIK (Cinsiyet Nedeniyle Ayırımcılık) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- BİLDİRİM ...
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENİ OLARAK İŞYERİNİN MALVARLIĞINA ZARAR VERİLMESİ - 2 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- ASLİ KONAKLAMA TESİSLERİNDEN OLAN OTELLERİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           Hamit DÜNDAR- ÇEKDE MUHATAP BANKANIN SORUMLULUĞU - 5 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ- 3 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler