DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 255
Dergi İçeriği: 9683
Mevzuat: 2106

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2009 , 538 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Bülent SEZGİN- BİNEK OTOMOBİLLERİN SERBEST MESLEK ERBABI TARAFINDAN ENVANTERE ALINMASI VE BUNLARA İLİŞKİN GİDERLERİN KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI ...
           Ali URAL- SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İrfan ERMİN- KURUMLARDA ZARAR MAHSUBU - 1 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Mehmet YALÇINKAYA- ŞAHSİYETİN SONA ERMESİ VE VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN SONUÇLARI ...
           Ahmet TEKİN- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ-1 ...
           Halis KOÇAK- ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI MİKTARLARINDA MÜKELLEF LEHİNE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI -4 ...
           Mesut UÇAK- GAYRİMENKULLER İLE MADDİ DURAN VARLIKLARIN VERGİ USUL KANUNU VE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLEMESİ ...
           Medeni YAKUT- GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL GİBİ KABUL EDİLEN İKTİSADİ DEĞERLERDE AMORTİSMAN ...
           Mehmet BOZKURT- TÜM YÖNLERİYLE VERGİ DAVALARINDA SÜRELER -3 ...
           Mahmut POLAT- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TÜCCAR SINIFININ TAYİNİ VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Erhan YAŞARAN- HAZIR DEĞERLERDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ayhan YAMAN- Akın Rıfat AYDOĞDU- DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VE GEÇİCİ KABUL BELGESİ SAHİBİ İTHALATÇILAR TARAFINDAN İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERDEN ÜRETİLEN MAMÜLLERİN İHRACATÇILARA İHRAÇ KAY ...
           Celal DEMİR- OTO GALERİCİLİĞİ Mİ? OTO KOMİSYONCULUĞU MU? ...
           Salim ŞEN- TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI ...
           Salih ÜSTÜNOL- KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM SORUMLULUK UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Av.Atilla İNAN- GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ VE BUNA KARŞI HAK ARAMA YOLLARI ...
           Levent ERKUŞ- % 90 VE ÜZERİNDE SAKATLIK DERECESİ İLE İLGİLİ MTV KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUN ...
           Memiş KÜRK- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA AMME ALACAĞININ KORUNMASI İLE İLGİLİ GÜVENLİK TEDBİRİ: TEMİNAT İSTEME ...
           Suat ŞİMŞEK- EMLAK VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR - 4 ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİLENDİRMEDE AZALAN VERİM KANUNU ...
           Vural GÜNAL- YATIRIM TEŞVİKLERİ -2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ UYGULAMASI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN EK MADDELERİNDE 5812 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE KANUNA YENİ EKLENEN EK MADDELER ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Atilla POLAT- SGK. ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE İŞVERENLER AÇISINDAN İDARİ PARA CEZALARININ ARTMA RİSKİ ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE HÜKÜMLERİ - 2 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ ÇALIŞMA VE EV KADINI OLARAK GEÇEN SÜRELERİNİN BORÇLANILARAK SİGORTALILIK SÜRESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- İŞ SÖZLEŞMESİNİN MAL VARLIĞINA ZARAR VERİLMESİ NEDENİYLE FESHİ - 1 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- YABANCI UYRUKLULARIN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE SONUÇLARI ...
           Doğan KESKİN- İSTİHDAMDA YENİ TEŞVİKLER (İşsizlerin, Gençlerin ve Kadınların İstihdamında) ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE HASTALIK İZNİNE ESAS ALINACAK SAĞLIK RAPORLARI - 3 ...
           Aysun KOÇAK- KAMU PERSONEL REJİMİMİZDE KAMU GÖREVLİSİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- ASLİ KONAKLAMA TESİSLERİNDEN OLAN MOTELLER, APART OTELLER VE HOSTELLER’İN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- Özgür ÇELİK- KIYI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE “PROTOKOL” YAKLAŞIMI; SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ- 4 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler