DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ocak 2010 , 539 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Celal DEMİR- NAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE KULLANILAN ARAÇLARLA İLGİLİ OLARAK İŞİN DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE BIRAKILMASININ VERGİSEL BOYUTU VE BELGE DÜZENİ - 1 ...
           Mesut UÇAK- TELİF VE İHTİRA BERATI KAZANÇLARININ GELİR VE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ İLE KAYIT NİZAMI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Erkan GÜRBOĞA- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİM VE İSTİSNALARIN ÖNCELİK SIRASI ...
           M. Bahadır BALCILAR- DAR MÜKELLEF ÇİFTÇİ OLUR MU? ...
           İrfan ERMİN- KURUMLARDA ZARAR MAHSUBU - 2 ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Halis KOÇAK- SEVK İRSALİYESİ/İRSALİYELİ FATURANIN DÜZENLENME USUL VE ESASLARI İLE CEZA UYGULAMASI ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI -5 ...
           Ali Hadi ORHUN- YENİ YILDA MÜLK SAHİBİ BİLEREKTEN OL TALİBİ -1 ...
           Ahmet TOK- TAHSİLİ ŞÜPHELİ VEYA İMKÂNSIZ ALACAKLAR -1 ...
           Ahmet TEKİN- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ - 2 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Bülent SEZGİN- ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE MALİYET/GİDER UNSURU OLARAK DİKKATE ALINMASI ...
           Abdülmenaf YAKUT- BELEDİYELERİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU - 1 ...
           Salih ÜSTÜNOL- KATMA DEĞER VERGİSİNDE KISMİ SORUMLULUK UYGULAMASI- 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Kadir DEMİRBİLEK- YILLANDIRMA AMACIYLA BEKLETİLEN ŞARAPLAR İLE FIÇI BİRALARDA BANDROL UYGULAMASI ...
           Suat ŞİMŞEK- EMLAK VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR - 5 ...
           Mehmet YALÇINKAYA- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ VE TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARIN DURUMU ...
           Vural GÜNAL- ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ ...
           Salim ŞEN- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİLGİLERİNİN SUNULMASI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İŞ DENEYİM BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNDE VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAŞANAN TEREDDÜTLÜ HUSUSLAR ...
           Av.Atilla İNAN- İŞ DENEYİM BELGELERİ MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEBİLİR Mİ? ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA 5917 SAYILI KANUN İLE YENİ BİR İSTİSNA DAHA EKLENDİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Yunus YELMEN- 4/B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLMESİ ...
           Atilla POLAT- UZUN VADELİ SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN HİSSESİNE AİT KISMINDAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- GELİR VERGİSİNDEN MUAF KADINLARIN SİGORTALILIĞI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İŞ SÖZLEŞMESİNİN MAL VARLIĞINA ZARAR VERİLMESİ NEDENİYLE FESHİ - 2 ...
           Doğan KESKİN- SAĞLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARI DENETİMLERİNDE YENİDEN YAPILANMA ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE İZİN HAKKI KAPSAMINDA AYLIKSIZ İZİN HAKKI - 1 ...
           Necmi ASLAN- MEMUR SUÇLARI VE CEZA UYGULAMALARI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- ASLİ KONAKLAMA TESİSLERİNDEN OLAN TATİL KÖYLERİ, PANSİYONLAR VE KAMPİNGLERİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ BOYUTU VE MÜŞTERİLERİN KANUNİ HAKLARI ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ- 5 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
     8.2. Tebliğler
           AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ...
     8.3. Sirküler