DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Şubat 2010 , 540 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Yaşar MATUR- GÖREVİNE İADE EDİLEN KİŞİNİN GEÇMİŞ YILLARA AİT ALAMADIĞI ÜCRETİN VE BU SEBEPLE ELDE ETTİĞİ FAİZ ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA BİR İNCELE ...
           Mesut UÇAK- GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE GERÇEK ÜCRETLER İLE DİĞER ÜCRET KAZANÇLARININ VERGİLENDİRME ESASLARI VE ARALARINDAKİ FARKLAR ...
           Zekeriya UYANIK- VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU ...
           Celal DEMİR- NAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE KULLANILAN ARAÇLARLA İLGİLİ OLARAK İŞİN DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE BIRAKILMASININ VERGİSEL BOYUTU VE BELGE DÜZENİ – 2 ...
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİNDE YENİ HADLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ - 3 ...
           Levent ERKUŞ- AMORTİSMAN MEVZUUNA VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAKIŞ ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI -6 ...
           Mehmet BOZKURT- VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMESİ VE ETKİLERİ -1 ...
           Ali Hadi ORHUN- YENİ YILDA MÜLK SAHİBİ BİLEREKTEN OL TALİBİ -2 (Madalyonun Diğer Yüzü) ...
           Ahmet TOK- TAHSİLİ ŞÜPHELİ VEYA İMKÂNSIZ ALACAKLAR -2 ...
           Tahir ERDEM- VERGİ HUKUKUNDA ÖZELGE UYGULAMASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Abdülmenaf YAKUT- BELEDİYELERİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU - 2 ...
           Ali URAL- BİNEK OTOMOBİLLERİN SATIN ALINMASI VEYA KİRALANMASI İŞLEMLERİNİN KDV., GVK. VE KVK. AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Salih ÜSTÜNOL- KATMA DEĞER VERGİSİNDE KISMİ SORUMLULUK UYGULAMASI- 2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Suat ŞİMŞEK- EMLAK VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR – 6 ...
           Sami SÜZER- MAL BİLDİRİMİNİN VERİLMESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İŞ KAZALARINDA KUSUR ORANLARININ TESPİTİ ...
           Yunus YELMEN- ÖZÜRLÜ SİGORTALILARA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASININ USUL VE ESASLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İŞ SÖZLEŞMESİNİN MAL VARLIĞINA ZARAR VERİLMESİ NEDENİYLE FESHİ - 3 ...
           Doğan KESKİN- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE FESHİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- YOLDA GEÇEN SÜRE İŞ KAZASI VE ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Erdoğan DEDEOĞLU- YEMEK YARDIMINDAN FAYDALANAN MEMURLARDAN ALINACAK YEMEK BEDELLERİ 2010 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENDİ ...
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE İZİN HAKKI KAPSAMINDA AYLIKSIZ İZİN HAKKI - 2 ...
           Aysun KOÇAK- KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- YEME-İÇME VE EĞLENCE TESİSLERİNİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ- 6 ...
           Vural GÜNAL- ARACI KURULUŞ VARANTLARI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler