DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mart 2010 , 541 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Celal DEMİR- NAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE KULLANILAN ARAÇLARLA İLGİLİ OLARAK İŞİN DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE BIRAKILMASININ VERGİSEL BOYUTU VE BELGE DÜZENİ - 3 ...
           Kamil GÜLAYDIN- İCRA TAKİBİ SONUCU ELDE EDİLEN ALACAK FAİZLERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           İrfan ERMİN- 2009 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Rıza BİLGİÇ- FORM Ba-Bs UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Serkan ÖZDEMİR- VAZGEÇİLEN ALACAKLAR VE KARŞILIK AYRILMASI ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI - 7 ...
           Mehmet BOZKURT- VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMESİ VE ETKİLERİ -2 ...
           Ahmet TEKİN- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ - 4 KURUM KAZANCINDAN VERGİ KARŞILIĞI, YEDEK AKÇE AYRILMASI VE KÂR DAĞITIMI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Kemal OKTAR- 8+1 KOLTUKLU ARAÇLARDA ÖTV TARHİYATINI KALDIRAN DANIŞTAY KARARI HAKKINDA BİR GÖRÜŞ ...
           Salim ŞEN- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, DAHİLDE İŞLEME REJİMİ, ÖTV VE KDV MUHASEBE KAYITLARI, ÖTV BEYANNAMESİ İLE ÖTV FORMLARININ DAMGA RESMİNE İLİŞKİN BİLGİLER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           A. Aykut TENGERLİ- ECRİMİSİL İŞLEMLERİNDE YAŞANAN TEREDDÜTLERİ ÇÖZMEYE YÖNELİK SON DÜZENLEMELER ...
           Suat ŞİMŞEK- HAZİNECE YAPILAN İHALELERDE DAMGA VERGİSİ VE KARAR PULU BEDELİ ALINMASI UYGULAMASI ...
           Ali Hadi ORHUN- YEŞEREN YATIRIM İNDİRİMİ VE OLASI 2009 VE DEVAMI UYGULAMALAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İHALELERİNDE KISMİ TEKLİF UYGULAMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUN 4/1-a HÜKMÜNE GÖRE SİGORTALI SAYILANLAR VE BİLDİRİM SÜRELERİ ...
           Yunus YELMEN- ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİ DIŞINDAKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASININ USUL VE ESASLARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ VE İHBAR TAZMİNATI ...
           Doğan KESKİN- İŞYERİ DEVİRLERİNDE İŞÇİ HAKLARININ DURUMU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- İŞ YARGILAMASI - 1 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Mahmut ERSERT- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE İZİN HAKKI KAPSAMINDA AYLIKSIZ İZİN HAKKI – 3 ...
           Ömer KÖSE- KAMUDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- KAMU KONUTLARINDA OTURAN MEMURLARDAN ALINACAK AYLIK KİRA BEDELLERİ 2010 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENDİ ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Cuma ADIBEŞ- 3628 SAYILI KANUNA GÖRE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA KARŞILAŞILACAK CEZAİ MÜEYYİDELER ...
           Faruk ŞAHİN- SAĞLIK VE SPOR TESİSLERİNİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ- 7 ...
           Sami SÜZER- SAYIŞTAY KANUN TEKLİFİ VE SAVCILIK MÜESSESESİNE YÖNELİK ÖNERİLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler