DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2010 , 542 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Vural GÜNAL- VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER (VTMK) ...
           Zekeriya UYANIK- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLECEK MÜKELLEFLER ...
           Bülent SEZGİN- İŞYERİ KİRA ÖDEMESİNİN GECİKTİRİLMESİ DURUMUNDA GELİR VERGİSİ STOPAJINA İLİŞKİN NASIL HAREKET EDİLECEKTİR? ...
           Sami SÜZER- GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDA GELİRİN TOPLANMAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Eyyüp İNCE- KAMUYA (YOLA) TERK İŞLEMLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Rıza BİLGİÇ- ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARININ DAR MÜKELLEF KURUMLARA TİCARİ KAZANÇLARDAN İNDİRİLECEK GİDERLER BAKIMINDAN SAĞLADIĞI VERGİSEL AVANTAJLARIN ...
           Mesut UÇAK- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ VE MUHASEBE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Ali Hadi ORHUN- TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA VERGİSEL AÇIDAN ZAMAN FAKTÖRÜ (Aktifte 2 Yıl Süreyle Kalanların Satışında Vergi İstisnaları) ...
           İrfan ERMİN- 2009 HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- TAKDİR KOMİSYONUNUN ZAMANAŞIMI SÜRESİNDEN SONRA MÜKELLEFTEN DEFTER-BELGE İSTEMESİ ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI - 8 ...
           Ali URAL- VERGİ HATALARI VE DÜZELTME MÜESSESESİ ...
           Tahir ERDEM- ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ömer ERDAL- EKLENTİ NİTELİĞİNDEKİ MALLARIN TAŞINMAZLA BİRLİKTE SATILMASI HALİNDE İSTİSNADAN YARARLANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Erkan GÜRBOĞA- HİZMET SAYILAN HALLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAHI NASIL TESPİT EDİLECEKTİR ...
           Levent ERKUŞ- KDV.’DE MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLARIN DURUMU VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR – 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ayşe ÖZÜÇETİN- Neslihan İÇTEN İNCE- 5811 SAYILI VARLIK BARIŞI KANUNUNDA İKİ ÖNEMLİ AMAÇ ...
           Memiş KÜRK- YERLİ VE YABANCI FİLM GÖSTEREN SİNEMALARDA EĞLENCE VERGİSİ ...
           Mehmet BOZKURT- TÜRK GELİR İDARESİ İLE VERGİ DENETİM SİSTEMİNİN BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ KARŞISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - 1 ...
           Erhan YAŞARAN- TÜM DÖVİZ İŞLEMLERİNE VERGİ Mİ GELİYOR? Son Günlerde Yaşanan Tobin Vergisi Tartışmaları, Uygulama Esasları, Muhtemel Etkileri ve Uygulanabilirliği ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA - 1 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUN 4/1-b HÜKMÜNE GÖRE SİGORTALI SAYILANLAR VE BAŞLAMA SÜRELERİ ...
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİ VE SONUÇLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- EVLENEN KADIN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI VE İHBAR ÖNELİ ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Sadettin DOĞANYİĞİT- TEMİZLİK İHALELERİNDE PERSONEL YILLIK İZİNDE İKEN ÜCRETİNİ KİM KARŞILAYACAK? ...
           Halil YILMAZ- İŞ YARGILAMASI - 2 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- 5786 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODA KURULLARININ OLUŞUMU VE NİSPİ TEMSİL SİSTEMİ ...
           Ünal DEMİRCİ- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ SEÇİMİ ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- REKREASYON TESİSLERİNİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞINA ESAS BEDEL TAKDİRLERİNDE KULLANILAN USULLERİN ÇAĞDAŞ DEĞERLEME YÖNTEMLERİNE UYGUNLUĞU ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler