DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2010 , 543 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Rıza BİLGİÇ- YABANCI MAHKEME KARARLARINA YA DA TAHKİM KURULU KARARLARINA İSTİNADEN ÖDENEN ZARAR VE TAZMİNATLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ? ...
           Abdullah KİRAZ- TÜBİTAK’TAN ALINAN AR-GE DESTEKLERİNİN TİCARİ KAZANÇ VE AR-GE İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
           Ali Hadi ORHUN- VERGİ VERME ONURU VE LEVHAYA YANSIMASI ...
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİMİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İsmet POLAT- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN CEZA HÜKÜMLERİNDE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER ...
           M. Nadir ARICA- MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLULARININ MUHATAP OLABİLECEKLERİ VERGİ HATALARI -9 ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           İskender EKİCİ- KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNİN TASDİKSİZ DEFTERLERE YAPILAN KAYITLAR YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ ...
           Levent ERKUŞ- KDV.’DE MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLARIN DURUMU VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 2 ...
           Celal DEMİR- KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİNDE YENİ DÖNEM (KDV. İADESİ RİSK ANALİZİ PROJESİ) ...
           Mesut UÇAK- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN İSTİSNADAN VAZGEÇME İLE BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN BU HAKTAN FAYDALANMA ESASLARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ayhan YAMAN- BANKALAR, YURT DIŞI KREDİ KURULUŞLARI VE ULUSLARARASI KURUMLARCA KULLANDIRILACAK KREDİLERİN TEMİNİ VE BUNLARIN TEMİNATLARI İLE GERİ ÖDENMELERİNE ...
           Kamil GÜLAYDIN- YARIŞMA VE ÇEKİLİŞLER SONUCU KAZANILAN İKRAMİYELERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Vural GÜNAL- PAY SENETLERİNİN KAYDA ALINMASI VE SATIŞI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİNDE KALEM BAZINDA % 20’DEN FAZLA İŞ EKSİLİŞİ YAPILABİLİR Mİ? ...
           Av.Atilla İNAN- İŞİN YAPILDIĞI YERDE YAYINLANAN GAZETELERDE İLAN YAPILMAMASININ SONUÇLARI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-b HÜKMÜ GEREĞİNCE SİGORTALI OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ ...
           Yunus YELMEN- SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA ÖLÜM AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE HAK SAHİPLERİ KAVRAMI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BİLDİRİMLİ FESİHTE DAVA AÇMA SÜRESİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE İZİNE HAK KAZANMA ŞARTLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- İŞ YARGILAMASI - 3 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Necmi ASLAN- DEVLET MEMURLARININ ÖDEVLERİ, SORUMLULUKLARI, HAKLARI, YARGILANMALARI VE UYMALARI GEREKEN YASAKLAR ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE MESLEKİ GİDERLER ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Tahir ERDEM- ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGI HARÇLARINA İLİŞKİN İPTAL KARARI ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ İŞLEMDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ SONUÇLARI-1 ...
           Faruk ŞAHİN- KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ, ÖZEL TESİSLER VE BUTİK OTELLERİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE TESİS EDİLEBİLECEK İRTİFAK HAKLARI VE BUNLARA İLİŞKİN İDARİ SÜREÇ - 1 ...
           Mehmet BOZKURT- TÜRK GELİR İDARESİ İLE VERGİ DENETİM SİSTEMİNİN BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ KARŞISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler