DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2010 , 544 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- VERGİ MAHREMİYETİ VE İSTİSNALARI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Özlem HATİPOĞLU- DERNEK VE VAKIFLARIN MAL VE HAKLARINI KİRAYA VERMELERİ SONUCU ELDE ETTİKLERİ GELİRLER KURUMLAR VERGİSİNE TABİ MİDİR ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Levent ERKUŞ- VERGİ MEVZUATIMIZDAKİ GİDER PUSULASININ TANIMI, İÇERİĞİ, BENZER VE ÖZELİK ARZEDEN DURUMLAR - 1 ...
           Bülent SEZGİN- ŞEHİRLERARASINDA KARAYOLUYLA YAPILAN YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BELGE DÜZENİ ...
           Mesut UÇAK- EMİSYON PRİMLERİ İSTİSNASININ MUHASEBE KAYITLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- MİLLİ PİYANGO İDARESİNCE OYNATILAN ŞANS OYUNLARININ VERGİLENDİRİLMESİ, KDV. BOYUTU VE BELGE DÜZENİ ...
           Medeni YAKUT- KULLANIM SÜRESİ GEÇEN (MİADI DOLAN) MALLAR İÇİN YÜKLENİLEN KDV.’NİN DURUMU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Tahir ERDEM- GRUP İÇİ HİZMETLERDE VERGİSEL YÖNDEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Adem BAYDERE- ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE HACİZ UYGULAMASI ...
           Rıza BİLGİÇ- MALUL VE ENGELLİLER TARAFINDAN İKTİSAP EDİLEN ARAÇLARDA ÖTV. UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HİÇ YERİNE GETİRİLMEMESİ YA DA KANUNİ BEYAN SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRAKİ FARKLI ZAMANLARD ...
           Ali Hadi ORHUN- BEYANSAL VE BEYİNSEL KOMEDİ ...
           Halil YILMAZ- VEKALETNAMEDE BARO PULU EKSİKLİĞİ -1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA - 3 ...
           Ömer KÖSE- MAHALLİ İDARELERDE TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNUN 5’İNCİ MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLAN SİGORTALILAR ...
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI İLE İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZIN USUL VE ESASLARI ...
           Ahmet TEKİN- İSTİRAHATLİ OLAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİLMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Sadettin DOĞANYİĞİT- SGK. PRİM BORÇLARININ YÜKLENİCİ HAKEDİŞLERİNDEN KESİLMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- İŞ KANUNUNDA TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE VE KIDEM TAZMİNATI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ İŞLEMDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ SONUÇLARI-2 ...
           Salim ŞEN- KARAR YÖNETMELİK VE TEBLİĞLERE DAYALI İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMALARI BAŞLANGIÇ BİLGİLERİ ...
           Faruk ŞAHİN- KIRSAL TURİZM TESİSLERİNİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE TESİS EDİLEBİLECEK İRTİFAK HAKLARI VE BUNLARA İLİŞKİN İDARİ SÜREÇ - 2 ...
           Mehmet BOZKURT- TÜRK GELİR İDARESİ İLE VERGİ DENETİM SİSTEMİNİN BAZI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ KARŞISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - 3 ...
           Abdullah KİRAZ- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GÖSTERGELER BAKIMINDAN ÜLKEMİZ AR-GE DÜZEYİNİN DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler