DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2010 , 545 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- DİPLOMAT MUAFLIĞI, ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARDA ÇALIŞANLARIN VERGİLENDİRİLME DURUMU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Levent ERKUŞ- VERGİ MEVZUATIMIZDAKİ GİDER PUSULASININ TANIMI, İÇERİĞİ, BENZER VE ÖZELİK ARZEDEN DURUMLAR - 2 ...
           Mesut UÇAK- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 359’UNCU MADDESİNDE YER ALAN KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNDE YENİ DÖNEM ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Zekeriya UYANIK- KDV. İADELERİNDE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI ...
           Salim ŞEN- KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI ...
           M. Bülent AYDIN- TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE SİSTEMİ - 1 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Halil YILMAZ- VEKALETNAMEDE BARO PULU EKSİKLİĞİ -2 ...
           Tahir ERDEM- VERGİ BORCUNDAN DOLAYI YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI TARİH Mİ OLUYOR? ...
           Rıza BİLGİÇ- AEROSOL ÜRETİMİ TASDİK RAPORUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE ALINAN LPG.’NİN OTOGAZ OLARAK KULLANIMI VE/VEYA SATILMASINI ...
           Şener ALTINIŞIK- YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER ...
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASINDA “İLK TARHİYAT” VE “NİHAİ TARHİYAT” İŞLEMLERİ - 1 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Celal DEMİR- KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN TASFİYESİNDE GEÇİCİ VERGİ VE BEYANNAME UYGULAMASI ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
           Ahmet TEKİN- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV. İSTİSNASINDA SON DÜZENLEMELER ...
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Cengiz DİŞLİ- YABANCI PARA BİRİMİ İLE İHALE YAPILMASI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI SIRASINDA TESPİT EDİLEN YASAK FİİL VE DAVRANIŞ YÜRÜYEN TÜM SÖZLEŞMELERİ ETKİLER Mİ? ...
           Ömer KÖSE- MAHALLİ İDARELERDE MAL ALIM İHALELERİNİN SONUÇLANDIRILMASI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-C BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR ...
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNDE KURALLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ İŞLEMDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ SONUÇLARI - 3 ...
           Faruk ŞAHİN- BİLEŞİK TESİSLERDEN TURİZM KENTLERİ İLE TURİZM KOMPLEKSLERİNİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- SİT ALANINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARIYLA TRAMPA EDİLMESİNDE YENİ DÖNEM ...
           Suat ŞİMŞEK- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA -1 ...
           Ali Hadi ORHUN- ÖZELLEŞTİRİLEN LİMANLARIMIZ VE LİMANLARLA İLGİLİ MALİ İLİŞKİ VE YÜKÜMLÜLÜK VE BİLGİLERLE KABOTAJ BAYRAMI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler