DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 256
Dergi İçeriği: 9701
Mevzuat: 2146

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2010 , 546 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Rıza BİLGİÇ- YATIRIM İNDİRİMİ HAKKINI KISITLAYAN DÜZENLEMEYİ İPTAL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA BİNAEN GVK.’NUN GEÇİCİ 69’UNCU MADDESİNDE YAPILAN ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Kamil GÜLAYDIN- GECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI İLE ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR ...
           İrfan ERMİN- VERGİ HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEPLER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ahmet TEKİN- KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERE İLİŞKİN YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU ...
           Tahir ERDEM- İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI ...
           Salim ŞEN- İTHALAT ESASINA DAYALI YURT İÇİNE GİREN KIYMETLERİN MAL BEDELİ, ÖTV, KDV, MASRAF, GÜMRÜK VERGİLERİNİN ÖDENMESİ VE BUNLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLAR ...
           Levent ERKUŞ- NET ALANI 150 M2’YE KADAR KONUTLARIN KDV. AÇISINDAN DURUMU ...
           Çağlan Ahmet GENÇER- İNDİRİM KONUSU YAPILMASI MÜMKÜN OLMAYAN KATMA DEĞER VERGİSİ İŞLEMLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR ...
           M. Bülent AYDIN- TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE SİSTEMİ - 2 ...
           Mehmet BOZKURT- SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE TAHSİL EDİLEMEYEN ÜCRETİN KATMA DEĞER VERGİSİ ...
           Celal DEMİR- FERDİ İŞLETMEYE YENİ ORTAK ALIMINDA KDV UYGULAMASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Aslı AYDIN- ÖTV. KANUNUNUN 8/1’İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN TECİL-TERKİN SİSTEMİ ...
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASINDA “İLK TARHİYAT” VE “NİHAİ TARHİYAT” İŞLEMLERİ - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (Cankurtaran Dolaylı) ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           İsmail PAMUK- Celal KAYA- ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE VERGİSİZLİK ...
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ömer KÖSE- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE ÖNEMİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Yunus YELMEN- YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİNİ BORÇLANMA SURETİYLE EMEKLİ OLANLARA SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMA HAKKI GETİRİLDİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNE KARŞI HUKUKİ SORUMLULUĞU -1 ...
           Sami SÜZER- BİRDEN FAZLA KURUMDA HİZMETİ OLANLARDA EMEKLİ İKRAMİYESİ/KIDEM TAZMİNATI İLE AYLIK ÖDENMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- DOĞUM NEDENİYLE FESİHTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (Karar İncelemesi) ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÖZÜRLÜ ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİGİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Dilşad DERİN- MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZİNENİN MAL EDİNMESİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ İŞLEMDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ SONUÇLARI - 4 ...
           Vural GÜNAL- BİREYSEL EMEKLİLİK ...
           Cengiz DİŞLİ- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İMZA VE HARCAMA YETKİLİLİĞİ ...
           Mehmet Ali ÇAKIR- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA HAZİNE BİRLİĞİ UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Faruk ŞAHİN- BİLEŞİK TESİSLERDEN TATİL MERKEZLERİNİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA UZLAŞMA YOLU ...
           Suat ŞİMŞEK- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA -2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler