DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Eylül 2010 , 547 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           İrfan ERMİN- DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERDE VERGİLEME ...
           Tahir ERDEM- ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK YENİ VERGİ TARİFESİ ...
           Mesut UÇAK- SERBEST MESLEK KAZANCINDA GELİR VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE BELGE DÜZENİ ...
           Sami SÜZER- ÜCRET ELDE EDENLERDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ UYGULAMASI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ayşe GINALI- ELEKTRONİK BEYANNAME VERME USUL VE ESASLARI ...
           İskender EKİCİ- TASFİYE SÜRECİ TAMAMLANAN SERMAYE ŞİRKETLERİ ADINA VERGİ TARH EDİLEBİLİR Mİ? ...
           Necat ÖZEN- SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA AKLAMA GÖSTERGELERİ -1 ...
           Rıza BİLGİÇ- ARTIK ÖZELGE VE SİRKÜLER HEM CEZAYI HEM GECİKME FAİZİNİ HEM DE İLAVE TARHİYATI ÖNLEYECEK ...
           Levent ERKUŞ- VERGİ MEVZUATIMIZA GÖRE DAVA AÇMA ESASLARI VE SÜRELERİ - 1 ...
           Halis KOÇAK- SEVK İRSALİYESİ, İRSALİYELİ FATURANIN DÜZENLENMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR İLE DENETİM UYGULAMASI ...
           Salih ÜSTÜNOL- 6009 SAYILI KANUNLA 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           M. Bülent AYDIN- HİZMET İHRACATI VE SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMET NEDENİYLE OLUŞAN KDV İADESİ VE GEREKLİ BELGELER (TÜRKİYE’DE KATMA D ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Salim ŞEN- MUHASEBE KAYITLARI VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BİLGİLERİ ...
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASINDA “İLK TARHİYAT” VE “NİHAİ TARHİYAT” İŞLEMLERİ – 3 ...
           Vefa HATİPOĞLU- YENİ İNŞA EDİLEN BİNALARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ KARŞISINDAKİ DURUMU (MESKEN MUAFLIĞI) ...
           Suat ŞİMŞEK- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA -3 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Vural GÜNAL- SERMAYE PİYASASINA AÇILMAYI ÖNLEYEN DÜŞÜNCELER (*) ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ömer KÖSE- MAHALLİ İDARELERCE MALİ TABLOLARIN SUNULMASI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARININ TEBLİĞİ ...
     3.4. Diğer Konular
           Ali Hadi ORHUN- KURALLAR, BÜTÇELER MALİ KURAL VE DE BAYRAMLAR ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Dr. Halil YILMAZ- ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNE KARŞI HUKUKİ SORUMLULUĞU -2 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE ALT İŞVERENİN TÜM BORÇLARINDAN DOLAYI ASIL İŞVEREN SORUMLUMUDUR? ...
           Muhammed GERÇEK- İCRA UYGULAMALARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- AYNI YERDE YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİNİN YILLIK İZİN BAĞLAMINDA KIDEM SORUNU ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI YASA DEĞİŞİKLİĞİ GETİRDİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Ahmet TEKİN- 6009 SAYILI KANUNLA İLGİLİ KISA BİR ELEŞTİRİ VE 3568 SAYILI KANUNLA İLGİLİ ÖNERİLER ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Dilşad DERİN- MADEN KANUNUNDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE HAZİNE TAŞINMAZLARI ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ İŞLEMDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ SONUÇLARI - 5 ...
           Faruk ŞAHİN- BİLEŞİK TESİSLERDEN ZİNCİR TESİSLER İLE PERSONEL EĞİTİMİ TESİSLERİNİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİNDE ÖZEL SEKTÖR UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLEBİLİR Mİ? ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler