DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 15 Şubat 2006 , 458 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 10/13040 No.lu Abonemiz, SORU- Malmüdürlüğünde çalışan Milli Emlak memuruna hem Milli Emlak servisinin hem Muhakemat Servisi işlerini yürütmesi ...
           Sayın Aysel GÜNDOĞDU, SORU- 1- Marketçilik yapan bir firma mal aldığı satıcı firmaya fiyat farkı adı altında fatura kesmektedir. Neden fiyat farkı ke ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Uluslararası yük taşımacılığı yapan bir şirketin muhasebe bölümünde görev yapıyorum. Sizlerden ...
           Sayın 07/9574 No.lu Abonemiz, SORU- Bir mükellefimiz ihracattan dolayı 10/2004 KDV. döneminde 11.274,00 YTL. iade/mahsup talebinde bulunmuş ve talebi ...
           Sayın 41/4555 No.lu Abonemiz, SORU- Vergi dairesinde görev yapmaktayım. Dairemizde kayıtlı bulunan üretim kooperatifinde çalışan bir işçinin işten çı ...
           Sayın 01/16182 No.lu Abonemiz, SORU- Benim bir mükellefim işyerini ........... Vakıflar Bölge Müdürlüğünden (bundan sonra mülk sahibi olarak yazacağı ...
           Sayın 26/16952 No.lu Abonemiz, SORU- 1998 yılında üniversite mezunu olarak memuriyete başladım. Memuriyete girmeden önce 1989-1998 yılları arasında 6 ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- ........ Maliye Bakanlığı ........ Defterdarlığı ........ Malmüdürlüğünde muhasebe şefi olarak ...
           Sayın 01/15091 No.lu Abonemiz, SORU- Muhasebe işlemlerini yapmakta olduğum Limited Şirket, temizlik maddeleri ve gıda ürünleri toptancılığı yapmaktad ...
           Sayın 07/8787 No.lu Abonemiz, SORU- Derginizde 2/B ile ilgili yazıları takip ediyorum. Babamın ....... İli ..... İlçesi ...... Köyünde 2/B’ye ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- İhraç kayıtlı ve direkt ihracat yapmaktayız. DİİB., kapasite raporu ve sanayi sicil belgemiz me ...
           Sayın 33/8248 No.lu Abonemiz, SORU- Uluslararası taşımacılık hizmeti yapan bir firma Eylül-2005 tarihinde 3 adet yeni Dorse satın aldı. Bunların ruhs ...
           Sayın 35/16739 No.lu Abonemiz, SORU- 3-4 arkadaş deve kuşu çiftliği işletmeciliğine girmek istiyoruz. Bazı araştırmalar yaptık ama birde konuyu uzman ...
           Sayın 14781 No.lu Abonemiz, SORU- ...... Vergi Dairesinden gelir memuru olarak çalışmakta iken 2004 yılı içerisinde açılan Vergi Denetmen Yardımcılığ ...
           Sayın 41/13477 No.lu Abonemiz, SORU- Bir AŞ., Milli Eğitime bağışlamak üzere bir okul yaptırıyor. Bu okul için 2005’de yapılan harcamalar 75.00 ...
           Sayın 09/8399 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 357 sayılı Dergide 50/41 no.lu abonenin sorduğu 4’üncü soruda vade farkının satıcı yönünden faiz geliri, ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın 01/15356 No.lu Abonemiz, SORU- Eniştem olan M. Aka 21.08.1979-17.12.1979 tarihlerinde Ziraat Bankasında çalışmış ancak emekli sandığına dilekçe ...
           Sayın 01/15356 No.lu Abonemiz, SORU- Teyzemin kızı olan D. Aka ilk işe başlangıcı SSK.’da 01.11.1993 yılı olmuştur. 06.07.1993 yılında ayrılmış ...
           Sayın 01/9701 No.lu Abonemiz, SORU- Emekli olmadan önce eşimin sağlık karnesinden faydalanıyordum. 2003 yılı Şubat ayında isteğe bağlı SSK.’lı ...
           Sayın M. Ruşen POLAT, SORU- 28.04.1986 tarihinden bugüne kadar Bağ-Kur primini ödedim. 1981’den 1985 yılına kadar Almanya’da çalıştım. 1 ...
           Sayın Ümit ÖZDOĞAN, SORU- Ben 01.08.2002 tarihinde işe başlayıp 18.08.2004 tarihinde işten ayrılıp askere gittim. 03.11.2005 tarihinde askerden gelip ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Nurullah ÇUHADAR- Ömer DÖNMEZ- SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDEN AVUKATLARIN BELGE DÜZENİ VE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ – 2 ...
           M. Bülent AYDIN- KAYIT DIŞI EKONOMİ-VERGİ DENETİMİ-İDARİ YAPI - 2 ...
           Ali Hadi ORHUN- EMEKLİLERE VERGİ İADESİNİN KALDIRILMASI VESİLESİYLE VERGİ ALABİLMENİN OLUŞUMUNDA DOĞACAK BELGE BOŞLUĞU İÇİN ÖNERİLER ...
           İrfan ERMİN- KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Fethi AYGÜN- YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK VE EDİLMEYECEK GELİRLER ...
           Murat SAYDAM- GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/11-B MADDESİNE GÖRE YAPILAN STOPAJ KESİNTİSİ VE SORUMLULUK ...
           Hasan AYKIN- KAYITDIŞI EKONOMİ VE GELİR RİSK YÖNETİMİ ...
           M. İrfan AKŞEHİR- KİRA GELİRLERİNDEN İKTİSAP BEDELİNİN % 5’İNİN BEŞ YIL SÜREYLE İNDİRİM HAKKI (MESKEN KİRALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE BEYANI -GMSİ-) ...
           Ayhan YAMAN- YATIRIM İNDİRİMİNİN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Murat ÖZGÜR- SAHTE FATURA TANIMI VE FATURANIN SAHTELİĞİNİN İSPATI - 2 ...
           M. Nadir ARICA- FATURA ...
           Bülent SEZGİN- VUK.’NUN MÜKERRER 227’NCİ MADDESİ UYARINCA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATTIRMA MECBURİYETİ GETİRİLEN BEYA ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN YURT İÇİ SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMEMESİYLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR - 3 ...
           Prof. Dr. Salim ŞEN- MUHASEBE DEFTERLERİ, KAYIT ESASLARI VE UYGULAMALAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Haluk ESENER- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ - 6 ...
           - KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ - 3 ...
           Hidayet MAT- HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN TOPRAKSIZ VEYA YETERLİ TOPRAĞI OLMAYAN ÇİFTÇİLERE KİRAYA VERİLMESİ ...
           Türkben PEDÜK- 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE TBMM’NİN BÜTÇE HAKKI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- CARİ HESABIN TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ YERİ VE UYGULANIŞI - 1 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI YENİ KANUN TASARISI VE SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞ TASARISINA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINA YENİ K ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- İL ÖZEL İDARESİNİN MALİ YÖNLERİ ...
           Muhammed Emin ŞAHİNER- İL GENEL MECLİSİNİN, MECLİS BAŞKANLIK DİVANININ, MECLİS İHTİSAS VE DENETİM KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           M. Rasih ALTINKÜLÇE- 4734 SAYILI KANUNUN 10/C MADDESİNE GÖRE BORCU YOKTUR YAZISINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ...
           Edat Yücel SEYHAN- İHALE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET MÜESSESESİ, İDDİALARIN İNCELENMESİ VE YARGI YOLU - 1 ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih : 26.09.2005 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-40/5-387/11938 Konusu : 1-Personele ait şahsi araçların şirket fa ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih : 12.10.2005 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-65-2306/11977 Konusu : Banka hesabına yatırılar ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih :13.10.2005 Sayı :B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-65-2391/11988 Konusu :Mesleki faaliyetine ek olar ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih :14.10.2005 Sayı :B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-40/3-2414/11994 Konusu :Geç ödenen kıdem tazminat ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI Tarih :20.10.2005 Sayı :B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-14-2955/6584 Konusu :Yurt dışında ....... Bölgesi ...
     4.2. Genelge
           TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2006/1 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi:17.02.2005 Esas No :2004/1777 Karar No :2005/238 Konusu : Davacının, o ...
           DANIŞTAY KARARI Danıştay Dördüncü Daire Karar Tarihi:31.03.2005 Esas No :2004/1251 Karar No :2005/530 Konusu :193 sayılı Ka ...
           DANIŞTAY KARARI Danıştay Vergi Dava Daireleri Karar Tarihi:01.04.2005 Esas No :2004/229 Karar No :2005/55 Konusu :Bir kimse ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- SONRADAN VERİLEN PRİM BELGELERİ HAKKINDA KURUM GENELGESİ ...
           Ergun ÖZDEMİR- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE SİGORTALILARIN ÖZLÜK HAKLARINDA YAPILMAK İSTENEN BAZI DEĞİŞİKLİKLER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- BU SENEKİ KURBAN BAYRAMININ ÖZEL SONUÇLARI TELAFİ ÇALIŞMA VE CUMARTESİ GÜNÜNÜN TATİL EDİLMESİ ...
           Hüseyin ACAR- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI USUL VE ESASLARI - 1 ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Hikmet ÇETİN- 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNU İLE MEMUR SUÇLARINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - 1 ...
           Mahmut ERSERT- DEVLET MEMURLARININ VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR -1 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Av.Atilla İNAN- CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ ...
           Erdal SANLI- HAKEM KARARLARI - 1 ...
           Harun Hakan BAŞ- İDARİ SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRELERİNE GENEL BAKIŞ ...
           Faruk ŞAHİN- SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞU ...
           Mehmet AKSOY- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE ÖN MALİ KONTROL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR ...
           Ünal DEMİRCİ- HAKİMİN DAVA BAKMAKTAN MEMNUİYETİ VE REDDİ - 2 ...
           Tezcan ATAY- YENİ BİR UYGULAMA OLAN KABAHAT – 2 (Beklenen Kabahat Tebliği Yayımlandı) ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BÜTÇE YASALARININ ANAYASAL DENETİMİ SIRASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULAN TEMEL İLKELER - 2 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler