DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ekim 2010 , 548 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Dilşad DERİN- 6009 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
           Rıza BİLGİÇ- 6009 SAYILI KANUNLA BANKER TANIMI DEĞİŞTİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ BOYUTU VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ...
           Mesut UÇAK- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN ELDE EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN (ARSA SAHİBİ AÇISINDAN) VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU - 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- AİLE HEKİMLİĞİNDE VERGİSEL İLİŞKİLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ayşe GINALI- İŞE BAŞLAMA VE BİLDİRİMİ MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ ...
           Necat ÖZEN- SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA AKLAMA GÖSTERGELERİ – 2 ...
           İrfan ERMİN- VERGİ MÜKELLEFİYETİNDE BİLDİRMELER ...
           Levent ERKUŞ- VERGİ MEVZUATIMIZA GÖRE DAVA AÇMA ESASLARI VE SÜRELERİ - 2 ...
           Abdullah KİRAZ- TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           M. Bülent AYDIN- TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN SATIŞLAR NEDENİYLE OLUŞAN KDV İADESİ VE GEREKLİ BELGELER (TÜRKİYE’DE KATMA DEĞER ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Tahir ERDEM- TÜRKİYE’DE KURULU BORSALARDA YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERDE BSMV İSTİSNASI ...
           Salim ŞEN- DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI, MÜKELLEFİ, BEYANI VE ÖDENMESİ KONULARINDA GENEL BİLGİLER ...
           Suat ŞİMŞEK- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA -4 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Cengiz DİŞLİ- ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA SÜRECİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU YAPIM İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI SİL BAŞTAN ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Halil YILMAZ- ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİNE KARŞI HUKUKİ SORUMLULUĞU -3 ...
           Ahmet TEKİN- KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMASINDA SON DURUM ...
           Yunus YELMEN- İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLDUĞU VEYA BELLİ OLMADIĞI İŞLERDE İLİŞİKSİZ BELGESİNİN VERİLMESİNİN USUL VE ESASLARI DEĞİŞTİRİLD ...
           Muhammed GERÇEK- GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE İDARİ PARA CEZALARI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Kenan KOÇAK- SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA YAŞ TESPİTİNDE NAZARA ALINAN HUSUSLAR VE BİR YARGI KARARI İNCELEMESİ ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Doğan KESKİN- DEĞİŞİKLİK FESHİ (Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞÇİ ŞİKÂYETLERİNİN ÇÖZÜMÜ KONULU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GENELGESİNİN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Sami SÜZER- SAYIŞTAY KANUN TEKLİFİ VE DÜŞÜNCELER ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ İŞLEMDE DAVA AÇMA SÜRESİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASININ SONUÇLARI - 6 ...
           Faruk ŞAHİN- MOLA NOKTALARI İLE YÜZER TESİSLERİN ÖZEL NİTELİKLERİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler