DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Kasım 2010 , 549 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA TAHSİL-TAHAKKUK KARMAŞASI ...
           M. Bahadır BALCILAR- FAALİYETİNE SON VERİLEN İŞLETMENİN ZARARLARI DİĞER GELİR TÜRLERİNDEN İNDİRİLEBİLİR Mİ? ...
           İsmail PAMUK- Celal KAYA- ŞİRKET BÖLÜNMELERİNDE VERGİSİZLİK ...
           Mesut UÇAK- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN ELDE EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN (ARSA SAHİBİ AÇISINDAN) VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU - 2 ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Murat AYSAN- ENFLASYON DÜZELTME FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE VERGİLENDİRMEDE EŞİTLİK VE ADALET PRENSİPLERİ GEREĞİ İKİ AYRI ÖNERİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           İrfan ERMİN- VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ TEBLİĞLER VE ADRESİN ÖNEMİ ...
           Abdurrahman ENTERİLİ- OTEL, MOTEL, PANSİYON GİBİ KONAKLAMA YERLERİNİN DÜZENLEYECEĞİ BELGELER ...
           Ümit Arif HALICI- FİNANSAL KİRALAMA NEDİR, AVANTAJLARI NELERDİR? ...
           Rıza BİLGİÇ- TÜRK VERGİ ANLAŞMALARINDAKİ BAĞLAMA KURALLARI VE YABANCI MENŞELİ TİCARİ İŞLEMLERDEKİ ÖNEMİ ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Tahir ERDEM- ZAYİ OLAN MALLARA İLİŞKİN KDV. UYGULAMASI ...
           M. Bülent AYDIN- YABANCI TAŞIMACILAR İLE FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILANLARIN SATIN ALDIĞI MAL/HİZMETLER NEDENİYLE OLUŞAN KDV. İADESİ VE GEREKLİ BELGELER (TÜRKİYE ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           M. Nadir ARICA- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE DEĞERLEME GÜNÜ ...
           Mustafa Burak KESKİN- DAMGA VERGİSİNDE “RESMİ DAİRE” KAVRAMI VE RESMİ DAİRELERİN MÜKELLEFİYETLERİ/SORUMLULUKLARI ...
           Suat ŞİMŞEK- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA -5 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- ELEKTRONİK İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK ...
           Av.Atilla İNAN- HİZMET İHALELERİNDE İŞVEREN SİGORTA PRİMLERİNDE BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI HAKKINDA DENETÇİ RAPORLARI VE YARGI KARARLARI ...
     3.4. Diğer Konular
           Ali Hadi ORHUN- EĞİTİM, YASALARDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER VE ÖĞRETMENLER GÜNÜ, BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK ...
           Dilşad DERİN- ÜLKEMİZİN 2010/EYLÜL İTİBARİYLE MALİ DURUMU (*) ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Yunus YELMEN- GELİR VE AYLIKLAR YÖNÜNDEN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE ZAMANAŞIMI ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HUKUKİ DURUMU - 1 ...
           Doğan KESKİN- TELAFİ ÇALIŞMA NEDENLERİ İLE TATİL GÜNLERİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞÇİ ŞİKÂYETLERİ ÇÖZÜMÜNDE SON DURUM ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI - 1 ...
           Zekeriya UYANIK- BÜTÇE MARATONU ...
           Faruk ŞAHİN- TATİL SİTELERİ VE VİLLALARIN ÖZEL NİTELİKLERİ ...
           A. Aykut TENGERLİ- KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN SON DÜZENLEME ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
           GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 87 ...
     8.3. Sirküler