DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Aralık 2010 , 550 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Mesut UÇAK- ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN ELDE EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN (MÜTEAHHİT AÇISINDAN)VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU - 3 ...
           Abdurrahman ENTERİLİ- HURDAYA ÇIKARILACAK TAŞITLAR ...
           İrfan ERMİN- YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İskender EKİCİ- YURT İÇİ İŞTİRAK KAZANÇLARI VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Zakir KILIÇ- İLANEN TEBLİĞ ...
           Rıza BİLGİÇ- ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN SEBEPLERİ VE TÜRKİYE’NİN KONUYA YAKLAŞIMI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Dr. M. Meftun CANBEK- LİMAN VE HAVA MEYDANI İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİ İŞLERİ İSTİSNASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ali Hadi ORHUN- ARALIKTAN BİR BAKIŞ ...
           Baki ALTUN- VERGİ KANUNLARINDA ŞİRKET ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU ...
           Levent ERKUŞ- ÖTVK’NUN 7/2 MADDESİNDEN YARARLANILARAK İKTİSAP EDİLEN ARACIN VERASET YOLU İLE İNTİKALİNE VE SONRASINA AİT DÜZENLEMELER ...
           M. Nadir ARICA- MİRAS BIRAKANIN SAĞLIĞINDA KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİ İLE MÜTEAHHİTE VERDİĞİ VE ÖLÜM TARİHİ İTİBARİYLE NATAMAM VAZİYETTE BULUNAN GAYRİMENKULLER İÇİN MİR ...
           Suat ŞİMŞEK- ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA -6 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İHALELERİNDE KAMU ANALİZLERİ İLE YAKLAŞIK MALİYETİN BELİRLENMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR ...
           Av.Atilla İNAN- UYGULAMADA KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA KARARLARININ TEBLİĞİ KONUSUNDA ÇIKAN SORUNLAR ...
           Faruk YÜKSEL- İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI NİTELİKTEKİ İŞYERİ ÇALIŞANLARI İLE YAPILMASI HALİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ UYGULAMASINDA YENİLİK ...
     3.4. Diğer Konular
           Sami SÜZER- ÇEŞİTLEMELER ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ömer KÖSE- SON GELİŞMELER IŞIĞINDA YAŞLILIK AYLIĞI UYGULAMASI ...
           Ahmet TEKİN- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDE EKSİK GÜN BİLDİRİMİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Yunus YELMEN- İŞVERENLERİN YÜRÜRLÜKTE OLAN SİGORTA PRİM TEŞVİK UYGULAMALARINDAN YARARLANMALARININ USUL VE ESASLARI ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HUKUKİ DURUMU - 2 ...
           Doğan KESKİN- FESHİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DIŞINDA KALAN SONUÇLARI ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- DOĞUM İZNİ KULLANAN KADIN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Necat ÖZEN- BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMADA ÖNCÜ AJANS: İZKA ...
           Tahir ERDEM- DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUNLA BAZI YATIRIMLARIN TAMAMLANMIŞ SAYILMASI VE ETKİLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI - 2 ...
           Vural GÜNAL- BANKALARIN TL. CİNSİ TAHVİL/BONO İHRAÇLARI ...
           Salim ŞEN- TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK VE MALİ İHTİYAÇLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMESİ AÇISINDAN TEHLİKELİ (ARZU EDİLMEYEN) UYGULAMALARIN ORTADAN KALDIRILM ...
           Halis KOÇAK- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN BELİRLENMESİ ...
           Faruk ŞAHİN- TURİZM TESİSLERİ İÇİN ARANAN GENEL NİTELİKLER VE ÖZEL NİTELİKLER YANINDA BAZI DURUMLAR İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler