DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Şubat 2011 , 552 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Salih ÜSTÜNOL- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE BEYANNAME VERİLECEK VE VERİLMEYECEK DURUMLAR ...
           İlhan YILMAZ- Ahmet ATEŞ- AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER ...
           Mesut UÇAK- BASİT USULDE VERGİLENDİRMEYE TAMAM MI DEVAM MI ...
           İskender EKİCİ- TÜRKİYE’DE SADECE MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERDE VERGİLENDİRME ESASLARI ...
           İrfan ERMİN- TİCARİ KAZANÇLARDA BASİT USULDE VERGİLENDİRME ...
           İsmail PAMUK- ELEKTRONİK TİCARETİ VERGİLENDİRME İLKELERİ ...
           Levent ERKUŞ- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI VE İSTİSNASININ VERGİ MEVZUATIMIZDAKİ TANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ahmet TEKİN- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ (*) ...
           Mehmet BOZKURT- TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN ANAYASAYA UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Özgül HÖBEK- DÜZELTME BEYANNAMELERİ VE DÜZELTME BEYANNAMELERİNİN VERİLMESİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Ali Hadi ORHUN- BİR DERGİDE 25 YIL YANİ ÇEYREK ASIR HİZMET VERME BAŞARISI VE YURT DIŞINDA KONUŞLANMIŞ EKMEK KAVGASI VEREN YURTTAŞLARIMIZIN VERGİ BEYANLARININ ALINMASI ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Abdurrahman ENTERİLİ- MESLEK MENSUPLARININ DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI SÖZLEŞMELER VE DAMGA VERGİSİ ...
           Necat ÖZEN- SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINDA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM SİSTEMİ, TİPLERİ VE ŞÜPHELİ İŞLEMLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER ...
           Erdal SANLI- YARGI HARÇLARINDA ÖZEL DURUMLAR - 1 ...
           M. Nadir ARICA- İNTİFA HAKKI, ÇIPLAK MÜLKİYET VE TAM MÜLKİYET ŞEKLİNDE İNTİKAL EDEN MİRAS PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ AÇISINDAN PLANLAMA YETKİSİNİN ANALİZİ - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- İL ÖZEL İDARESİNE YAPILAN % 30’u AŞAN İLAVE İŞ İÇİN SULH YOLU İLE DAVA YOLUNUN MUKAYESESİ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           İsmail AYDEMİR- 2011 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNE BİR ANALİZ ...
           Mustafa ERDEN- HİZMET SÜRESİ OLARAK BORÇLANMA HAKKI VERİLENLERDEN DOĞUM YAPMIŞ KADINLARA AİT DOĞUM BORÇLANMASININ UYGULANMASI ...
           Yunus YELMEN- ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİPLERİ ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI ...
           Faruk YÜKSEL- KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLARDAN 5510 SAYILI YASANIN 4/B MADDESİ GEREĞİNCE SİGORTALI OLANLARIN GEÇİRDİKLERİ İŞ KAZASI VE YAKALANDIKLARI MESLEK HA ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Halil YILMAZ- İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HUKUKİ DURUMU - 4 ...
           Doğan KESKİN- EMEKLİLİK GEÇERLİ FESİH SEBEBİ MİDİR? ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İŞ SÖZLEŞMESİ-SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ KIDEM TAZMİNATI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           A. Aykut TENGERLİ- ÜLKEMİZDE YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER ...
           Ömer KÖSE- MUHASEBE VE FİNANS İLKELERİ KAPSAMINDA KİTLERDE MALİ YAPILANMA ...
           Dilşad DERİN- KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI - 4 ...
           Halis KOÇAK- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ...
           Faruk ŞAHİN- KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler