DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2059

 

DERGİ İNDEKSİ >> Nisan 2011 , 554 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Hasan YEŞİLYURT- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA EMSAL KİRA BEDELİNİN HUKUKİ MAHİYETİNİN TAHLİLİ ...
           Şemsettin ESER- KİRA GELİRLERİNİN PİŞMANLIKLA BEYANI VE İSTİSNA UYGULAMASI ...
           Levent ERKUŞ- ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİLEME VE ÖNERİLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           İskender EKİCİ- SPONSORLUK HARCAMALARININ KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMESİ ...
           İrfan ERMİN- 2010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ...
           Rıza BİLGİÇ- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN BANKALARIN İNDİRİME KONU EDECEKLERİ ÖZEL KARŞILIKLAR ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- İRSALİYELİ FATURA UYGULAMASI ...
           Celal DEMİR- POST CİHAZLARI ÜZERİNDEN TEFECİLİK -2 (Kredi Kartı İle Borca Takla Attırmak) ...
           Ali Hadi ORHUN- MÜCBİR SEBEPLER VARSA ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Ahmet TEKİN- 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMI VE MUHASEBE KAYITLARI ...
           Necati UĞUR- SÖZLEŞME VE SÖZLEŞME YERİNE GEÇEN BELGELERDE DAMGA VERGİSİ ...
           Salih ÜSTÜNOL- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ...
           Tahir ERDEM- 6111 SAYILI KANUNUN KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA AŞAMASINDAKİ VERGİ ALACAKLARINA ETKİSİ ...
           Erdal SANLI- YARGI HARÇLARINDA ÖZEL DURUMLAR - 3 ...
           Şener ALTINIŞIK- TORBA YASASININ GETİRDİĞİ BAZI VERGİSEL AVANTAJLAR ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ AÇISINDAN PLANLAMA YETKİSİNİN ANALİZİ - 4 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından- SGK. Alacaklarının 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (GENELGE 2011 – 29)(EKLERİ) ...
           Mustafa ERDEN- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İLE SİGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN SON DURUMLARI ...
           Yunus YELMEN- 6111 SAYILI TORBA KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA GETİRİLEN DÜZENLEMELER ...
           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından- SGK. Alacaklarının 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (GENELGE 2011 – 29) ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) - 1 ...
           Doğan KESKİN- İŞSİZLİK SİGORTASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (6111 Sayılı TORBA Kanunu) ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- TORBA YASA VE BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARI ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Halis KOÇAK- MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİN SÜRELERİNDE 6111 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- ÜLKEMİZDE TAŞINMAZ MALLARIN TURİZM AMAÇLI KULLANIMI ...
           Sami SÜZER- YENİ SAYIŞTAY KANUNU VE SAVCILIK MÜESSESESİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER - 1 ...
           Dilşad DERİN- YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLERDE HARCIRAH VE KONAKLAMA GİDERLERİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI - 6 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler