DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Mayıs 2011 , 555 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           M. Nadir ARICA- KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ VEFAT ETMESİ HALİNDE VARİSLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
           Salih ÜSTÜNOL- GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ ...
           Abdurrahman ENTERİLİ- EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLETMELERİ İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA ...
           Rıza BİLGİÇ- TÜRK VERGİ ANLAŞMALARINDA ÜCRET VE ÜCRET BENZERİ GELİRLERİ ELDE EDEN DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ VE KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Ali Rıza ÜLKER- VERGİ İDARESİ TARAFINDAN KESİLEN VERGİ CEZALARININ 6111 SAYILI KANUNUN 17’NCİ MADDESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ...
           Mesut UÇAK- VERGİ HUKUKUNDA TARH ZAMANAŞIMI MÜESSESESİYLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR İLE MUHASEBE HİLELERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -1 ...
           İrfan ERMİN- TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLERİN TASDİKİ ...
           Tahir ERDEM- VERGİ İNCELEMESİ SÜRECİNDE DEFTER VE BELGELERE ELKONULMASI ...
           Zekeriya UYANIK- VERGİLE(NDİR)ME SÜRECİ ...
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- YABANCILARA KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           - GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELERDE DAMGA VERGİSİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR ...
           Kemal TURGUT- 6111 SAYILI TORBA YASASINDAKİ MATRAH/VERGİ ARTIRIMI MÜKELLEFLERİN İNCELENME RİSKİNİ NE KADAR KALDIRIR? ...
           Ali Hadi ORHUN- BU AYA ÖZGÜ DÜŞÜNCELERİM VE VERGİSEL KONULARLA, 6111 SAYILI YASA İÇİN DERİM Kİ; UZAK DURMA TORBADAN PAYINI DA AL ÇORBADAN ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ AÇISINDAN PLANLAMA YETKİSİNİN ANALİZİ - 5 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Ersan AYBAR- DOĞRUDAN TEMİN VE FİYAT FARKI ...
           Ömer KÖSE- HİZMET İHALELERİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI YÖNÜYLE İHALE KOMİSYONLARI ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
           BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2011/1) ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- 5510 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASINDA EŞ VE ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI - 1 ...
           Yunus YELMEN- 6111 SAYILI TORBA KANUN İLE SİGORTALILIK HALLERİNİN BİRLEŞMESİ KONUSUNDA GETİRİLEN DÜZENLEME ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Şahin TÜRK- 6111 SAYILI YASA (TORBA YASA) İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM DESTEĞİ (*) ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) - 2 ...
           Doğan KESKİN- ÜCRETLİ İZİNLER KULLANDIRILMAZSA NE OLUR? ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- İZİNSİZ YABANCI UYRUKLU İSTİHDAMINDA DENETİM VE TORBA YASA İLE ÇAĞRIMIZA CEVAP ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Halis KOÇAK- MEMUR BİLGİ SİSTEMİ VE ÖZLÜK DOSYASI ...
           Ahmet RÜZGAR- ÖZEL OKUL ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN ÜCRETLERİNDE EMSAL ÜCRET UYGULAMASI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM YATIRIMININ KENDİ ARAZİNİZİN VEYA SATIN ALINAN ARAZİ ÜZERİNDE YAPILMASI DURUMU ...
           Sami SÜZER- YENİ SAYIŞTAY KANUNU VE SAVCILIK MÜESSESESİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER - 2 ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI - 7 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler