DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2057

 

DERGİ İNDEKSİ >> Haziran 2011 , 556 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Yavuz AKBULAK- İPOTEK TEMİNATLI VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER (*) ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
           Beyhan ÖZTÜRK- Taner SARISOY- FAKTORİNG İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ...
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- DEFTER VE BELGELERLE DİĞER KAYITLARIN MUHAFAZA VE İBRAZ MECBURİYETİ -1 ...
           Ahmet RÜZGAR- YAPI DENETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN ARSA SAHİPLERİ ADINA DÜZENLENEN FATURALARIN VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN DURUMU ...
           Mesut UÇAK- VERGİ HUKUKUNDA TARH ZAMANAŞIMI MÜESSESESİYLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR İLE MUHASEBE HİLELERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -2 ...
           İrfan ERMİN- VERGİ LEVHASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER ...
           Tahir ERDEM- VERGİ LEVHASI UYGULAMASINDA SON DURUM ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Ayhan YAMAN- KDV İADESİ KONTROL RAPORU VE ALT FİRMALAR HAKKINDAKİ OLUMSUZ TESPİTLER VE KONUYLA İLGİLİ GÜNCEL MEVZUAT GELİŞMELERİ ...
           Rıza BİLGİÇ- PROMOSYON, BANKA PROMOSYONLARI, NUMUNE VE EŞANTİYONLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Recep İBİŞ- İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERE 6111 SAYILI KANUN İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR ...
           Salih ÜSTÜNOL- 6111 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ...
           Celal DEMİR- AİLE HEKİMLİĞİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI ...
           Ali Hadi ORHUN- AÇIKLAR (KAPATMANIN BİR YOLUYSA EMEKLİDEN GEÇER) ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Suna ERDEN- SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK VARANTLAR ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- DEVİR VE DEVRALMALARDA YASAKLILIK VE MALİ KAZANIMLARIN DURUMU ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ali Rıza ÜLKER- 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97’NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ GÖREVLİ İDARİ YARGI MERCİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİ ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Av.Atilla İNAN- HİZMET İHALELERİNDE İŞVEREN SİGORTA PRİMLERİNDE BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI HAKKINDA 6111 SAYILI YASAYLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER VE YARGI KARARLA ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
           6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Sigortalama ve Borçlanmaya İlişkin İşlemler G E N E L G E 2011/36 ...
           6111 Sayılı Kanun Uyarınca Kurumumuz Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi İle Diğer Usul ve Esaslar Hk. GENELGE ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- 5510 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASINDA EŞ VE ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI - 2 ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           Mustafa ERDEN- İKİNCİ EMEKLİLİK SİGORTASI YA DA AYNI ANDA BİRDEN FAZLA SİGORTALILIK HALİ ...
           Yunus YELMEN- 6111 SAYILI KANUNLA TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SÖZLEŞMESİZ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİN SİGORTALILIĞINA GETİRİLEN DÜZENLEME ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Dr. Halil YILMAZ- İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) – 3 ...
           Doğan KESKİN- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE YENİ BORÇLAR KANUNU ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE POZİTİF AYRIMCILIK ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
     7.2. 3568 Nolu Kanun
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TASARRUFUNA ALINAN TAŞINMAZLARIN TAHSİS İLANI VE ARAZİ TAHSİS KOMİSYONUNUN OLUŞUMU ...
           - SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ, ÜLKE EKONOMİSİNE FAYDALARI İLE BU ŞİRKETLERE VERİLEN DESTEKLER ...
           Ömer KÖSE- KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI - 8 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler