DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Temmuz 2011 , 557 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Sami SÜZER- GELİRİN TOPLANMAMASI VE YILLIK BEYANNAME VERİLMEMESİ ...
           İrfan ERMİN- SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Nadir ARICA- DEFTER VE BELGELERLE DİĞER KAYITLARIN MUHAFAZA VE İBRAZ MECBURİYETİ - 2 ...
           Tahir ERDEM- VERGİ HUKUKUNDA ARAMA ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- OKUL AİLE BİRLİKLERİNCE 3’ÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANAN KANTİNLERDE SORUMLU SIFATIYLA KDV BEYANI VE DAMGA VERGİSİ - 1 ...
           Mesut UÇAK- ZAYİ OLAN MALLARIN VERGİ USUL KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ SON DURUMU - 1 ...
           Ali Hadi ORHUN- 1 TEMMUZ KABOTAJ BAYRAMI VE LİMANLARDA DENİZ ARAÇLARINA TESLİMDE KDV. İSTİSNASI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Şener ALTINIŞIK- “TORBA” KANUNDAN FAYDALANAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...
           Ömer KÖSE- VERGİLENDİRME İLKELERİ VE SEKTÖREL VERGİLENDİRME ...
           Zekeriya UYANIK- KAMU ALACAKLARININ CEBRİ İCRA YOLU İLE TAHSİLİ ...
           Ahmet Zeki CİNOĞLU- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINCA BAĞLANAN EMEKLİ MAAŞLARININ AMME BORÇLARI NEDENİYLE HACZİ MÜMKÜN MÜDÜR? ...
           İsmail PAMUK- Ezel GÖLLER- TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN VERGİ KAÇAKÇILIĞI ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
           Av.Atilla İNAN- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE ATIKSU İDARELERİNİN SAYIŞTAYCA DENETİMLERİ ...
           - SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİMİN GENEL ESASLARI (*) ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ AÇISINDAN PLANLAMA YETKİSİNİN ANALİZİ - 6 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN AÇIKLANMASINDA İSTENECEK TUTANAKLARI SERBEST MUHASEBECİ DÜZENLEYEBİLİR Mİ? ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Ahmet TEKİN- 5510 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASINDA EŞ VE ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI - 3 ...
           Yunus YELMEN- 4 (A) VE 4 (B) BENTLERİNE TABİ HİZMET ÇAKIŞMASI BULUNAN SİGORTALILAR AYNI ANDA HER İKİ STATÜDE DE PRİM ÖDEYEBİLİRLER ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- FAZLA ÇALIŞMADA SINIR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Halil YILMAZ- İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) – 4 ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DEVLET MEMURLARININ HAKLARINDA UYGULANAN DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI ...
           Ufuk ÜNLÜ- KALKINMADA BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELERE ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI OLARAK ATANANLARIN DURUMU ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Rıza BİLGİÇ- MALİ TATİL UYGULAMASI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA TURİZM TAHSİSİNE ÇIKILMIŞ ARAZİLERE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE EK ALAN TAHSİSİ ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA GÖREV UYUŞMAZLIĞI - 9 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
           BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (SERİ NO: 2011/5) ...
           6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri Hk. (GENELGE 2011/45) ...
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler