DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> Ağustos 2011 , 558 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           MALİ KONULARDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDAKİ SORULARINIZ VE CEVAPLAR ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ahmet TEKİN- GELİR VERGİSİ KANUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN ÖNERİLER ...
           Zekeriya CESUR- GAYRİMENKUL ALIM-SATIMLARINDA TAPU HARCI VE DEĞER ARTIŞ KAZANCI ...
           Salih ÜSTÜNOL- AİLE HEKİMLERİNİN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           Levent ERKUŞ- VERGİDE PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİ ...
           M. Nadir ARICA- DEFTER VE BELGELERLE DİĞER KAYITLARIN MUHAFAZA VE İBRAZ MECBURİYETİ - 3 ...
           İrfan ERMİN- NOTERLER TARAFINDAN TASDİK EDİLEN DEFTER VE BELGELERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Celal DEMİR- OKUL AİLE BİRLİKLERİNCE 3’ÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANAN KANTİNLERDE SORUMLU SIFATIYLA KDV BEYANI VE DAMGA VERGİSİ - 2 ...
           Mesut UÇAK- ZAYİ OLAN MALLARIN VERGİ USUL KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ SON DURUMU -2 ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Tahir ERDEM- VERGİ DENETİMİNDE TEK ÇATI VERGİ DENETİM KURULU ...
           Mehmet SAY- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KALDIRILMALI MI? ...
           Hasan ERDEMİR- 6111 SAYILI KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DÜZENLEMELER ...
           Rıza BİLGİÇ- BANKALAR REPO-TERS REPO İŞLEMLERİ İLE DİBS. ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE BSMV MATRAHINI NASIL BELİRLEMELİDİR? ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
     3.2. SPK
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Suat ŞİMŞEK- BELEDİYELERİN VE İL ÖZEL İDARELERİNİN İMAR PLANLARININ USULÜNE UYGUN YAPILMAMASI NEDENİ İLE KUSURLU SORUMLULUKLARI - 1 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Sadettin DOĞANYİĞİT- YAPIM İHALELERİNDE UYGULANACAK BENZER İŞ DÜZENLEMESİ ...
           Av.Atilla İNAN- YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE ANAHTAR TEKNİK PERSONEL KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ...
     3.4. Diğer Konular
           Yavuz AKBULAK- BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR - 1 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE HİLE VE USULSÜZLÜKLER KONUSUNDA SORUMLULUK (*) ...

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZALARI ...
     4.2. Genelge
           Vekil tarafından imzalanan ve elden verilen ya da posta ile gönderilen beyannameler, vergi daireleri tarafından kabul edilmesi Hk.UYGULAMA İÇ GENELGES ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARLARI ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI- Yabancı uyrukluların sigortalılıkları Hk.Genelge ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları
           SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI- Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları Hk.Genelge ...

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Doğan KESKİN- SAĞLIK VE GÜVENLİK NEDENLERİYLE İŞ GÖRMEKTEN KAÇINAN İŞÇİNİN ÜCRETİ ÖDENMEYE DEVAM EDECEKTİR ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları
           Ufuk ÜNLÜ- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN NİTELİKLERİ ...
           Halil YILMAZ- İŞVEREN VEKİLLİĞİNİN BİR KOŞULU OLARAK İŞ, İŞYERİ VEYA İŞLETMENİN YÖNETİMİNDE GÖREV ALMAK - 1 ...
           Hakkı Güngör GÜRBÜZ- ÇALIŞMA HAYATINDA DENETİM VE DENETİMİN ETKİNLİĞİ ...

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           Dr. Hayrettin ÇİÇEK- DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE MEMURLAR HAKKINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA UYGULAMASI ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           İlhan YILMAZ- KORSAN MUHASEBECİLİĞE SON ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE HAK KAZANMIŞ TURİZM YATIRIMCILARININ ÖN İZİN İŞLEMLERİ ...
           Ali Hadi ORHUN- BİLİRKİŞİLİK ...
           Ünal DEMİRCİ- İDARİ YARGIDA YETKİ UYUŞMAZLIĞI - 1 ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler